لیست تلگرام
سفارش 09102909002 واتساپ
>
شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۵۰ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

پخش سوپاپ پیکان

یدکى خودرو 

99/11/27

🔵سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 2,100,000 ریال 

🔵سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

قیمت : 3,100,000 ریال 

🔵سوپاپ تیپ پنج ساوه 

قیمت : 5,900,000 ریال 

🔵سوپاپ سمند ملى ساوه 

قیمت : 6,800,000 ریال

 

99/11/27

🔵کمک جلو ٤٠٥ عظام 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵کمک جلو ٤٠٥ کوشاوران 

قیمت : 4,300,000 ریال 

🔵کمک عقب ٤٠٥ کوشاوران

قیمت : 3,450,000 ریال

 

99/11/27

🔵صفحه تکى پراید عظام

قیمت : 2,600,000 ریال 

🔵دیسک صفحه پراید عظام 

قیمت : 6,100,000 ریال 

🔵دیسک صفحه رانا عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال 

🔵دیسک صفحه ٢٠٦ تیپ پنج عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵دینام ٤٠٥ عظام 

قیمت : 14,300,000 ریال 

🔵جازغالى جدید عظام 

قیمت : 1,390,000 ریال

 

99/11/27

🔵پیستون روآ عظام 

قیمت : 4,600,000 ریال 

🔵سرسیلندر پراید انژکتور عظام 

قیمت : 13,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵سرسیلندر ٢٠٦ تیپ دو شرکتى 

قیمت : 20,000,000 ریال 

🔵سرسیلندر کامل ef7 شرکتى 

قیمت : 62,000,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ موتور پژو ٢٠٠٠

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بوش پیستون پژو ٢٠٠٠

قیمت : 7,500,000 ریال

🔵بوش پیستون ٤٠٥ قائم 

قیمت : 5,600,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ پیکان ریک ژاپن 

قیمت : 4,900,000 ریال 

🔵رینگ روآ ریک ژاپن استاندارد

قیمت : 3,900,000 ریال

 

99/11/27

🔵دسته راهنما سمند کروز

قیمت : 2,300,000 ریال 

🔵دسته راهنما پیکان 

قیمت : 1,950,000 ریال

 

99/11/27

🔵استکان تایپیت ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 230,000 ریال 

🔵استکان تایپیت پیکان 

قیمت : 350,000 ریال 

🔵استکان تایپیت ef7

قیمت : 550,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج پیکان hpc 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵واشر در سوپاپ پیکان hpc 

قیمت : 400,000 ریال 

🔵بوش شاطون و میل سوپاپ پیکان hpc

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵کله گاوى پیکان سلپیک

قیمت : 25,700,000 ریال 

🔵سرسیلندر پیکان پارس 

قیمت : 8,200,000 ریال 

🔵گیت سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 660,000 ریال 

🔵میل فرمان پیکان تبریز 

قیمت : 1,700,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر درب سوپاپ پیکان دیناپارت

قیمت : 270,000 ریال 

🔵میل سوپاپ پیکان انژکتور پایا 

قیمت : 2,520,000 ریال

 

99/11/27

🔵بوق ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 1,700,000 ریال 

🔵مهره دنده عقب ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 370,000 ریال 

🔵واتر پمپ ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,510,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 1,950,000 ریال

🔵اوئل پمپ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تعویض دنده ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 355,000 ریال 

🔵کارتل ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,750,000 ریال 

🔵سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 95,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر سرسیلندر ٤٠٥ کلیک پاور

قیمت : 1,950,000 ریال 

🔵رینگ موتور ٤٠٥ ne آلمان

قیمت : 6,200,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥

قیمت : 900,000 ریال 

🔵پنل کولر ٤٠٥ قدیم

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تقسیم دنده داخل گریبکس ٤٠٥

قیمت : 1,900,000 ریال 

🔵بلوک سیلندر ٤٠٥ اصلى

قیمت : 31,000,000 ریال 

🔵تفنگى دستى ٤٠٥

قیمت : 850,000 ریال 

🔵وایر شمع ٤٠٥ فرانتک

قیمت : 1,160,000 ریال

 

99/11/27

🔵لنت جلو ٤٠٥ پارس آبى 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵سرسیلندر لخت ٤٠٥ ایساکو هندى 

قیمت : 21,000,000 ریال 

🔵تسمه تایم ٤٠٥ پاور گریپ

قیمت : 1,540,000 ریال 

🔵سنسور کیلومتر ٤٠٥ کروز 

قیمت : 750,000 ریال

 

99/11/27

🔵مپ سنسور ٢٠٦ بوش 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵دستگیره صندوق ٢٠٦ کامل

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵اوئل ماژول سمند ef7 یونى پارت

قیمت : 13,400,000 ریال 

🔵پیچ سرسیلندر ef7

قیمت : 95,000 ریال 

🔵رینگ پیستون ef7 شرکتى 

قیمت : 11,400,000 ریال 

🔵دیسک چرخ جلو ef7 شرکتى 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵لوله روغن ریز فلزى

قیمت : 100,000 ریال 

🔵واتر پمپ دنا شرکتى

قیمت : 3,600,000 ریال 

🔵سوکت بنزین سرصاف و سرکج

قیمت : 85,000 ریال

 

99/11/27

🔵یاتاقان ثابت و متحرک پژو ٠٣٠ ibbc 

قیمت : 4,100,000 ریال 

🔵سه راهى آب فلزى بلند رانایى

قیمت : 420,000 ریال

 

99/11/27

🔵سنسور دور موتور ساژم زیمنس دلیفر 

قیمت : 620,000 ریال 

🔵پایه دسته موتور کلاهى tu5 ایرانى

قیمت : 1,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵شیر برقى کنستر 

قیمت : 850,000 ریال 

🔵سیم اکسیژن سوکت بیضى بوش 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵روغن LHM زانتیا 

قیمت : 1,230,000 ریال 

🔵شمع دوپلاتین NGK 

قیمت : 425,000 ریال

 

99/11/27

🔵پروانه فن خارى شرکتى

قیمت : 275,000 ریال 

🔵موتور فن پراید امکو 

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/28

🔵استپر موتور ٤٠٥ TK 

قیمت : 950,000 ریال 

🔵استپر موتور پراید پیکان TK

قیمت : 950,000 ریال

 

99/11/28

🔵یاتاقان ثابت متحرک تیپ دو ibbc

قیمت : 3,200,000 ریال 

🔵یاتاقان ثابت متحرک سمند ibbc 

قیمت : 3,200,000 ریال

 

99/11/28

🔵قفل سویئچ درب ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 650,000 ریال 

🔵مغزى سویئچ ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 900,000 ریال

 

99/11/28

🔵 مارپیچ کامل پیکان ایران مارپیچ

قیمت : 3,300,000 ریال 

🔵پلوس چرخ عقب پیکان 

قیمت : 1,600,000 ریال 

🔵چدنى اگزوز پیکان انژکتور

قیمت : 1,650,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم پراید رایکالتون 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵مگنت دلکو پراید amt

قیمت : 1,550,000 ریال 

🔵اوئل پمپ پراید سوخت آما

قیمت : 2,050,000 ریال

 

99/11/28

🔵پمپ شیشه شور ٤٠٥ وارداتى

قیمت : 400,000 ریال 

🔵غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 470,000 ریال

 

99/11/28

🔵رینگ موتور سمند ملى ne آلمان 

قیمت : 6,600,000 ریال 

🔵دنده CVVT سمند ملى 

قیمت : 14,000,000 ریال

 

99/11/28

🔵درپوش فیلتر روغن کوتاه ٢٠٦ فلزى 

قیمت : 750,000 ریال 

🔵گیت تایم ٢٠٦ تیپ پنج اورجینال

قیمت : 10,800,000 ریال 

🔵شاتون تیپ پنج عظام 

قیمت : 1,280,000 ریال

🔵شیلنگ مخزن انبساط تیپ پنج

قیمت : 240,000 ریال

 

99/11/28

🔵سوپاپ روآ سال ساوه 

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج رانا هرینگتون 

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم زانتیا اورجینال 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵درب سوپاپ جدید فلزى 

قیمت : 4,200,000 ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۳۰ بهمن ۹۹ ، ۰۶:۵۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

میکروسویچ ۴۰۵

 

میکروسوئیچ درب ۴۰۵ بی سیم 105000

 

 

 

وایر شمع موتور ملی (EF7) 340000 

 

 

 

سیم اکسیژن زیمنس (REM) 3500000

 

 

 

سیم اکسیژن ۲۰۶_پیکان کوتاه بوش 3500000

 

 

 

لامپ پرژکتور بی سیم 100000

 

 

 

لنت جلو ۴۰۵ جهان 830000

 

 

 

لنت جلو پراید جهان 550000

 

 

 

لنت جلو پیکان جهان 440000

 

 

 

کالکتور دینام( RD ) 330000

 

 

 

بالشتک دینام پراید انژکتور 2950000

 

 

 

بالشتک دینام ۴۰۵ 2980000

 

 

 

اچار شمع انژکتور 187000 

 

 

 

ناک سنسور بی سیم (BSK) 850000

 

 

 

بوق پراید تکی 390000

 

 

 

دیود دینام ۴۰۵ پرشیایی 1950000

 

 

 

دیود دینام ۴۰۵ ماکویی 1950000

 

 

 

بوش پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ عظام 7100000

 

 

 

سرسیلندر ۲۰۶تیپ۲ لخت 21300000

 

 

 

بالشتک استارت پراید استام 1300000

 

 

 

درب ترموستات پراید انژکتور 115000

 

 

 

درب ترموستات پراید کاربراتور 125000

 

 

 

درب ترموستات پراید یورو ۴ 135000

 

 

 

راهنما روی گلگیر پراید 28000

 

 

 

راهنما روی گلگیر سمند 38000

 

 

 

راهنما روی گلگیر ۴۰۵ 38000

 

 

 

راهنما روی گلگیر ۲۰۶ 38000

 

 

 

جعبه فیوز پیکان انژکتور 1180000

 

 

 

سنسور کیلومتر سفید ۴۰۵ 330000

 

 

کابل شو 16 , 22000 

 

 

کابل شو 25, 27000

 

 

کابل شو 35, 30000

 

 

کابل شو 50, 35000

 

آینه بغل پیکان باردو ۶۳۰۰۰۰

 

 

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان ۱۵۵۰۰۰

 

 

 

کاسه چرخ عقب پیکان ۱۵۷۵۰۰۰

 

 

 

دسته موتور RD با پایه ۵۳۰۰۰۰

 

 

 

قاب فرمان وانت ۱۷۰۰۰۰

 

 

 

قاب فرمان وانت جدید ۱۷۰۰۰۰

 

 

پولی واتر پمپ پیکان ۴۳۰۰۰۰

 

 

 

لامپ ۲ کنتاکت ۱۲ ولت ۱۸۰۰۰ 

 

 

 

سوییچ درب پراید ۵۵۰۰۰۰

 

 

 

قفل کاپوت پیکان بالا ۲۴۰۰۰۰

 

 

 

پمپ شیشه شور پاید سیم بلند ۳۶۰۰۰۰

 

 

سر سیم مادگی ۱۲۰۲ ۳۶۰۰

 

 

 

کلید صفر و یک ۴ کوش ۴۵۰۰۰

 

 

سوکت ۱ کنتاکت ۴۰۰۰۰

 

 

سوکت ۲ کنتاکت ۴۰۰۰۰

 

 

سوکت چراغ کوچک ۴۰۵ ۲۵۰۰۰

 

 

 

پمپ شیشه شور ۴۰۵ بی سیم (EMC) ۳۵۰۰۰۰

 

 

سوکت ۲ فیش همه کاره ایرانی ۴۰۰۰۰  

 

 

 

سوکت ۳ فیش کوتاه ایرانی ۶۵۰۰۰

 

 

رله سبز ( فن ۲۰۶) ۱۸۰۰۰۰

 

 

 

آفتامات دینام (RD ) ۶۵۰۰۰۰ 

 

 

آفتامات دینام پراید انژکتور (MHCO217) ۶۵۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

اتوماتیک استارت ۴۰۵عظام جدید ۱۴۵۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۲۲ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پخش چراغ مدرن

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

موتور فن خاری 405 

282000

موتور فن 206 امکو 

280000

اینه پژو برقی پژو کاوج 

160000

اینه پژو 405 دستی FFPCO 

66000

ایینه دستی کاوج 405 

119000

آینه بغل سمند کاوج 

189000

لامپ دو خار 

22000

کیت تسمه تایم تیپ 5 پاور گریپ 

93000

زنجیر و سفت کن والتون 

339000

لنت جلو گلد کره پژو 405 

225000

لنت گلد جلو پراید 

153000

لنت جلو HIQ پژو 405 

230000

لنت پراید HIQ پراید 

170000

سرسیلندر کامل پراید انژکتور اسیا 

2550000

چهار شاخ گاردان پیکان طوس 

80000

دیسک و صفحه ی وارداتی پراید 

650000

واتر پمپ پراید شرکتی 

205000

دیسک چرخ عظام 405 

177000

دیسک وص فحهی پراید شایان صنعت 

525000

دیسک و صفحه ی پژو شایان صنعت 

855000

 

کیت کلاچ پراید فرانتک 

595000

کیت کلاچ تیپ 5 عظام 

1300000

رینگ موتور پیکان 30 

575000

یاتاقان متحرک 10 پیکان 

واتر پمپ پراید سوخت اما

198000 

واتر پمپ پژو ۴۰۵ سوخت اما 

235000

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک مولتی 

265000 

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک معمولی

225000

تسمه تایم 114 رایکایتون 

178000

تسمه تایم 206 تیپ ۲ رایکایتون 

245000

 

 

درب سوپاپ 405 مژده 

293000

کمک ۲۰۶ عقب 

358000

 

دیسک و صفحه ی ۴۰۵ عظام  

940000

تسمه تایم پراید رایکایتون 

122000

تسمه تایم پراید اپتی بلت 

163000

دنده برنجی والتون پیکان

227000

دیسک و صفحه ی پراید عظام 

610000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

770000

دیسک و صفحه ی پلاستکس 405 

970000

 

رادیاتور بخاری پراید کوشش 

105000

دستگاه بالا بر پژو ابری 

295000

دستگاه بالا بر ابری پراید 

275000

اینه بغل پراید FFPCO 

32500

اینه بغل پیکان FFPCO 

32500

اینه دستی پژو FFPCO 

61500

 

بلبرینگ ژامبون 405 MWH 

99000

 

سرسیلند تیپ ۲ 206 

1930000

سرسیلندر کامل 206 تیپ ۲ 

3240000

سرسیلندر پیکان پارس 

835000

سرسیلندر روا سال 

850000

سرپلوس ۲۰ عظام 

265000130000

واشر سرسیلندر 1.5 میل طوس پیکان 

55000

ساعت پراید صبا 

75000

 

تسمه تایم کنتی 405 

240000

درب سوپاپ 405 فلزی 

418000

سیبک فرمان پراید 131 

245000

 

تسمه تایم 206 ابتی بلت 

193000

تسمه تایم 405 ابتی 

188000

اینه بغل پیکان تاشو FFPCO 

32500

آینه بغل پراید FFPCO 

32500

 

جعبه فرمان پراید MBC

390000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

765000

کوئل زیمنس بهرام 

280000

لنت ترمز پراید پارس ابی 

78000

لنت تمرمز جلو پیکان پارس ابی 

71000

لنت ترمز پژو ۴۰۵ پارس ابی 

122000

 

لنت ترمز سمند EF7 پارس ابی 

159000

لنت جلو نیسان پارس ابی 

172000

روغن ترمز فومن ابی 

27000

روغن ترمز فومن زرد 

23500

مغزی پمپ بنزین پراید بوش 

129000

واتر پمپ پراید سوخت اما 

198000

وایر شمع سام پراید ساژم و زیمنس 

63000

 

اینه رانا پلاس شرکتی 

۱۰۵۰۰۰۰

 

کیت کلاچ ۴۰۵ ایساکو کد ۷۰۱

۱۰۵۰۰۰۰

 

#ریو 

سرسیلندر ریو ptco 

8100000

پیستون استاندارد عظام ریو 

410000

شاتون استاندارد عظام 

95000

رینگ ریک ژاپن ریو استاندارد 

480000

 

پمپ ترمز پراید الومینیومی 

195000

 

پمپ ترمز پراید الومینیومی ABS

230000

 

پمپ ترمز پراید چدنی

195000

 

پمپ ترمز تیبا الومینیومی

230000

 

شیر تقسیم دنده پراید الومینیومی

85000

 

# L90 

بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ ABS KDK 

420000

بلبرینگ چرخ جلو L90اصلی 

420000

 

واتر پمپ پراید سوخت اما

202000

 

تسمه تایم پراید دانگیل

183000

 

واشر سرسیلندر 405 کیک

225000

 

واشر سرسیلندر پراید ایس

125000

 

تسمه تایم تیپ 5 دایکو

320000

 

دسته موتور دو سر پیچ 405 ispco

69000

 

دیسک و صفحه 405 عظام پلاس

1015000

 

اینه پیکان کاوج

63000

 

پمپ بنزین پراید mwh

167000

 

واشر سرسیلندر 405 الدورا

212000

 

استارت پراید سورن

790000

 

تسمه تایم پراید میتسوبیشی

109000

 

شمع یورو ۴ ngk جعبه قرمز

۳۷۰۰۰

 

ارمیچر دینام پیکان  

420000

لاستیک تیغه ی 405 

19000

لاستیک تیغه ی پراید 

18000

لنت امکو پراید جلو 

118000

لنت جلو سمند اکمو 

259000

لنت جلو 405 امکو 

215000

بلبرینگ چرخ جلو پراید حامد 

128000

بلبرینگ چرخ جلو 405 حامد 

190000

بلبرینگ عقب پراید حامد 

83500

قالپاق صنعت گر پراید

66000

قالپاق صنعت گر پژو 405 

74000

تسمه تایم پراید رایکایتون 

122000

تسمه دینام تاپگر 

45000

تسمه کولر پراید 

45000 

شمع پراید یورو 4 

31000

سپر عقب پراید سایپا 

298000

 

کیت تایم L90 

1410000

لنت جلو L90 تکسار 

410000

کیت تایم تیپ 5 پاور 

890000

بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ای بی اس اصلی 

420000

 

جراق جلو مدرن 131 

169000

چراق جلو 132مدرن 

195000

چراق جلو 405 مدرن 

99000

تسمه تایم سمند ملی ایساکو 

299000

 تسمه تایم سمند ملی پاور

270000

دیسک و صفحه ی والئو هرینگتون 405 

1690000

دیسک و صفحه ی ایساکو 701 

 1050000 

سرپلوس عظام ABS 20 

265000

سیم کلاچ شرکتی 

 25500

تسمه دینلم شرکتی

66000

چراق جلو مدرن بدون موتور جمع ساز ۴ 

115000

طبق رفیع نیا

96000

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۴۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لوازم یدکی برلیانس

برلیانس کار 

براکت سپر عقب ۳۳۰ چپ و راست

 

یونیت ایربگ برلیانس سری ۳۰۰

 

بلبرینگ کلاچ سری ۲۰۰ اصلی

 

سنسور موقعیت میل سوپاپ برلیانس

 

فشنگی دمای اب برلیانس اصلی

 

میل آنتن برلیانس اصلی

 

پیستون برلیانس اصلی

 

قفل درب موتور برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

پایه فیتر روغن برلیانس اورجینال

 

بلبرینگ چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

اهرم ترمز دستی کرم برلیانس اصلی

 

انتن کامل برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

مجموعه رادیاتور ،منبع انبساط و فن خنک کننده برلیانس سری ۲۰۰ اصلی

 

سنسور ABS چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

پایه فیلتر روغن برلیانس اورجینال

 

پمپ شیشه شور ۲ راهه برلیانس ۳۲۰ و C3 اصلی

 

مخزن روغن ترمز برلیانس سری ۳۰۰اصلی

 

منبع شیشه شور برلیانس ۳۲۰ و C3

 

منبع انبساط اب رادیاتور برلیانس سری ۳۰۰ دنده ای و اتوماتیک اصلی

 

شیلنگ ترمز چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

فشنگی استپ ترمز برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

ترموستات برلیانس اصلی

 

سنسور خروجی گیربکس برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

براکت سنسور دنده عقب برلیانس اصلی

 

یونیت ایربگ برلیانس 1.7 اصلی

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۰۰:۳۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پایه برف پاکن

 

کلید بالابر تک پل صبا ۱۵۰۰۰

کلید بالابر دو پل صبا ۱۶۰۰۰

کلید بالابر ۱۳۱تک پل ۱۶۰۰۰

کلید بالابر۱۳۱دوپل ۱۷۰۰۰

کلید بالابراتو پژو چپ۱۵۵۰۰

کلید بالابرراست پژو ۱۵۵۰۰

فیوز دو شاخه کارتی ۴۵۰۰

فیوز دو شاخه جعبه ای ۳۶۵۰

نوار چسب اوزاکا ۳۶۰۰۰

سرباطری سربی نشکن ۱۱۰۰۰

چراغ سقف پراید ۹۵۰۰

چراغ سقف پیکان ۱۱۰۰۰

طلق ۱۳۱ جلو ۲۷۰۰۰

طلق ۱۳۲ جلو ۳۰۰۰۰

طلق خطر صبا ۱۸۰۰۰

طلق ۱۳۱ خطر ۱۸۰۰۰

طلق جلو پارس ۸۵۰۰۰

طلق جلو سمند ۸۵۰۰۰

طلق جلو صبا جعبه دار ۱۵۵۰۰

طلق جلو ۱۴۱جعبه دار۱۵۵۰۰

راهنما پارک پراید۹۸۰۰

راهنما پارک پژو ۹۸۰۰

راهنما پارک پژو نارنجی۱۰۰۰۰

طلق خطر وانت ۸۵۰۰

خطر وانت ۱۹۰۰۰

راهنما داخل سپر پراید ۹۰۰۰

طلق راهنما پیکان جفتی ۹۰۰۰

راهنما پیکان ۱۱۰۰۰

خطر پیکان ۳۹۰۰۰

طلق خطر پیکان ۱۹چ۰۰

راهنما بغل گلگیر پراید ۳۱۰۰کارتنی

چراغ جلو ۱۳۱فراز ۱۲۹۰۰۰

خطر ۱۳۱فراز۶۴۰۰

خطر پراید صبا فراز ۶۱۰۰

شیشه مه شکن سمند ۹۵۰۰

شیشه چراغ پژو ۱۳۰۰۰

شیشه چراغ پیکان ۱۴۰۰۰

افتابگیر پراید فنر دار ۱۵۵۰۰

سیم فیوز نسوز ۱۵۵۰

لامپ ۳ خار ۲۳۰۰۰

لامپ پرشیایی ۱۸۵۰۰

لامپ ۱و۲کنتاکت۲۱۵۰

لامپ بی سیم ۱۲۰۰۰

لامپ سیم دار۱۲۲۰۰

لامپ تک کنتاکت نارنجی ۳۷۰۰

ست اطراف باطری پراید ۱۰۰۰۰

بست اطراف باطری پژو ۱۰۰۰۰

بست اطراف باطری پیکان ۱۱۰۰۰

زه چراغ پیکان ۳۵۰۰۰

هرزگرد پراید ۲۲۰۰۰

هرزگرد پژو ۲۳۰۰۰

پایه برف پاکن پراید ۲۰۰۰۰

پایه برف پاکن پیکان کاربراتور ۲۰۰۰۰

پایه برف پاکن پیکان انژکتور ۱۹۰۰۰

پایه برف پاکن پژو جفتی ۵۹۰۰۰

پایه برف پاکن سمند جفتی ۶۱۰۰۰

 

 

هواکش پیکان ۱۹۰۰۰

هواکش پراید ۲۶۰۰۰

برند اوژن موتور

شیر بخاری میل فلزی ۲۹۰۰۰

افتابگیر پراید ۱۷۵۰۰تومان

 

شیر بخاری میل فلزی ۳۰۰۰۰

 

افتابگیر پراید ۱۷۰۰۰تومان

 

دستگیره بالابر صبا ۳۱۰۰

دستگیره داخل صبا ۳۶۰۰

دستگیره ۱۳۱ داخل ۳۷۰۰

دستگیره ۱۳۱بالابر ۴۰۰۰

دستگیره ۱۴۱داخل ۴۰۰۰

 

قفل کاپوت ضد سرقت

پیکان ۸۷چ۰۰

پراید ۸۶۰۰۰

۱۳۲پراید ۸۹۰۰۰

۲۰۶ و تیبا ۷۷۰۰۰

پژو ۷۸۰۰۰

پرشیا و سمند ۹۹۰۰۰

 

دستگیره داخل پیکان ۳۴۰۰۰

دستگیره بیرون پیکان ۶۹۰۰۰

دستگیره بالابر پیکان ۲۷۰۰۰

 

زه اطراف پراید ۲۹۶۰۰تومان

زه اطراف پژو ۳۸۵۰۰تومان

زه اطراف پرشیا ۸۷۸۰۰تومان

 

فروش ویژه لاستیک تیغه

لاستیک تیغه پراید و پیکان ۱۶۵۰۰

لاستیک تیغه الباقی خودروها ۱۷۵۰۰

برند mvh

کارتن ۱۰۰عددی

تیغه پراید ۳۴۰۰۰تومان 

تیغه پژو ۴۱۰۰۰تومان

کارتن ۵۰عددی

 

قفل کاپوت پراید صبا ۲۳۰۰۰تومان

 

قفل صندوق پراید ۲۱۰۰۰تومان

 

قفل کاپوت پراید ۱۳۲

۲۵۰۰۰تومان

 

رله دوبل برند لیون ۴۵۰۰۰تومان

 

دستگیره بیرون پژو برند کاوج ۱۶۵۰۰

دستگیره بیرون سمند ۱۶۵۰۰

 

پلاتین پیکان ایران

۲۰۵۰۰

 

صافی بنزین پژو المینیومی ۱۶۰۰۰تومان

صافی پژو اهنی ۹۳۰۰تومان

صافی پژو پلیمری ۷۰۰۰تومان

صافی پراید ۱سر کج پلیمری ۸۰۰۰تومان

صافی پراید ۲سر کج پلیمری ۸۰۰۰تومان

صافی پراید ۱سر کج اهنی ۱۰۵۰۰تومان

صافی پراید ۲سرکج اهنی ۱۰۵۰۰تومان

صافی پراید کاربراتور ۱۰۵۰۰تومان

 

درب باک پراید ۳۷۰۰تومان

درب باک پژو ۳۵۰۰تومان

 

 

رله ۴فیش شیشه ای ۸۰ امپر ضد اب ۲۳۰۰۰تومان

رله ۵ فیش شیشه ای۸۰ امپر ضد اب ۲۵۰۰۰تومان

افتامات چراغ ۸ فیش شیشه ای ۵۵۰۰۰تومان

رله فن پراید انزکتور شیشه ای ۲۹۰۰۰تومان

رله فن دو قلو پراید شیشه ای ۶۹۰۰۰تومان

پمپ درب ۲ سیم پراید ۳۷۰۰۰تومان

پمپ درب ۵سیم پراید ۳۹۰۰۰تومان

پمپ درب ۲سیم سوکت دار ۴۳۰۰۰تومان

پمپ درب ۵سیم سوکت دار ۴۵۰۰۰تومان

موتور ابپاش سیم بلند ۴۷چ۰۰تومان

موتور ابپاش سیم کوتاه ۴۸۰۰۰تومان

موتور ابپاش بدون سیم ۴۵۰۰۰تومان

برند piyer

قیمتها کارتنی میباشد

 

 

پروانه ۸پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

پروانه ۶پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

پروانه ۵ پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

پروانه ۴پر پراید ۱۸۵۰۰تومان

پروانه ۲دور پراید ۲۱۰۰۰تومان

پروانه خاری پژو ۲۱۰۰۰تومان

پروانه پیچی پژو ۲۲۵۰۰تومان

منبع اب اضافه پراید ۱۷۵۰۰تومان

منبع ابپاش پراید انژکتور قدیم ۲۲۰۰۰تومان

منبع ابپاش انزکتور لوله دار ۲۱۲۵۰۰تومان

منبع ابپاش پراید کاربراتور ۲۲۰۰۰تومان

منبع ابپاش پیکان ۲۲۰۰۰تومان

منبع ابپاش پژو ۲۴۰۰۰تومان

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۷ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لوازم ترمز

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

پیستون 50 پراید 

252000

درب سوپاپ فلزی 

429000

بوش پیستون قائم 

570000

ترموستات پراید بابا پارت 

 28000

ترموستات 206 

44000

شمع بوش تک پلاتین روس 

24000

دیسک و صفحه ی سبز والئو 405 

1730000

کشویی دنده ی ۵ پژو

320000

اویل پمپ روغن شرکتی پژو 

21500

سینی فن پژو 405 برند بی نی سی 

655000

واتر پمپ پراید عظام 

185000

 لنت جلو امکو پراید 

126000

لنت جلو پژو 405 

234000

کیت کلاچ پرای والئو ابی 

790000

فنر لول عقب تیبا دو گانه 

120000

کیت کلاچ پیکان پلاستکس 

935000

فشنگی روغن پراید 

20500

درب سوپاپ مژده 

293000

کوئل سمند ای اف سون بهرام 

245000

کوئل سمند ای اف سون هرینگتون 

220000

چهار شاخه پیکان Amt 

82000

تسمه تایم پژو 405 اورجینال 

180000

دیسک و صفحه ی پژو 405 عظام pci

940000

 دیسک و صفحه ی پژو405 PLUS 

1020000

موتور فن خاری امکو چژو 405 

295000

موتور فن دو دور پراید امکو 

275000

 

واتر پمپ امکو پراید 

184000

دنده میل سوپاپ شرکتی 

42000

سرسیلندر بشل 405 

1690000

تلسکوپی فرمان پراید 

230000

تسمه هیدرولیک 945 شرکتی تیبا و پراید 

72000

سرسیلندر کامل بشل 

262000

سوزن انژکتور نارنجی 206 

300000

تیغه پژو مکس 

36000

تیغه سمند 

78000

سوپاپ ساوه 405 

305000

سوپاپ پراید معمولی 

233000

سوپاپ پراید یورو 4 

242000

کیلد شیشه بالا بر ریو ست راننده 

900000

کیلید شیشه بالا بر ریو شاگرد 185000

دیسک و صفحه ی نیسان دور کوچیک 2200000

دور بزرگ نیسان 

2600000

بلبرینگ دیسک و صفحه ی نیسان 

115000

سرسیلندر سمند ملی 

6300000

سرسیلندر لخت سمند ملی 

4600000

کمک فنر پیکان جلو عظام 

 440000

کمک فنر عقب پیکان عظام 

260000

زنجیر و سفت کن پیکان فال 

138000

تسمه تایم اپتی بلت 206 تیپ2 

195000

تسمه تایم 405 اپتی بلت 

198000

سرسیلندر پراید کاربرات عظام 

مجموعه کامل کاربرات 

2500000

استارت پراید 

710000

بلبرینگ چرخ جلو پراید HSB 

93000

تیغه برف پاکن پراید 

30000

زنجیر و سفت کن پیکان والتون 335000

رینگ 20 پیکان 

495000

سرسیلندر سیلور کامل405 

2500000

 

یاتاقان دست ۲۵ پراید موجود

 

یاتاقان استاندارد پراید

198000

 

تسمه تایم 405 اورجینال

210000

 

واشر سرسیلندر 405 اورجینال

140000

 

 

 

واشر سرسیلندر 405 ایساکو

123000

 

کوئل ساژم بهرام

282000

 

دیسک چرخ پراید عظام

90000

 

دیسک چرخ تیبا عظام

172000

 

تسمه تایم رایکالتون

پراید 122000

پژو 179000

تیپ 5 390000

EF7 390000

 

لنت پراید پارس ابی

79000

لنت پراید پارس سبز

71000

 

لنت 405 پارس ابی

125000

 

لنت عقب 405 پارس ابی

175000

 

 

 

مه شکن سمند مدرن

55000

 

مه شکن SLX مدرن

63000

 

وایر شمع پراید سام

63000

 

وایر شمع تیبا سام

75000

 

کیت تایم تیپ 5 پاورگریپ

890000

 

دیسک و صفحه 405 پلاستکس

970000

 

جعبه فرمان پراید MBC

395000

 

دیسک و صفحه پراید والئو ابی

795000

 

دیسک و صفحه پراید دایکن

765000

 

دنده دیشلی پراید مشهد

110000

 

یاتاقان 25 پراید

293000

 

رینگ ریک پراید

282000

 

شیر فرمان 405 هرینگتون

890000

 

بوش پیستون 405 قائم

570000

 

واشر سرسیلندر پراید شرکتی

79000

 

سرپلوس ۲۰ ای بی اس اپکو

۲۴۵۰۰۰

سرپلوس ۲۲ خار وسط رایو

۲۸۰۰۰۰

 

تعداد تخفیف

یاتاقان ثابت متحرک پژو ۴۰۵ ibbc 

۴۲۰۰۰۰

 

تعداد تخفیف

 

یاتاقان استاندارد متحرک تکی پراید

 

۹۷۰۰۰

۹۹.۱۱.۲۷

کلید ۱ پل و ۲ پل پراید ۱۳۲

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کوئل کاربراتوری پیکان CBCO

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کوئل EF7 دلیفر

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کوئل زیمنس AMT

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کشویی گاردان پیکان فال

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر پلوس پراید WRT

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک تیغه پراید

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم ۵۴۷ آردی نلسون

۸۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوزام ۵۵۰ پیکان لاکید

۸۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم ۵۴۷ آردی لاکید

۸۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم ۵۵۰ ABS پیکان لاکید

۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم چرخ جلو ۲۶۱۵ پیکان لاکید

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم کلاچ دومداره پیکان مستر

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوازم ترمز دومداره پیکان مستر

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

مقاومت فن ۲۰۶ پویش

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوله ترمز چرخ عقب بلند پیکان

۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوله ترمز چرخ عقب کوتاه پیکان

۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لوله روغن ریز ۴۰۵

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

مهره حرارتی پراید سانکی

۸۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

میل و واسر دیشلی پیکان فدرال

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر بغل اگزوز پیکان

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر بغل اگزوز پیکان PGI

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر بغل اگزوز پراید

۵۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر ۴۰۵ اورجینال

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

عایق حرارتی ۴۰۵

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر پیکان HPC

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر پیکان AMT

۴۷۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر پیکان طرح یوگسلاوی

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر روآ فلزی

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر گلویی ۳ پیچ پراید

۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر پیکان PGI

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر گلویی ۲ پیچ پراید

۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱.۲۷

کیت گلویی اگزوز ۴۰۵ ویدا

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ BSCO

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

مهره همه کاره CBS

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید طوس

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر ۲ پراید طوس

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان طوس

۵۶۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر سر سیلندر ۲ پیکان طوس

۵۷۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

وایر شمع پراید،پیکان و ۴۰۵ ایرانی

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

وایر شمع پیکان کاربراتوری روستر

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر بغل اگزوز نسوز پیکان طوس (۳۰ تایی)

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر گلویی اگزوز پیکان

۵۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر کامل پیکان فدرال

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان ثابت ۲۰۶ تیپ ۲ STD

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

واشر درب سوپاپ پیکان طرح یوگسلاوی

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ پیکان

۴۷۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان ثابت و متحرک EF7 STD

۳۱۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS

۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد سینی جلو پیکان CBS

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان CBS

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان CBS

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان CBS

۹۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد پینیون پیکان CBS

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان متحرک ۰۲۰ روآ

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان متحرک ۰۳۰ روآ

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان متحرک ۰۱۰ پیکان

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان متحرک ۰۲۰ پیکان

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

یاتاقان متحرک ۰۳۰ پیکان

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

بوش اکسل پراید رزن یدک

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان رزن یدک

۵۹۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

بوش طبق لندروری پیکان رزن یدک

۱۶۶۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر کمک فنر جلو ۴۰۵ رزن یدک

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵ رزن یدک

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر کمک فنر جلو پراید رزن یدک

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر کمک فنر عقب پراید رزن یدک

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک ۳ گوش پیکان رزن یدک

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک قامه پیکان رزن یدک

۳۷۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک موجگیر پیکان رزن یدک

۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک نر وماده کمک فنر عقب پراید رزن یدک

۴۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

دسته موتور با پایه آردی رزن یدک

۵۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

لاستیک تعادل پیکان رزن یدک

۵۹۰۰۰ ریالِ

 

۹۹.۱۱.۲۷

گردگیر پلوس پراید رزن یدک

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

جعبه فرمان پراید رزن یدک

۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد اویل پمپ پراید CBS

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد پلوس پراید CBS

۱۱۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه چرخ جلو بدون لبه پراید CBS

۱۱۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید CBS

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید CBS

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد میل سوپاپ پراید CBS

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد اویل پمپ پراید POS

۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد شفت پراید POS

۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد پلوس پراید POS

۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد چرخ عقب پراید POS

۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد چرخ جلو بی لبه پراید POS

۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید POS

۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد میل سوپاپ پراید POS

۶۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید POS

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قفل درب جلو پیکان پیشرفت

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

ترمز درب قدیم ۴۰۵ پیشرفت

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر

۱۲۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قفل درب ۴۰۵ پیشرفت

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قفل درب موتور پراید پیشرفت

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

سیلندر ترمز چرخ عقب ABS ۴۰۵

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قفل صندوق ۴۰۵

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

خروسکی کاپوت ۴۰۵

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

سیلندر ترمز چرخ عقب ۴۰۵ ساده

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

ارزانسرا:

۹۹.۱۱.۲۷

 

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH 

۱۵۳۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین ۴۰۵ (ال ۹۰) MWH

۱۵۳۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH 

۱۵۵۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین پراید بوش

۱۳۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

بلبرینگ چرخ جلو جدید ۱۴۱ پراید MWH

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

 

#NTK

 

سنسور اکسیژن قدیم ۴۰۵

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن طوسی ساژم

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن ساژم بلند ۴۰۵

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن زیمنس تیبا و پراید

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن زیمنس پراید

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن رانا

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن ال۹۰

۵۴۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن جدید ۴۰۵

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

پتانسیومتر سمند یوفو دینا پارت

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

پتانسیومتر ۴۰۵ یوفو دینا پارت

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شمع تک پلاتین AMT

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شمع کاربراتور AMT

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ ترمز چرخ جلو پیکان

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ کلاچ دومداره جدید پیکان

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیر بخاری پیکان لوکاس

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شمع تک پلاتین اکیوم

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

غلاف کیلومتر پراید دنا قطعه

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۲

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

فولی هرزگرد ۲۰۶

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

#واشر_تکسون

 

واشر سینی جلو پیکان

۲۳۰۰۰ ریال

 

واشر کله گاوی پیکان 

۲۸۰۰۰ ریال

 

واشر پلوس پیکان ABS

۱۵۰۰۰ ریال

 

واشر گلدونی جلو پیکان

۳۶۰۰۰ ریال

 

واشر واتر پمپ بزرگ پراید 

۱۲۰۰۰ ریال

 

واشر واتر پمپ کوچک پراید

۲۳۰۰ ریال

 

واشر ترموستات یک رو پیکان و پراید

۲۴۰۰ ریال

 

واشر کارتل پیکان 

۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شمع دو پلاتین AMT

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۵

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

فولی سر میل لنگ ۴۰۵ WRT

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

فولی سر میل لنگ پیکان دنا قطعه

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قفل صندوق پیکان نصیری

۳۸۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

فولی واتر پمپ پیکان دنا قطعه

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

صفحه کلاچ پیکان فرانتک

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

قیفی گیربکس ۴۰۵

۳۷۰۰۰۰ ریال

۹۹.۱۱.۲۷

قفل درب موتور ۴۰۵

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۲۷

#واشر_نسوز

 

واشر منیفولد هوا پراید

۳۳۵۰۰ ریال

 

واشر اویل پمپ پراید 

۳۳۵۰۰ ریال

 

واشر دریچه گاز پراید

۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر دریچه گاز ۴۰۵

۴۰۰۰ ریال

 

واشر ترموستات پراید

۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر واتر پمپ پراید 

۲۳۰۰۰ ریال

 

واشر واتر پمپ ۴۰۵

۲۱۰۰۰ ریال

 

واشر پمپ بنزین پراید

۴۰۰۰ ریال

 

واشر وسط کاربراتور پراید

۱۷۰۰۰ ریال

 

واشر کف کاربراتور پراید

۱۷۰۰۰ ریال

 

واشر اویل پمپ کوچک پراید

۲۵۰۰ ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۷ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۳۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پخش عمده سرسیلندر

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

واتر پمپ پراید سوخت اما

198000 

واتر پمپ پژو ۴۰۵ سوخت اما 

235000

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک مولتی 

265000 

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک معمولی

225000

تسمه تایم 114 رایکایتون 

178000

تسمه تایم 206 تیپ ۲ رایکایتون 

245000

 

 

درب سوپاپ 405 مژده 

293000

کمک ۲۰۶ عقب 

358000

 

دیسک و صفحه ی ۴۰۵ عظام  

940000

تسمه تایم پراید رایکایتون 

122000

تسمه تایم پراید اپتی بلت 

163000

دنده برنجی والتون پیکان

227000

دیسک و صفحه ی پراید عظام 

610000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

770000

دیسک و صفحه ی پلاستکس 405 

970000

 

رادیاتور بخاری پراید کوشش 

105000

دستگاه بالا بر پژو ابری 

295000

دستگاه بالا بر ابری پراید 

275000

اینه بغل پراید FFPCO 

32500

اینه بغل پیکان FFPCO 

32500

اینه دستی پژو FFPCO 

61500

 

بلبرینگ ژامبون 405 MWH 

99000

 

سرسیلند تیپ ۲ 206 

1930000

سرسیلندر کامل 206 تیپ ۲ 

3240000

سرسیلندر پیکان پارس 

835000

سرسیلندر روا سال 

850000

سرپلوس ۲۰ عظام 

265000

 

بلبرینگ هوزینگ تیبا 3200 

74000

چهار شاخ گاردان پیکان توس 

79000

بازویی چرخ عقب 405 

590000

لنت گلد عقب پراید 

169000

لنت جلو گلد پراید 

148000

لنت جلو پژو گلد 

211000

لنت جلو سمند گلد 

215000

لنت جلو رانا گلد 

235000

لنت عقب رانا گلد 

235000

لنت جلو تیبا ریو سرامیکی 

235000

دیسک و صفحه ی سیکو وارداتی

640000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

765000

دیسک وصفحه ی پیکان عظام 

850000

واتر پمپ سوخت اما 

198000

لنت پارس سبز پراید 

71000

لنت جلو هانتر پراید 

54000

کاسه نمد عقب میلنگ cbs 

28500

کاسه نمد جلو میلنگ cbs 

135000

کاسه نمد چرخ جلو پیکان cbs 

92000

کاسه نمد جلو میلنگ ویژن 

19500

کاسه نمد عقب میلنگ پراید ویژن 

43500

زنجیر و زنجیر سفت کن والتون 

329000

‌واتر پمپ امکو 

186000

کمک APCO جلو پژو 

442000

کمک APCO جلو پراید 

323000

کمک عقب اپکو پراید 

320000

قیفی گیربکس پراید دینا پارت 

39000

قیفی گیربکس دنا قطعه 

35000

شاتون پراید عظام 

87000

موتور فن پژو امکو خاری 

275000

پروانه فن خاری امکو 

53000

بلبرینگ چرخ جلو پراید 141 HSB 

90000

بوش پیستون 405 کامل عظام 

620000

بوق شرکتی پراید 

67000

 

سیلندر چرخ عقب پژو ۴۰۵ اذین تنه  

780000

سیلندر چرخ عقب پیکان abs فال

47000

دنده سر میل سوپاپ پیکان فال  

43000

رینگ موتور پیکان ماهله برزیل 

565000

رینگ موتور روا ماهله برزیل 

530000

سرسیلندر پژو 405 کامل بشل

2560000

 تسمه تایم تیپ ۵ دانگیل 

280000

تسمه تایم رایکایتون تیپ ۵

390000

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۴۹ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لیست چراغ پراید پژو

لیست چراغ

 

اقلام زیر بصورت تعداد با قیمت عالی بفروش میرسد

قیمت ها دایرکت

 

اورینگ درب ترموستات پژو 405

 

لاستیک مخزن ترمز پراید

 

گردگیر سیلندر ترمز چرخ جلو پراید

 

لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو پراید

 

لوازم سیلندر ترمز چرخ عقب پراید

 

لوازم پمپ ترمز زیر پا پراید (CBS)

 

لوازم پمپ ترمز زیر پا پراید (ABS)

 

لوازم سیلندرترمزچرخ جلو پژو 206,405 و سمند

ABS

 

لوازم سیلندرترمزچرخ عقب پژو405

ABS

 

لوازم سیلندرترمزچرخ عقب پژو405 لبه دار

 

لوازم سیلندر ترمز چرخ عقب سمند بدون لبه

 

مجموعه خارگل پخش کن جلو پراید پویش

 

مجموعه خارگل پخش کن عقب پراید پویش

 

مجموعه خارسپر جلو پراید صبا پویش

 

مجموعه خارسپر عقب پراید صبا پویش

 

مجموعه خارسپر جلو پراید 132 پویش

 

مجموعه خارسپر عقب پراید 132 پویش

 

بست گوشه سپر جلو پراید

 

چراغ جلو پراید صبا مدرن

 

چراغ جلو پراید 131 مدرن

 

چراغ جلو پراید 111/132 موتوردار مدرن

 

چراغ جلو پراید 111/132 مدرن

 

چراغ جلو تیبا موتودار مدرن

 

چراغ خطر تیبا1 مدرن

 

چراغ جلو L 90 موتودار مدرن

 

چراغ جلو L 90 مدرن

 

چراغ جلو پژو 206 مدرن

 

چراغ جلو پژو 405 مدرن

 

چراغ جلو پژو پارس مدرن

 

راهنما پارک پراید صبا

 

طلق چراغ جلو پراید 131

 

راهنمای داخل سپر جلو پراید با سوکت

 

مخزن تشدید هوا انژکتور پراید

 

چوپقی درب سوپاپ پراید

 

کور کن محل دلکو با سوراخ دو اورینگ

 

چشم شیشه شور جلو پراید

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۴۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لیست قیمت کاسه نمد سی بی اس

 

لیست کاسه نمد پیکان CBS

 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد عقب گیربکس دولب قرمز و مشکی

12.400

کاسه نمد عقب میل لنگ دولبه قرمزو مشکی

27.500

کاسه نمد جلو گیربکس دولبا قرمز و مشکی

8.800

کاسه نمد جلو میل لنگ دولبه قرمز و مشکی 

12.400

کاسه نمد جلو میل لنگ مشکی یک لبه

12.400

کاسه نمد جلو گیربکس پهن قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد چرخ جلو دولبه قرمز و مشکی

7.600

کاسه نمد پینیون دولبه قرمز و مشکی

12.400

کاسه نمد پینیون اریسان 

15.300

کاسه نمد فرمان پیکان

6.100

کاسه نمد کمک مدل پایین

2.500

کاسه نمد کیلومتر پیکان

5.400

کاسه نمد ماهک۶دنده

8.500

کاسه نمد عقب گیربکس ۶دنده

9.400

کاسه نمد جلو گیربکس ۶دنده

26.900

کاسه نمد عقب گیربکس ۱۶۰۰

12.000

کاسه نمد عقب گیربکس اهنی۱۶۰۰

9.300

کاسه نمد پینیون تویوتایی

17.000

کاسه نمد چرخ عقب و پلوس اریسان

14.000

کاسه نمد پینیون ارژانتینی سبز

21.500

کاسه نمد پینیون ترکیه

6.300

کاسه نمد جعبه فرمان اردی

66.500

کاسه نمد جلو گیربکس ۱۶۰۰

10.000

کاسه نمد عقل گیربکس روا و اردی

17.000

کاسه نمدکاور تقسیم دنده اردی

7.000

لاستیک سوپاپ ۱۶۰۰سبز و قرمز

37.000

لاستیک سوپاپ دو فنره قرمز و مشکی

34.000

لاستیک سوپاپ تک فنره

34.000

لاستیک سوپاپ انژکتوری

38.800

لاستیک کاربراتور قرمز و مشکی

8.200

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ

8.600

افتامات چراغ تایوانی

58.000

چهارشاخ گاردان پیکان

58.000

لیست کاسه نمد پراید CBS

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد اویل پمپ پراید قرمز و مشکی

9.800

کاسه نمد پلوس پراید قرمز و مشکی

11.100

کاسه نمد چرخ جلو پراید بزرگ لبه دار قرمزومشکی

12.000

کاسه نمد چرخ جلو پراید کوچک بی لبه قرمز و مشکی

11.100

کاسه نمد چرخ عقب پراید اهنی قرمز و مشکی

10.500

کاسه نمد شفت پراید قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد قیفی دسته دنده پراید قرمز و مشکی

10.700

کاسه نمد میل سوپاپ قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد جعبه فرمان قرمز و مشکی

9.800

لاستیک سوپاپ پراید

37.000

کاسه نمد ماهک دنده پراید

7.050

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید قرمز و آبی

28.000

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید

8.700

سوزن مصرفی ۷۵ الی ۱۴۵

50.100

لوازم کاربراتور پراید

 

لوازم چرخ جلو پراید

35.000

لوازم چرخ عقب پراید

15.900

لوازم نیمه کامل ترمز پراید

19.900

لوازم کامل ترمز پراید

74.500

مهره حرارتی

41.000

پیچ و مهره شاتون

12.050

نیمه لوازم کاربراتور

31.500

لاستیک سوپاپ ریو 

102.000

لاستیک سوپاپ پراید یورو۴

84.500

کایه نمد میل سوپاپ ریو

19.300

کاسه نمد شفت ریو

19.300

کاسه نمد پلوس ریو

لیست کاسه نمد پژو CBS

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد کاور دسته دنده RD

6.800

کاسه نمد ماهک تقسیم دنده405

17.100

کاسه نمد پلوس بزرگ405

28.200

کاسه نمد پلوس کوچک 405

25.700

کاسه نمد جلو میل لنگ 405

44.000

کاسه نمد جلو گیربکس 405

16.000

کاسه نمد عقب میل لنگ پهن405

84.000

کاسه نمد عقب میل لنگ باریک405

84.000

کاسه نمد عقب میل لنگ 206

84.000

کاسه نمد ژامبون 206

16.100

کاسه نمد جعبه فرمان 405

24.700

کاسه نمد جعبه فرمانRD

66.000

کاسه نمد میل سوپاپ 405

18.300

کاسه نمد عقب گیربکس ROR&RD

17.000

کاسه نمد ماهک206

7.050

کاسه نمد جعبه فرمان 206

24.500

کاسه نمد پلکس کوچک405طرح اصلی دورنگ

29.450

کاسه نمد پلوس بزرگ405طرح اصلی دورنگ

29.450

لاستیک سوپاپ 405

37.000

لاستیک سوپاپ 206تیپ2

49.900

لاستیک سوپاپ سمندEF7

21.400

لاستیک سوپاپ 206تیپ۵

85.000

لاستیک سوپاپ جدید سمند

38.100

کاسه نمد لبه دار گیربکس206

10.200

کاسه نمد پلوس کوچک 206

25.900

کاسه نمد پلوس بزرگ206

28.30

اسه نمد پلوس کوچک وبزرگ 206هردست

54.000

کاسه نمد میل سوپاپ 405

12.700

کاسه نمد میل سوپاپ206

14.200

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۰ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لنت پراید عمده و تکی ۴۲۰۰۰ تومان

لنت پراید 

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۴ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۳۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

دیسک و صفحه تیبا

دیسک و صفحه تیبا

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۴ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۳۳ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

دیسک و صفحه پژو

دیسک و صفحه پژو

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۴ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۳۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پخش تسمه تایم پراید

پخش تسمه تایم پراید

آپلود عکس

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۴ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۰۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

تسمه ef7

یدکى خودرو 

99/11/23

تسمه تایم ef7 شرکتى کد ٠٩

قیمت : 4,900,000 ریال 

تسمه تایم ef7 رایکالتون

قیمت : 3,750,000 ریال

 

99/11/23

دنده میل سوپاپ پیکان ایرانى

قیمت : 370,000 ریال 

سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 2,100,000 ریال 

بوش میل سوپاپ پیکان hpc

قیمت : 1,370,000 ریال

 

99/11/23

پیستون پیکان عظام 

قیمت : 4,500,000 ریال 

رینگ موتور پیکان ریک ژاپن

قیمت : 4,900,000 ریال 

سرسیلندر پیکان پارس 

قیمت : 8,200,000 ریال

 

99/11/23

کاسه نمد میل سوپاپ ef7 نمد دار 

قیمت : 1,150,000 ریال 

واشر در سوپاپ ef7 پیوند

قیمت : 1,160,000 ریال 

کوئل ef7 کروز

قیمت : 3,550,000 ریال

 

99/11/23

مقاومت فن ٢٠٦ شرکتى

قیمت : 260,000 ریال 

سه شاخه پلوس ٢١ خار ٢٠٦

قیمت : 720,000 ریال

 

99/11/23

واشر سرسیلندر تیپ پنج اورجینال

قیمت : 4,700,000 ریال 

واشر سرسیلندر تیپ دو اورجینال 

قیمت : 2,400,000 ریال 

واشر سرسیلندر زانتیا اورجینال 

قیمت : 5,500,000 ریال

 

99/11/23

پمپ هیدرولیک ٤٠٥ کره

قیمت : 10,100,000 ریال 

پمپ هیدرولیک ٢٠٦ کره

قیمت : 11,100,000 ریال

 

99/11/23

پنجه اى دسته موتور ٤٠٥

قیمت : 460,000 ریال 

پایه هرمى دسته موتور ٤٠٥

قیمت : 1,300,000 ریال

 

99/11/23

کوئل ٤٠٥ ساژم کروز

قیمت : 3,550,000 ریال 

کوئل ٤٠٥ ساژم ksu

قیمت : 2,750,000 ریال

 

99/11/23

هوزینگ آب ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 1,210,000 ریال 

سه شاخه ٢٢ خار ٤٠٥

قیمت : 760,000 ریال 

قیفى گریبکس ٤٠٥

قیمت : 310,000 ریال 

غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى ina

قیمت : 880,000 ریال

 

99/11/23

پیستون پراید عظام

قیمت : 2,450,000 ریال 

بوش شاطون روآ 

قیمت : 710,000 ریال

 

99/11/23

چسب حرارتى زیپر 

قیمت : 360,000 ریال 

رله فن کلاهدار دیناپارت

قیمت : 230,000 ریال

بلبرینگ وسط پلوس tk

قیمت : 250,000 ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۴ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۵۹ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پخش کمک عظام عمده

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

مغری بوش پراید

131000

 

یاتاقان 10 پیکان

442000

 

یاتاقان 25 پراید

252000

 

یاتاقان 50 پراید

325000

 

بغل یاتاقان پراید

49000

 

کمک پراید

295000

 

سیبک زیر طبق 405

58000

 

بوش لبه دار 405

225000

 

توپی چرخ جلو پراید abs لاهیجان

120000

 

فنر لول جلو پراید

93000

 

استپر پراید سانسبز 

170000

استپر پژو سانسبز 

170000

استپر دینا پارت پراید یونکس فلزی 

126000

موتور فن پراید امکو 

227000

موتور فن پژو خاری امکو 

227000

کوئل پرایدساژم 

283000

 

کوئل پراید زیمنس 

280000

کوئل ef7 

230000

کوئل تیپ ۲ 

570000

کوئل تیپ ۵ 

670000

یاتاقان ثابت متحرک پراید استاندارد

198000

یاتاقان ثابت و متحرک پراید ۰۲۵ 

253000

مغزی پمپ بنزین بوش 

129000

اکسل پراید روبین صنعت تک سوز 

495000

اکسل

 

یاتاقان ٢٠ پیکان بوش ایران

430000

سرپلوس ١٩ خار ABS تکنو 

235000

بوش پیستون قائم  

565000

پایه اینه ی خرگوشی کاوج پژو ۴۰۵ 

22000

کله گاوی پیکان تویوتایی 

318000

 دینام 405 

1440000

 دیسک و صفحه ی پژو ایسین 

1370000

دیسک و صفحه ی دایکن 

760000

دیسک و صفحه ی پژو ۴۰۵ دایکن

1470000

 

شمع بوش روس 

24000

شمع یورو 4 پراید 

31000

شمع رنو روس 

25000

کیت کلاج پراید پلاستکس 

630000

کیت کلاج 405 پلاستکس 

970000

 کیت کلاج پراید وانت پلاستکس 

630000

 

شمع NGK معمولی 

35500

شمع اکیو اصلی 

340000 

لنت پراید امکو : 

118000

لنت جلو 405 امکو

 

میلنگ پراید عظام

٥٢٠٠٠٠

 

پیستون پراید عظام

٢٥٢٠٠٠

 

شاتون پراید عظام

٩٣٠٠٠

 

شاتون ٤٠٥ عظام

١٣٢٠٠٠

 

بوش پیستون ٤٠٥ عظام

٦٢٠٠٠٠

 

رینگ ریک پراید

٢٩٢٠٠٠

 

یاتاقان ثابت متحرک پراید استاندارد

١٩٨٠٠٠

 

تسمه ٤٠٥ رایکالتون

١٧٩٠٠٠

 

تسمه ٤٠٥ پاورگریپ 

١٦٠٠٠٠

 

اکسل پراید رویین صنعت

تک گانه 4.950.000

دوگانه 5.050.000

اکسل ال90 رویین صنعت

14.300.00

کمک فنر عظام405

جلو 4.550.000

عقب 3.550.000

کمک فنرعظام پراید

2.930.000

 

کمک جلو پراید ایندامین 

278000

کمک عقب پراید ایندامین 

278000

کمک جلو پژو ایندامین 

405000

کمک عقب پژو ایندامین 

330000

کمک جلو پیکان ایندامین 

378000

کمک عقب پیکان ایندامین 

245000

کیت تایم تیپ ۵ پاور گریپ 

930000

واتر پمپ پراید عظام 

175000

جعبه فرمان nbc پراید 

390000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

765000

کوئل زیمنس پراید بهرام 

280000

کوئل ساژم پراید بهرام 

280000

اینه FFPCO پراید 

31500

پیستون پراید استاندارد عظام 

252000

دیسک و صفحه ی ساینا 

152000

سیم کلاج ساینا 

37000

کاسه نمد عقب موتور 

44000

واشر سرسیلندر کیک پژو معمولی 

225000

 

دیسک و صفحه ی L90 دایکن 

1150000

دیسک و صفحه ی 405  

1470000

دیسک و صفحه ی ۲۰۶ تیپ ۵  

1670000

رینگ استاندارد پراید 

285000

 واشر سرسیلندر پراید شرکتی 

79000

یاتاقان ثابت متحرک پراید ایران بوش 

198000

وایر شمع پژو 

75000

تسمه دینام پراید شرکتی 

65000

تسمه تایم پراید شرکتی 

182000

واتر پمپ پراید شرکتی 

203000

بوش لبه دار امیر نیا 

24000

بوش جناقی امیر نیا 

485000

قرقری پژو امیرنیا 

49500

سیبک زیر کمک پژو امیر نیا

49000

سیبک فرمان پژو امیر نیا 

68000

دیسک و صفحه ی پژو پلاس عظام 

1010000

کمک عقب پژو عظام 

352000 

کمک جلو پژو عظام 

452000

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۷ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

سرسیلندر شرکتی عمده

یدکى خودرو 

99/11/21

سرسیلندر ٤٠٥ لخت شرکتى کد٣٠٤

قیمت : 21,000,000 ریال 

سرسیلندر کامل ٤٠٥ عظام 

قیمت : 28,500,000 ریال 

سرسیلندر کامل ٤٠٥ بشل

قیمت : 26,000,000 ریال

سرسیلندر کامل تکسوز ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 28,700,000 ریال

 

99/11/21

واشر سرسیلندر ٤٠٥ مسى

قیمت : 2,750,000 ریال 

واشر سرسیلندر ٤٠٥ مولتى کیک

قیمت : 2,630,000 ریال

 

99/11/21

واشر سرسیلندر روآ سال جعبه کاهى 

قیمت : 750,000 ریال 

واشر سرسیلندر ٤٠٥ فرانس موتور

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/21

سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 95,000 ریال 

لوله روغن ریز ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 235,000 ریال 

شیلنگ بخارى بلند ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 735,000 ریال

 

99/11/21

سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

قیمت : 3,000,000 ریال 

سوپاپ تیپ پنج ساوه 

قیمت : 5,900,000 ریال 

سوپاپ ef7 ساوه

قیمت : 6,800,000 ریال 

سوپاپ پراید معمولى ساوه 

قیمت : 2,300,000 ریال 

سوپاپ پراید یورو٤ ساوه 

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/11/21

لاستیک سوپاپ روآ سال cbs

قیمت : 380,000 ریال 

لاستیک سوپاپ پیکان جدید cbs

قیمت : 370,000 ریال

 

99/11/21

بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ MWH

قیمت : 1,730,000 ریال 

بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/21

مغزى پمپ ٢٠٦ MWH

قیمت : 1,550,000 ریال 

مغزى پمپ پراید mwh

قیمت : 1,600,000 ریال

 

99/11/21

واتر پمپ زانتیا ٢٠٠٠

قیمت : 3,750,000 ریال 

بوش پیستون زانتیا ١٨٠٠ ne 

قیمت : 15,000,000 ریال 

پیستون زانتیا ٢٠٠٠

قیمت : 5,700,000 ریال

 

99/11/21

اوئل پمپ ef7 شرکتى

قیمت : 2,250,000 ریال 

میلنگ ef7 شرکتى

قیمت : 8,300,000 ریال 

میل سوپاپ ef7 

قیمت : 2,600,000 ریال 

هواکش کامل ef7 شرکتى

قیمت : 1,170,000 ریال

 

99/11/21

اوئل پمپ پیکان شرکتى 

قیمت : 1,970,000 ریال 

استپر پراید پیکان کروز 

قیمت : 1,900,000 ریال 

میلنگ پیکان عظام 

قیمت : 6,600,000 ریال

 

99/11/21

پایه دسته موتور گرد کامل ٢٠٦

قیمت : 1,520,000 ریال 

موتور فن کامل ٢٠٦ شرکتى

قیمت : 3,850,000 ریال

 

99/11/21

واتر پمپ ٢٠٦ تیپ پنج شرکتى

قیمت : 2,800,000 ریال 

وایرشمع ٢٠٦ تیپ پنج والئو 

قیمت : 380,000 ریال 

پایه فیلتر روغن206 کامل

قیمت : 3,400,000 ریال

 

99/11/21

شیشه بالابر عقب دستى ٤٠٥ ابرى

قیمت : 1,050,000 ریال 

میلنگ ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 7,700,000 ریال 

پیچ نیم رزوه ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 172,000 ریال 

پوسته جعبه فرمان ٤٠٥ 

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/21

تسمه ١٢٥٣ دانگیل کره 

قیمت : 1,140,000 ریال 

شمع اکیوم LZ فرانسه

قیمت : 340,000 ریال

 

99/11/21

لنت جلو ال نود تکستار شرکتى

قیمت : 3,600,000 ریال 

سرپلوس ٢٠ abs پراید عظام 

قیمت : 2,650,000 ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۲ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۴۳ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

کمک عظام

 

رینک موتور ۲۰۶ تیپ ۲ 6500000NE

 

رینک موتور ۲۰۶تیپ۵ 6500000NE

 

واشر سر سیلندر پژو الدورا درجه یک 2100000

 

درب سوپاپ 405 مژده 2900000

 

هواکش کامل 206تیپ 5 1020000

 

رینک موتور 405 ریک 2700000

 

کیت کلاچ والو سبز فرانسه هرینگتون زانتیا 1800 

20200000

 

شیر فرمان پژو 405 قدیم 8800000

 

شیر فرمان پژو 405 جدید هرینگتون 8850000

 

شیر فرمان پژو 206 هرینگتون 8800000

 

کمک جلو پژو 405 عظام 4400000

 

رینک موتور پراید ریک 2750000

 

رینک موتور 206تیپ 2 ریک 4950000

 

رینک موتور 206تیپ 5 ریک 5350000

 

کمک عقب 405 عظام 3450000

 

کمک جلو پراید عظام 2900000

 

کمک عقب پراید عظام 2900000

 

کمک فرمان 405 کیک 2400000

 

کیت کلاچ پراید عظام 6200000

 

کیت کلاچ پیکان عظام 8300000

 

رینک موتور روا 020 4050000

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۱۴ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

دینا پارت قیمت

یدکى خودرو 

99/11/19

🔵درب رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت

قیمت : 265,000 ریال 

🔵درب رادیاتور پیکان شرکتى 

قیمت : 195,000 ریال

 

99/11/19

🔵سرپلوس ٢٠ پراید معمولى عظام 

قیمت : 2,500,000 ریال 

🔵سرپلوس ٢٢ خاروسط ٤٠٥ شتابکار

قیمت : 2,950,000 ریال

 

99/11/19

🔵کاسه نمد ته میلنگ ٤٠٥ پهن ویژن

قیمت : 1,152,000 ریال 

🔵کاسه نمد میل سوپاپ ٤٠٥ ویژن

قیمت : 580,000 ریال 

🔵لاستیک سوپاپ سمند ef7 ویژن

قیمت : 3,390,000 ریال

 

99/11/19

🔵لنت جلو ٤٠٥ تکستار شرکتى 

قیمت : 3,000,000 ریال 

🔵لنت جلو ٤٠٥ LPR شرکتى

قیمت : 1,920,000 ریال 

🔵لنت جلو ٤٠٥ EMCO شرکتى

قیمت : 2,300,000 ریال

 

99/11/19

🔵دنده برنجى پیکان والتون

قیمت : 2,200,000 ریال 

🔵چهار شاخ گاردن پیکان شرکتى 

قیمت : 680,000 ریال 

🔵اوئل پمپ پیکان شرکتى

قیمت : 1,950,000 ریال

 

99/11/19

🔵میل سوپاپ XUM

قیمت : 3,000,000 ریال 

🔵میل موجگیر ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 450,000 ریال 

🔵کمک فرمان ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 3,450,000 ریال

🔵بوش پیستون ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 7,500,000 ریال

 

99/11/19

🔵اوئل پمپ تیپ پنج شرکتى

قیمت : 2,450,000 ریال

 

99/11/19

🔵شمع تک پلاتین بوش روس

قیمت : 235,000 ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۵۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

بوش طبق

 

 

آفتامات چراغ شیشه ای CBCO

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

 

آلترناتور ۴۰۵

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات بوش ۴ فیش AMT

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

آلترناتور ۲۰۶

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات دینام پیکان IMC

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات دینام آردی HPC

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

اهرم ترمز دستی پیکان ایران مکانیک

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو پیکان BW

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ ۱۱۷۴۹ دلیفر

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

اویل پمپ انژکتور پیکان اطلس

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم ثابت ۲۰۶ تیپ ۵

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم ساعتی ۲۰۶

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ ۶۰۰۶ دلیفر

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم EF7 واسپور

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ جدید پراید هرینگتون

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پراید FLT

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر

۱۲۸۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان FLT

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پراید MWH

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ سر کمک ۴۰۵ SNR

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش شاطون پیکان IBBC

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان هانتر

۱۲۷۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش پایه کمک ۴۰۵

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

 

بوق پراید همت

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

 

بوق ۲۰۶ کیکر

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش شاطون روآ IBBC

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن ۴۰۵

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

 

بوش طبق لندروری پیکان AMT

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن انژکتور پیکان

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن پراید

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن کاربراتور پیکان

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

 

پایه دینام پیکان Y

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

 

مغزی پمپ بنزین پراید فرانتک

۱۵۳۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ شیشه شور بی سیم ۴۰۵ SMART

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ بنزین بیرون باک ۴۰۵ بوش

۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب پیکان اصفهان

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ ترمز با مخزن پیکان مستر

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب پراید اصفهان

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب ۴۰۵ اصفهان

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون

۱۴۲۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۷۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ OPTIBELT

۱۵۹۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۷۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۳۵ نامیانگ

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۳۵ CBCO

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۰۴ OPTIBELT

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۸۵ OPTIBELT

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۳۴ OPTIBELT

۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۱۴ OPTIBELT

۱۸۸۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۰۷ CBCO

۸۵۰۰۰۰ ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۰ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۳۳ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

یدکی عمده ارزان

 

کیت کلاج ۲۰۶ تیپ پنج اورجینال ۱۸۳۰۰۰۰۰ریال

 

تقویت درب ۲۰۶ ۱۱۰۰۰۰۰ریال

 

قفل کامپیوتر ۲۰۶-رانا ۱۴۵۰۰۰۰ریال

 

قفل فرمان دوبل لوکمس ۱۸۵۰۰۰۰ریال

 

شمع ۲پلاتین بوش ۲۸۵۰۰۰ریال

 

@

 

جا زغالی استارت پراید ۵۹۰۰۰۰ریال

 

استوپر پراید ۷۰۰۰۰۰ریال

 

لامپ ۱کنتاک نارنجی ۲۳۰۰۰ریال

 

زنجیر و سفت کن پیکان والتون ۳۲۸۰۰۰۰ریال

 

دنده کیلومتر ۴۰۵ دینا ۶۹۰۰۰ریال

 

مهره روغن ۲۰۶ ۱۹۸۰۰۰ریال

 

مهره روغن پراید ۱۹۰۰۰۰ریال

 

لامپ پرشیایی ۱۸۰۰۰۰ریال

 

لامپ سه خار ۲۳۰۰۰۰ریال

 

https://t.me/

 

کلید فلاشر ۴۰۵قدیم ۳۰۰۰۰۰ریال

 

لنت عقب ۴۰۵جهان ۱۴۰۰۰۰۰ریال

 

نوار بوق ۲۰۶ ۲۵۰۰۰۰۰ یال

 

خار دوشاخه کلاج پیکان ۵۹۰۰۰ریال

 

مهره استپ ترمز پیکان ۱۷۸۰۰۰ریال

 

کرکره ای دنده کیلومتر ۵۳۰۰۰ریال

 

مهره روغن پیکان ۲فیش ۸۲۰۰۰۰

 

پمپ شیشه شور بی سیم ۳۵۰۰۰۰ریال

 

مغزی پراید ۱۳۰۰۰۰۰ریال

 

مغزی زانتیا ۱۷۵۰۰۰۰ریال

 

بوق حلزونی ۱۲۵۰۰۰۰ریال

 

آفتامات چراغ ۴۷۰۰۰۰ریال

 

جا زغالی استارت ۴۰۵ قدیم ۱۳۵۰۰۰ریال

 

یونیت قفل مرکزی پراید قدیم ۲۸۵۰۰۰ریال

 

غلطک هرزگرد دینام ۴۰۵ ۲۲۰۰۰۰ریال

 

غلطک هرزگرد ۲۰۶ سوراخ تنگ ۳۸۰۰۰۰ریال

 

غلطک هرزگرد ۲۰۶ سوراخ گشاد ۳۳۰۰۰۰ریال

 

تقویت شیشه بالابر پراید ۲۴۵۰۰۰ریال

 

زغال استارت ۴۰۵ سیم گرد ۲۲۰۰۰۰ریال

 

@

 

سوکت استوپر ۹۰۰۰۰ریال

 

لوله ایکس دو ۸۰۰۰۰ریال

 

لوله ایکس پنج تک سوز ۱۴۵۰۰۰ریال

 

رله دوبل شیشه ای ۳۶۰۰۰۰ریال

 

@

 

جعبه فرمان پراید MBC

 

ساده ۴۰۰۰۰۰۰ریال

 

هیدرولیک ۲۳۰۰۰۰۰۰ریال

 

@

 

دسته راهنما نیسان ۱۲۰۰۰۰۰ریال

 

بلوری گازی نیسان آبی ۷۵۰۰۰۰ریال

 

مهره دنده عقب نیسان ۳۳۰۰۰۰ریال

 

سوییچ استارت نیسان ۸۸۰۰۰۰ریال

 

لنت جلو پراید پارس سبز ۶۸۰۰۰۰ریال

 

لنت جلو پارس ۹۶۰۰۰۰ریال

 

لنت جلو موتورملی پارس ۱۲۳۰۰۰۰ریال

 

لنت جلو ریو پارس ۱۳۷۰۰۰۰ریال

 

@

 

طبق پراید فلزی ۷۸۰۰۰۰ریال

 

سیبک فرمان پراید ۳۸۰۰۰۰ریال

 

پمپ بنزین برقی پاترول ۸۵۰۰۰۰۰ریال

 

کیت دسته راهنما پراید ۱۰۵۰۰۰۰ریال

 

لامپ آریایی ۶۵۰۰ریال

 

اتوماتیک استارت عظام جور ۱۵۰۰۰۰۰ریال

 

شیلنگ بخار روغن تیپ دو و پنج ۷۸۰۰۰۰ریال

 

مخزن هیدرولیک ۴۰۵ ۶۰۰۰۰۰ریال

 

@

 

توپی سر کمک موتور ملی ۷۹۰۰۰۰ریال

 

بلبرینگ تایم موتورملی ثابت ۲۱۰۰۰۰۰ریال

 

رله دوبل دیناپارت ۶۰۰۰۰۰ریال

 

شمع کاربراتور ان جی کا قرمز ۳۱۵۰۰۰ریال

 

کوئل دوبل بهرام ۲۸۵۰۰۰۰ریال

 

کوئل دوقلو بهرام ۲۷۸۰۰۰۰ریال

 

شیلنگ بخار روغن پژو ۸۰۰۰۰۰ریال

 

سیم گاز تیبا ساده ۲۳۰۰۰۰ریال

 

سیم گاز تیبا وزنه دار ۳۷۵۰۰۰ریال

 

شیلنگ دوقلو ۴۰۵ دوگانه ایساکو ۸۳۵۰۰۰ریال

 

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۹ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۵۰ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۷۷ م
 • تاريخ امروز: شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۵۰ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار