لیست تلگرام
سفارش 09102909002 همه پیامرسانها
>
پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۸ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت شیلنگ خودرو

ارزان قطعه:

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_۲۰۶_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۵

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶ سه راهی دار

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری ۲۰۶ والف دار

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری ۲۰۶ روکش دار

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری والف دار ۲۰۶ تیپ ۵

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی منبع انبساط ۲۰۶

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۲۰۶ تیپ ۲

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۲۰۶ تیپ ۲

۱۷۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۲۰۶ تیپ ۵

۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۲۰۶ تیپ ۵

۱۷۸۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_EF7_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور EF7

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور EF7

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه EF7

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند EF7

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک EF7

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_TU5_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور TU5

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور TU5

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک TU5

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری روکش دار TU5

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری والف دار TU5

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_ELX_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور ELX

۳۸۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ELX

۴۹۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن ELX

۱۸۸۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_زانتیا_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور زانتیا

۲۰۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور زانتیا

۳۳۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری دو قلو زانتیا

۲۶۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن زانتیا

۱۸۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پنج قلو زانتیا

۴۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_ال۹۰_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم ال۹۰

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کولر دار ال۹۰

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور قدیم ال۹۰

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید ال۹۰

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ال۹۰

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری والف دار ال۹۰

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک ال۹۰

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_۴۰۵_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور خاری ۴۰۵

۴۶۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور خاری ۴۰۵

۵۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور کلاسیک ۴۰۵

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کلاسیک ۴۰۵

۴۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کنف دار ۴۰۵

۴۷۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵_SLC

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵ CNG

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵ وارنیش دار

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ رابط باک ۴۰۵

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک ۴۰۵

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک کوتاه فشار قوی ۴۰۵

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دو قلو نازک گیره دار ۴۰۵

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دو قلو ۴۰۵ CNG

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن نازک ۴۰۵

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن نازک ۴۰۵ CNG

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

لوله X2

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

لوله X5

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

لوله X5 گازسوز

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

لوله چاکدار ۴۰۵

۸۵۰۰۰ ریال

 

لوله سشواری ۴۰۵

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

لوله رابط سینی فن ۴۰۵

۸۵۰۰۰ ریال

 

لوله سر کج ۴۰۵

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر ۴۰۵

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند ۴۰۵ CNG

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵ CNG

۸۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ واسطه باک به پمپ بنزین ۴۰۵

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک ۴۰۵

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی سمند

۵۶۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند ۴۰۵ ۲۰۰۰

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن بلند ۴۰۵ ۲۰۰۰

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن متوسط ۴۰۵ ۲۰۰۰

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن کوتاه ۴۰۵ ۲۰۰۰

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن جدید ۴۰۵ ۲۰۰۰

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ۴۰۵ G2

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دکتری ۴۰۵

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ قیف روغن ۴۰۵

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

شلنگ سوسماری ۴۰۵

۴۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک ۴۰۵ ۲۰۰۰

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵ ۲۰۰۰

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

 ( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_پراید_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور پراید

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پراید

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور جدید پراید

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری انژکتوری پراید

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کاربراتوری پراید

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری پراید CNG

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک پراید تک سوز

۷۰۵۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک پراید CNG

۷۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ آب ساژم پراید

۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی پراید

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف پراید

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کورکن پراید

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کنیستر خم پراید

۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ U پراید

۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ سر ریز منبع انبساط پراید

۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ جدید پراید (S)

۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ قدیم پراید (S)

۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ پراید CNG

۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ آب منیفولد پراید

۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه پراید یورو ۴

۷۵۰۰۰ ریال

 

 ( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_پیکان_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور پیکان

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پیکان

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری پیکان

۶۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ عصایی پیکان

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کورکن پیکان

۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کورکن پیکان CNG

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پیکان

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر خم پیکان

۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دو سر خم پیکان

۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر گشاد پیکان

۹۵۰۰۰ ریال

 

خرطومی هواکش بلند پیکان

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

خرطومی هواکش کوتاه پیکان

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ شیر بخاری پیکان

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

 ( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_آردی_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید آردی

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم آردی

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور آردی

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند آردی

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری متوسط آردی

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه آردی

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک قدیم آردی

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک جدید آردی

۹۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک روآ

۴۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک آردی

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک آردی

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف آردی

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_نیسان_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ورودی بخاری نیسان

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی بخاری نیسان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن نیسان

۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر ۶۳ سانتی نیسان

۱۷۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان سایپا

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان سایپا

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری نیسان سایپا

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری انژکتوری نیسان سایپا

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن انژکتوری نیسان سایپا

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک نیسان سایپا

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منیفولد کاربراتوری سایپا

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منیفولد انژکتوری سایپا

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ کاربراتوری نیسان

۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ انژکتوری نیسان

۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک نیسان سایپا یورو ۴

۱۶۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان دیزل

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان دیزل

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری نیسان دیزل

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ۱۸ تکه نیسان دیزل

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_ریو_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور ریو

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ریو

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۱ ریو

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۲ ریو

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک رفت ریو

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک برگشت ریو

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

#شیلنگ_تیبا_بازاری

 

شیلنگ بالا رادیاتور تیبا

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور تیبا

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ورودی بخاری تیبا

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی بخاری تیبا

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه تیبا

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

استپر موتور ریگلاژی 

۲۵۰۰۰۰ ریال 

 

( )

 

۰۰.۰۹.۰۶ ( )

 

آلترناتور ۴۰۵

۱۹۰۰۰۰۰ ریال 

 

آلترناتور ۲۰۶

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۶ آذر ۰۰ ، ۱۹:۲۵ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لیست قیمت شیلنگ پولاسا

لیست قیمت شیلنگ

 

 

#پولاسا_پیکان

 

شیلنگ بالا رادیاتور پیکان

۱۸۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پیکان

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری پیکان

۷۰۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ عصایی پیکان

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کورکن پیکان

۹۸۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پیکان

۱۶۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر خم پیکان

۶۹۵۰۰ ریال

 

شیلنگ دو سر خم پیکان

۶۹۵۰۰ ریال

 

شیلنگ یک سر گشاد پیکان

۱۳۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ شیر بخاری پیکان (۲۵ عددی)

۷۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ باک وانت

۵۲۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک سواری

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_آردی

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید آردی

۲۶۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم آردی

۳۱۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور آردی

۳۶۲۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند آردی

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری متوسط آردی

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه آردی

۲۴۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک جدید آردی

۱۰۸۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک روآ

۶۷۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک آردی

۲۱۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ باک آریسان

۱۳۱۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_پراید

 

شیلنگ بالا رادیاتور پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور پراید

۲۱۸۵۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور جدید پراید

۲۴۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری انژکتوری پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کاربراتور پراید

۳۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری دوگانه سوز پراید

۵۲۸۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک تک سوز پراید

۹۰۲۵۰۰ ریال

 

مجموعه باک دوگانه سوز پراید

۱۰۹۵۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید ۱۳۲

۱۷۴۰۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید یورو ۴

۱۷۴۰۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک پراید ۱۱۱ یورو ۴

۱۷۴۰۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک نسیم

۹۹۶۰۰۰ ریال

 

خرطومی باک ۱۵۱

۱۳۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پراید کاربراتور

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر پراید ABS

۳۳۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر انژکتوری جدید پراید

۲۸۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ آب ساژم

۷۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی پراید

۳۴۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کنیستر راست پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ کنیستر خم پراید

۶۷۵۰۰ ریال

 

شیلنگ شش گانه پراید

۴۰۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هفت گانه پراید

۵۲۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ضد بنزین شماره ۱ پراید

۸۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ضد بنزین شماره ۲ پراید

۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن قدیم پراید

۸۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن جدید پراید

۶۹۵۰۰ ریال

 

شیلنگ U پراید (۲۵ عددی)

۵۱۵۰۰ ریال

 

شیلنگ ضد بنزین شماره ۶ پراید

۱۶۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منبع انبساط پراید

۷۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی پمپ بنزین پراید

۱۶۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ سر ریز منبع انبساط پراید

۴۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ جدید پراید (S)

۷۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ قدیم پراید (S)

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب قاب سوپاپ دوگانه سوز پراید (S)

۹۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ آب منیفولد پراید

۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه پراید یورو ۴

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۱ پراید یورو۴

۱۴۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ وکیوم بنزین

۷۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_ریو

 

شیلنگ بالا رادیاتور ریو

۲۱۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ریو

۲۵۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۱ ریو

۳۵۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری شماره ۲ ریو

۲۱۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ مکش ریو

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_تیبا

 

شیلنگ بالا رادیاتور تیبا

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور تیبا

۲۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ورودی بخاری تیبا

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی بخاری تیبا

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ تهویه تیبا

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ساکشن تیبا

۵۰۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر تیبا

۳۶۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ساکشن دوگانه سوز تیبا

۵۵۷۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_۴۰۵

 

شیلنگ بالا رادیاتور خاری

۹۷۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتورخاری

۱۰۸۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور کلاسیک

۶۵۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کلاسیک

۷۹۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵

۲۸۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کنف دار ۴۰۵

۶۱۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵ SLC

۹۴۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی دوگانه سوز ۴۰۵

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی وارنیش دار ۴۰۵

۹۵۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ رابط باک ۴۰۵

۶۸۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک ۴۰۵

۶۰۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک کوتاه فشار قوی ۴۰۵

۲۱۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵ ۱۸۰۰

۳۷۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ دوقلو نازک گیره دار ۴۰۵

۵۰۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ نازک بخار روغن ۴۰۵

۳۱۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ گیره دار بخار روغن ۴۰۵ ۱۸۰۰

۱۳۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند دوگانه سوز ۴۰۵

۱۴۰۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه دوگانه سوز ۴۰۵

۱۲۳۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هواگیری باک ۴۰۵

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی سمند

۹۹۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خرچنگی ۴۰۵

۱۱۰۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ U گاز سوز

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_۲۰۶

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶

۳۹۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶

۴۳۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶ تیپ ۵

۴۹۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری والف دار ۲۰۶

۸۱۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری روکش دار ۲۰۶

۴۹۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی منبع انبساط ۲۰۶

۲۶۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶

۶۶۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۲۰۶ تیپ ۲

۴۷۶۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ۲۰۶ تیپ ۲

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۲۰۶ تیپ ۵

۶۴۸۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ )

 

#پولاسا_EF7

 

شیلنگ بالا رادیاتور EF7

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور EF7

۸۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه EF7

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری بلند EF7

۱۸۹۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک EF7

۹۸۲۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۹.۰۳ ( @ )

 

#پولاسا_TU5

 

شیلنگ بالا رادیاتور TU5

۵۹۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور TU5

۱۲۵۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ هیدرولیک TU5

۱۸۱۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری روکش دار TU5

۵۸۹۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ ) 

 

#پولاسا_ال۹۰

 

شیلنگ بالا رادیاتور قدیم ال۹۰

۷۲۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور کولردار ال۹۰

۲۳۳۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور قدیم ال۹۰

۲۳۳۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور جدید ال۹۰

۱۱۳۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری کوتاه ال۹۰

۴۲۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ رادیاتور به مخزن ال۹۰

۴۸۷۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ )

 

#پولاسا_نیسان

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان

۳۳۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان

۶۴۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ورودی بخاری نیسان

۳۶۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ خروجی بخاری نیسان

۲۷۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن نیسان

۹۱۵۰۰ ریال

 

شیلنگ بوستر ۶۳ سانتی نیسان سایپا

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان سایپا

۳۱۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان سایپا

۴۵۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری نیسان سایپا

۳۳۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری انژکتوری نیسان سایپا

۳۶۷۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن انژکتوری نیسان سایپا

۲۴۷۰۰۰ ریال

 

شینگ باک نیسان سایپا (۲۰)

۳۸۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منیفولد کاربراتوری نیسان

۱۷۱۰۰۰ ریال

 

شیلنگ منیفولد انژکتوری نیسان سایپا

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ درب سوپاپ انژکتوری نیسان سایپا

۱۷۹۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بالا رادیاتور نیسان دیزل

۴۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ پایین رادیاتور نیسان دیزل

۱۹۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخاری نیسان دیزل

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ۱۸ تکه نیسان دیزل

۲۲۸۳۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن یکسر گشاد نیسان دیزل

۲۰۶۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بخار روغن نیسان دیزل (S)

۳۸۷۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 

۰۰.۰۹.۰۳ ( @ )

 

#پولاسا

 

شیلنگ بنزین ۵

۲۷۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین ۶ کاربراتور

۲۶۸۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین ۸ کاربراتور

۲۹۴۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین ۱۰

۳۱۵۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین ۶ فشار قوی

۳۲۲۰۰۰ ریال

 

شیلنگ بنزین ۸ فشار قوی

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

فروش ما روی تعداد ، با این قیمت ها متفاوت میباشد .

 

( @ )

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۳ آذر ۰۰ ، ۲۱:۱۷ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۴۲ م
 • تاريخ امروز: پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۸ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار