لیست تلگرام
سفارش 09102909002 همه پیامرسانها
>
پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۶:۴۴ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

پخش سوپاپ پیکان

یدکى خودرو 

99/11/27

🔵سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 2,100,000 ریال 

🔵سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

قیمت : 3,100,000 ریال 

🔵سوپاپ تیپ پنج ساوه 

قیمت : 5,900,000 ریال 

🔵سوپاپ سمند ملى ساوه 

قیمت : 6,800,000 ریال

 

99/11/27

🔵کمک جلو ٤٠٥ عظام 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵کمک جلو ٤٠٥ کوشاوران 

قیمت : 4,300,000 ریال 

🔵کمک عقب ٤٠٥ کوشاوران

قیمت : 3,450,000 ریال

 

99/11/27

🔵صفحه تکى پراید عظام

قیمت : 2,600,000 ریال 

🔵دیسک صفحه پراید عظام 

قیمت : 6,100,000 ریال 

🔵دیسک صفحه رانا عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال 

🔵دیسک صفحه ٢٠٦ تیپ پنج عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵دینام ٤٠٥ عظام 

قیمت : 14,300,000 ریال 

🔵جازغالى جدید عظام 

قیمت : 1,390,000 ریال

 

99/11/27

🔵پیستون روآ عظام 

قیمت : 4,600,000 ریال 

🔵سرسیلندر پراید انژکتور عظام 

قیمت : 13,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵سرسیلندر ٢٠٦ تیپ دو شرکتى 

قیمت : 20,000,000 ریال 

🔵سرسیلندر کامل ef7 شرکتى 

قیمت : 62,000,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ موتور پژو ٢٠٠٠

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بوش پیستون پژو ٢٠٠٠

قیمت : 7,500,000 ریال

🔵بوش پیستون ٤٠٥ قائم 

قیمت : 5,600,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ پیکان ریک ژاپن 

قیمت : 4,900,000 ریال 

🔵رینگ روآ ریک ژاپن استاندارد

قیمت : 3,900,000 ریال

 

99/11/27

🔵دسته راهنما سمند کروز

قیمت : 2,300,000 ریال 

🔵دسته راهنما پیکان 

قیمت : 1,950,000 ریال

 

99/11/27

🔵استکان تایپیت ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 230,000 ریال 

🔵استکان تایپیت پیکان 

قیمت : 350,000 ریال 

🔵استکان تایپیت ef7

قیمت : 550,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج پیکان hpc 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵واشر در سوپاپ پیکان hpc 

قیمت : 400,000 ریال 

🔵بوش شاطون و میل سوپاپ پیکان hpc

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵کله گاوى پیکان سلپیک

قیمت : 25,700,000 ریال 

🔵سرسیلندر پیکان پارس 

قیمت : 8,200,000 ریال 

🔵گیت سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 660,000 ریال 

🔵میل فرمان پیکان تبریز 

قیمت : 1,700,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر درب سوپاپ پیکان دیناپارت

قیمت : 270,000 ریال 

🔵میل سوپاپ پیکان انژکتور پایا 

قیمت : 2,520,000 ریال

 

99/11/27

🔵بوق ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 1,700,000 ریال 

🔵مهره دنده عقب ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 370,000 ریال 

🔵واتر پمپ ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,510,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 1,950,000 ریال

🔵اوئل پمپ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تعویض دنده ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 355,000 ریال 

🔵کارتل ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,750,000 ریال 

🔵سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 95,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر سرسیلندر ٤٠٥ کلیک پاور

قیمت : 1,950,000 ریال 

🔵رینگ موتور ٤٠٥ ne آلمان

قیمت : 6,200,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥

قیمت : 900,000 ریال 

🔵پنل کولر ٤٠٥ قدیم

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تقسیم دنده داخل گریبکس ٤٠٥

قیمت : 1,900,000 ریال 

🔵بلوک سیلندر ٤٠٥ اصلى

قیمت : 31,000,000 ریال 

🔵تفنگى دستى ٤٠٥

قیمت : 850,000 ریال 

🔵وایر شمع ٤٠٥ فرانتک

قیمت : 1,160,000 ریال

 

99/11/27

🔵لنت جلو ٤٠٥ پارس آبى 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵سرسیلندر لخت ٤٠٥ ایساکو هندى 

قیمت : 21,000,000 ریال 

🔵تسمه تایم ٤٠٥ پاور گریپ

قیمت : 1,540,000 ریال 

🔵سنسور کیلومتر ٤٠٥ کروز 

قیمت : 750,000 ریال

 

99/11/27

🔵مپ سنسور ٢٠٦ بوش 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵دستگیره صندوق ٢٠٦ کامل

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵اوئل ماژول سمند ef7 یونى پارت

قیمت : 13,400,000 ریال 

🔵پیچ سرسیلندر ef7

قیمت : 95,000 ریال 

🔵رینگ پیستون ef7 شرکتى 

قیمت : 11,400,000 ریال 

🔵دیسک چرخ جلو ef7 شرکتى 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵لوله روغن ریز فلزى

قیمت : 100,000 ریال 

🔵واتر پمپ دنا شرکتى

قیمت : 3,600,000 ریال 

🔵سوکت بنزین سرصاف و سرکج

قیمت : 85,000 ریال

 

99/11/27

🔵یاتاقان ثابت و متحرک پژو ٠٣٠ ibbc 

قیمت : 4,100,000 ریال 

🔵سه راهى آب فلزى بلند رانایى

قیمت : 420,000 ریال

 

99/11/27

🔵سنسور دور موتور ساژم زیمنس دلیفر 

قیمت : 620,000 ریال 

🔵پایه دسته موتور کلاهى tu5 ایرانى

قیمت : 1,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵شیر برقى کنستر 

قیمت : 850,000 ریال 

🔵سیم اکسیژن سوکت بیضى بوش 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵روغن LHM زانتیا 

قیمت : 1,230,000 ریال 

🔵شمع دوپلاتین NGK 

قیمت : 425,000 ریال

 

99/11/27

🔵پروانه فن خارى شرکتى

قیمت : 275,000 ریال 

🔵موتور فن پراید امکو 

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/28

🔵استپر موتور ٤٠٥ TK 

قیمت : 950,000 ریال 

🔵استپر موتور پراید پیکان TK

قیمت : 950,000 ریال

 

99/11/28

🔵یاتاقان ثابت متحرک تیپ دو ibbc

قیمت : 3,200,000 ریال 

🔵یاتاقان ثابت متحرک سمند ibbc 

قیمت : 3,200,000 ریال

 

99/11/28

🔵قفل سویئچ درب ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 650,000 ریال 

🔵مغزى سویئچ ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 900,000 ریال

 

99/11/28

🔵 مارپیچ کامل پیکان ایران مارپیچ

قیمت : 3,300,000 ریال 

🔵پلوس چرخ عقب پیکان 

قیمت : 1,600,000 ریال 

🔵چدنى اگزوز پیکان انژکتور

قیمت : 1,650,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم پراید رایکالتون 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵مگنت دلکو پراید amt

قیمت : 1,550,000 ریال 

🔵اوئل پمپ پراید سوخت آما

قیمت : 2,050,000 ریال

 

99/11/28

🔵پمپ شیشه شور ٤٠٥ وارداتى

قیمت : 400,000 ریال 

🔵غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 470,000 ریال

 

99/11/28

🔵رینگ موتور سمند ملى ne آلمان 

قیمت : 6,600,000 ریال 

🔵دنده CVVT سمند ملى 

قیمت : 14,000,000 ریال

 

99/11/28

🔵درپوش فیلتر روغن کوتاه ٢٠٦ فلزى 

قیمت : 750,000 ریال 

🔵گیت تایم ٢٠٦ تیپ پنج اورجینال

قیمت : 10,800,000 ریال 

🔵شاتون تیپ پنج عظام 

قیمت : 1,280,000 ریال

🔵شیلنگ مخزن انبساط تیپ پنج

قیمت : 240,000 ریال

 

99/11/28

🔵سوپاپ روآ سال ساوه 

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج رانا هرینگتون 

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم زانتیا اورجینال 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵درب سوپاپ جدید فلزى 

قیمت : 4,200,000 ریال

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۳۰ بهمن ۹۹ ، ۰۶:۵۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

میکروسویچ ۴۰۵

 

میکروسوئیچ درب ۴۰۵ بی سیم 105000

 

 

 

وایر شمع موتور ملی (EF7) 340000 

 

 

 

سیم اکسیژن زیمنس (REM) 3500000

 

 

 

سیم اکسیژن ۲۰۶_پیکان کوتاه بوش 3500000

 

 

 

لامپ پرژکتور بی سیم 100000

 

 

 

لنت جلو ۴۰۵ جهان 830000

 

 

 

لنت جلو پراید جهان 550000

 

 

 

لنت جلو پیکان جهان 440000

 

 

 

کالکتور دینام( RD ) 330000

 

 

 

بالشتک دینام پراید انژکتور 2950000

 

 

 

بالشتک دینام ۴۰۵ 2980000

 

 

 

اچار شمع انژکتور 187000 

 

 

 

ناک سنسور بی سیم (BSK) 850000

 

 

 

بوق پراید تکی 390000

 

 

 

دیود دینام ۴۰۵ پرشیایی 1950000

 

 

 

دیود دینام ۴۰۵ ماکویی 1950000

 

 

 

بوش پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ عظام 7100000

 

 

 

سرسیلندر ۲۰۶تیپ۲ لخت 21300000

 

 

 

بالشتک استارت پراید استام 1300000

 

 

 

درب ترموستات پراید انژکتور 115000

 

 

 

درب ترموستات پراید کاربراتور 125000

 

 

 

درب ترموستات پراید یورو ۴ 135000

 

 

 

راهنما روی گلگیر پراید 28000

 

 

 

راهنما روی گلگیر سمند 38000

 

 

 

راهنما روی گلگیر ۴۰۵ 38000

 

 

 

راهنما روی گلگیر ۲۰۶ 38000

 

 

 

جعبه فیوز پیکان انژکتور 1180000

 

 

 

سنسور کیلومتر سفید ۴۰۵ 330000

 

 

کابل شو 16 , 22000 

 

 

کابل شو 25, 27000

 

 

کابل شو 35, 30000

 

 

کابل شو 50, 35000

 

آینه بغل پیکان باردو ۶۳۰۰۰۰

 

 

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان ۱۵۵۰۰۰

 

 

 

کاسه چرخ عقب پیکان ۱۵۷۵۰۰۰

 

 

 

دسته موتور RD با پایه ۵۳۰۰۰۰

 

 

 

قاب فرمان وانت ۱۷۰۰۰۰

 

 

 

قاب فرمان وانت جدید ۱۷۰۰۰۰

 

 

پولی واتر پمپ پیکان ۴۳۰۰۰۰

 

 

 

لامپ ۲ کنتاکت ۱۲ ولت ۱۸۰۰۰ 

 

 

 

سوییچ درب پراید ۵۵۰۰۰۰

 

 

 

قفل کاپوت پیکان بالا ۲۴۰۰۰۰

 

 

 

پمپ شیشه شور پاید سیم بلند ۳۶۰۰۰۰

 

 

سر سیم مادگی ۱۲۰۲ ۳۶۰۰

 

 

 

کلید صفر و یک ۴ کوش ۴۵۰۰۰

 

 

سوکت ۱ کنتاکت ۴۰۰۰۰

 

 

سوکت ۲ کنتاکت ۴۰۰۰۰

 

 

سوکت چراغ کوچک ۴۰۵ ۲۵۰۰۰

 

 

 

پمپ شیشه شور ۴۰۵ بی سیم (EMC) ۳۵۰۰۰۰

 

 

سوکت ۲ فیش همه کاره ایرانی ۴۰۰۰۰  

 

 

 

سوکت ۳ فیش کوتاه ایرانی ۶۵۰۰۰

 

 

رله سبز ( فن ۲۰۶) ۱۸۰۰۰۰

 

 

 

آفتامات دینام (RD ) ۶۵۰۰۰۰ 

 

 

آفتامات دینام پراید انژکتور (MHCO217) ۶۵۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

اتوماتیک استارت ۴۰۵عظام جدید ۱۴۵۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۲۲ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

پخش چراغ مدرن

یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

موتور فن خاری 405 

282000

موتور فن 206 امکو 

280000

اینه پژو برقی پژو کاوج 

160000

اینه پژو 405 دستی FFPCO 

66000

ایینه دستی کاوج 405 

119000

آینه بغل سمند کاوج 

189000

لامپ دو خار 

22000

کیت تسمه تایم تیپ 5 پاور گریپ 

93000

زنجیر و سفت کن والتون 

339000

لنت جلو گلد کره پژو 405 

225000

لنت گلد جلو پراید 

153000

لنت جلو HIQ پژو 405 

230000

لنت پراید HIQ پراید 

170000

سرسیلندر کامل پراید انژکتور اسیا 

2550000

چهار شاخ گاردان پیکان طوس 

80000

دیسک و صفحه ی وارداتی پراید 

650000

واتر پمپ پراید شرکتی 

205000

دیسک چرخ عظام 405 

177000

دیسک وص فحهی پراید شایان صنعت 

525000

دیسک و صفحه ی پژو شایان صنعت 

855000

 

کیت کلاچ پراید فرانتک 

595000

کیت کلاچ تیپ 5 عظام 

1300000

رینگ موتور پیکان 30 

575000

یاتاقان متحرک 10 پیکان 

واتر پمپ پراید سوخت اما

198000 

واتر پمپ پژو ۴۰۵ سوخت اما 

235000

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک مولتی 

265000 

واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک معمولی

225000

تسمه تایم 114 رایکایتون 

178000

تسمه تایم 206 تیپ ۲ رایکایتون 

245000

 

 

درب سوپاپ 405 مژده 

293000

کمک ۲۰۶ عقب 

358000

 

دیسک و صفحه ی ۴۰۵ عظام  

940000

تسمه تایم پراید رایکایتون 

122000

تسمه تایم پراید اپتی بلت 

163000

دنده برنجی والتون پیکان

227000

دیسک و صفحه ی پراید عظام 

610000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

770000

دیسک و صفحه ی پلاستکس 405 

970000

 

رادیاتور بخاری پراید کوشش 

105000

دستگاه بالا بر پژو ابری 

295000

دستگاه بالا بر ابری پراید 

275000

اینه بغل پراید FFPCO 

32500

اینه بغل پیکان FFPCO 

32500

اینه دستی پژو FFPCO 

61500

 

بلبرینگ ژامبون 405 MWH 

99000

 

سرسیلند تیپ ۲ 206 

1930000

سرسیلندر کامل 206 تیپ ۲ 

3240000

سرسیلندر پیکان پارس 

835000

سرسیلندر روا سال 

850000

سرپلوس ۲۰ عظام 

265000130000

واشر سرسیلندر 1.5 میل طوس پیکان 

55000

ساعت پراید صبا 

75000

 

تسمه تایم کنتی 405 

240000

درب سوپاپ 405 فلزی 

418000

سیبک فرمان پراید 131 

245000

 

تسمه تایم 206 ابتی بلت 

193000

تسمه تایم 405 ابتی 

188000

اینه بغل پیکان تاشو FFPCO 

32500

آینه بغل پراید FFPCO 

32500

 

جعبه فرمان پراید MBC

390000

دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

765000

کوئل زیمنس بهرام 

280000

لنت ترمز پراید پارس ابی 

78000

لنت تمرمز جلو پیکان پارس ابی 

71000

لنت ترمز پژو ۴۰۵ پارس ابی 

122000

 

لنت ترمز سمند EF7 پارس ابی 

159000

لنت جلو نیسان پارس ابی 

172000

روغن ترمز فومن ابی 

27000

روغن ترمز فومن زرد 

23500

مغزی پمپ بنزین پراید بوش 

129000

واتر پمپ پراید سوخت اما 

198000

وایر شمع سام پراید ساژم و زیمنس 

63000

 

اینه رانا پلاس شرکتی 

۱۰۵۰۰۰۰

 

کیت کلاچ ۴۰۵ ایساکو کد ۷۰۱

۱۰۵۰۰۰۰

 

#ریو 

سرسیلندر ریو ptco 

8100000

پیستون استاندارد عظام ریو 

410000

شاتون استاندارد عظام 

95000

رینگ ریک ژاپن ریو استاندارد 

480000

 

پمپ ترمز پراید الومینیومی 

195000

 

پمپ ترمز پراید الومینیومی ABS

230000

 

پمپ ترمز پراید چدنی

195000

 

پمپ ترمز تیبا الومینیومی

230000

 

شیر تقسیم دنده پراید الومینیومی

85000

 

# L90 

بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ ABS KDK 

420000

بلبرینگ چرخ جلو L90اصلی 

420000

 

واتر پمپ پراید سوخت اما

202000

 

تسمه تایم پراید دانگیل

183000

 

واشر سرسیلندر 405 کیک

225000

 

واشر سرسیلندر پراید ایس

125000

 

تسمه تایم تیپ 5 دایکو

320000

 

دسته موتور دو سر پیچ 405 ispco

69000

 

دیسک و صفحه 405 عظام پلاس

1015000

 

اینه پیکان کاوج

63000

 

پمپ بنزین پراید mwh

167000

 

واشر سرسیلندر 405 الدورا

212000

 

استارت پراید سورن

790000

 

تسمه تایم پراید میتسوبیشی

109000

 

شمع یورو ۴ ngk جعبه قرمز

۳۷۰۰۰

 

ارمیچر دینام پیکان  

420000

لاستیک تیغه ی 405 

19000

لاستیک تیغه ی پراید 

18000

لنت امکو پراید جلو 

118000

لنت جلو سمند اکمو 

259000

لنت جلو 405 امکو 

215000

بلبرینگ چرخ جلو پراید حامد 

128000

بلبرینگ چرخ جلو 405 حامد 

190000

بلبرینگ عقب پراید حامد 

83500

قالپاق صنعت گر پراید

66000

قالپاق صنعت گر پژو 405 

74000

تسمه تایم پراید رایکایتون 

122000

تسمه دینام تاپگر 

45000

تسمه کولر پراید 

45000 

شمع پراید یورو 4 

31000

سپر عقب پراید سایپا 

298000

 

کیت تایم L90 

1410000

لنت جلو L90 تکسار 

410000

کیت تایم تیپ 5 پاور 

890000

بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ای بی اس اصلی 

420000

 

جراق جلو مدرن 131 

169000

چراق جلو 132مدرن 

195000

چراق جلو 405 مدرن 

99000

تسمه تایم سمند ملی ایساکو 

299000

 تسمه تایم سمند ملی پاور

270000

دیسک و صفحه ی والئو هرینگتون 405 

1690000

دیسک و صفحه ی ایساکو 701 

 1050000 

سرپلوس عظام ABS 20 

265000

سیم کلاچ شرکتی 

 25500

تسمه دینلم شرکتی

66000

چراق جلو مدرن بدون موتور جمع ساز ۴ 

115000

طبق رفیع نیا

96000

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۴۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

لوازم یدکی برلیانس

برلیانس کار 

براکت سپر عقب ۳۳۰ چپ و راست

 

یونیت ایربگ برلیانس سری ۳۰۰

 

بلبرینگ کلاچ سری ۲۰۰ اصلی

 

سنسور موقعیت میل سوپاپ برلیانس

 

فشنگی دمای اب برلیانس اصلی

 

میل آنتن برلیانس اصلی

 

پیستون برلیانس اصلی

 

قفل درب موتور برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

پایه فیتر روغن برلیانس اورجینال

 

بلبرینگ چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

اهرم ترمز دستی کرم برلیانس اصلی

 

انتن کامل برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

مجموعه رادیاتور ،منبع انبساط و فن خنک کننده برلیانس سری ۲۰۰ اصلی

 

سنسور ABS چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

پایه فیلتر روغن برلیانس اورجینال

 

پمپ شیشه شور ۲ راهه برلیانس ۳۲۰ و C3 اصلی

 

مخزن روغن ترمز برلیانس سری ۳۰۰اصلی

 

منبع شیشه شور برلیانس ۳۲۰ و C3

 

منبع انبساط اب رادیاتور برلیانس سری ۳۰۰ دنده ای و اتوماتیک اصلی

 

شیلنگ ترمز چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

فشنگی استپ ترمز برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

ترموستات برلیانس اصلی

 

سنسور خروجی گیربکس برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

 

براکت سنسور دنده عقب برلیانس اصلی

 

یونیت ایربگ برلیانس 1.7 اصلی

 
توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۹ بهمن ۹۹ ، ۰۰:۳۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۴۲ م
 • تاريخ امروز: پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۶:۴۴ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار