لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت اجناس ۱۳۹۹

لیست قیمت مغازه دار

 

قیمت شرح کال بارکد

319,200 اهرم ماهک تعویض دنده پژو 206 1602015

1,416,800 اویل پمپ 12 دندانه تیپ 5 پژو 206 1602023

1,416,800 اویل پمپ 21دندانه تیپ 3 پژو 206 1602070

1,250,000 )-BPبازویی اتاق چپ 602)پایه اتاق 3001106

1,250,000 )-BPبازویی اتاق راست 602)پایه اتاق 3001107

349,440 بازویی برف پاک کن چپ پژو 206 1605114

349,440 بازویی برف پاک کن راست پژو 206 1605115

1,390,000 -TU3-بازویی پایه اتاق راست

206-T2-TPCO 1901111002

1,300,000 -BPبازویی چرخ چپ 206 3001104

1,200,000 -BP-Tu5بازویی چرخ چپ 206 3001108

1,300,000 -BPبازویی چرخ راست 206 3001105

1,200,000 -BP-Tu5بازویی چرخ راست 206 3001109

1,480,000 (ELMA)بازویی محور چرخ عقب چپ پژو 206 115005194

1,480,000 بازویی محور چرخ عقب راست پژو

206 (ELMA) 115005195

1,480,000 بازویی محور چرخ عقب راست پژو

206 -SD(ELMA) 115005229

30,000 -TU3-بست لستیکی منبع انبساط آب رادیاتور

206-T2-TPCO 1202126002

925,120 بلبرینگ چرخ عقب 7325052  پژو 206 1604026

850,000 -BPبلبرینگ ژامبون 206 3001115

337,120 بلبرینگ ژامبون بزرگ 41207 پژو 206 1603028

333,760 بلبرینگ ژامبون کوچک 61207 پژو 206 1603029

355,040 بوش اکسل عقب گرد پژو 206 1604028

355,040 بوش اکسل عقب لبه دار پژو 206 1604029

358,000 (ELMA)بوش اکسل گرد پژو 206 115005214

109,760 بوش پایینی کمک فنر)نافی (عقب پژو 206 1604058

999,000 بوش پلوس)پرس نرمال)-TU5206-T5-TPCO 1603101005

295,680 -ISPبوش طبق ساده 206 1603046

295,680 -ISPبوش طبق ساده تیپ 5 پژو 206 1603050

206,080 -ISPبوش طبق لبه دار تیپ 2 پژو 206 1604032

339,000 -TU3-بوش لستیکی بازویی ثابت سمت عقب

206-T2-TPCO 1901104004

قیمت شرح کال بارکد

1,480,000 (ELMA)پایه اتاق چرخ عقب چپ پژو 206 115005196

1,480,000 (ELMA)پایه اتاق چرخ عقب راست پژو 206 115005197

558,880 پایه دینام )پایه کمپرسور (تیپ 3 پژو 206 1601011

269,000 پدال کلچ-TU3-206-T2-TPCO 1301103001

200,480 پروانه فن پژو 206 1602085

5,208,000 (GSP)BCپژو602 ABS پلوس کامل بلند 1603101

116,480 پوسته درب باک پژو 206 1605040

571,200 پوسته هوزینگ آب تیپ 3 پژو 206 1602066

582,400 پوسته هوزینگ آلومینیومی تیپ 5 پژو 206 1602114

935,200 پوسته هوزینگ کامل تیپ 5 پژو 206 1604027

60,000 پیچ سرسیلندر-TU3-206-T2-TPCO 1102103007

157,920 ترمز درب عقب بلند پژو 206 1606026

298,000 (ELMA)ترموستات 98 درجه با درب پژو 206 115005096

359,520 ترموستات 98 درجه با درب و اورینگ پژو 206 1602092

2,596,160 تسمه تایم 134دندانه تیپ5

602پژو-ROULUNDS 1602303

357,280 (4تسمه دینامPK855) پارس tu5- Roulands / Raykalton 1601081

1,012,480 (6تسمه دینامPK1564/65) 206 پژو Roulands / Raykalton 1601085

1,050,000 602تسمه دینام-T2-KLAXCAR-BP 3001121

1,084,160 (6تسمه دینامPK1575)206تیپ 5 پژو  sdnuluoRکره 1602229

1,380,000 تسمه سفت کن کامل دینام)آلترناتور (پژو

206 (ELMA) 115005137

605,920 توپی چرخ جلو پژو 206 1603004

1,069,600 چراغ خطر عقب راست هاچ بک پژو 206 1605039

880,000 -T5(ELMA)درب سوپاپ کامل دود پژو 206 115005147

155,680 درب منبع انبساط پژو 206 1602102

1,795,360 دستگاه شیشه بالبر راست پژو 206 1601021

166,880 دستگیره بیرونی جلو چپ پژو 206 1605055

147,840 دستگیره بیرونی جلو راست پژو 206 1605023

166,880 دستگیره بیرونی عقب چپ پژو  206 1605058

104,160 دستگیره درب بازکن داخلی چپ پژو 206 1605060

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

97,440 دستگیره درب بازکن داخلی راست پژو 206 1605061

26,880 دستگیره شیشه بالبر پژو 206 1605027

355,040 -ISPدسته موتور دو سر پیچ تیپ 2 پژو 206 1602144

218,400 (دسته موتور زیر باطری پژو 602) راین 1604060

187,040 -ISPدسته موتور زیر باطری پژو 206 1603014

308,000 -ISPدسته موتور گرد کائوچویی پژو 206 1603009

119,000 -TU3-دنده کیلومتر بزرگ 21دندانه

206-T2-TPCO 1401109001

169,000 )-TU3-دو شاخه رام)دسته موتور

206-T2-TPCO 1202121020

159,040 دیاق فن پژو 206 1602086

980,000 -T5(ELMA)دیسک ترمز چرخ جلو پژو 206 115005126

812,000 دیسک چرخ )ترمز (پژو 206 1606002

621,600 دیسک چرخ عقب تیپ 5 پژو 206 1606011

164,640 رله فن سبز پژو 206 1601007

1,750,000 روکش درب جلو راست پژو 602 بی نی BINICIسی 400381

1,792,000 پژو TU3 رینگ موتور استاندارد سه تیکه تیپ

206  BC) UNIX) 1602299

225,000 زه پلستیکی زیر سپر جلو پژو 602 بی نی سی ))BINICIریش سپر 400363

1,379,000 ژامبون عقب راست ABS-TU3206-T2-TPCO 1901105002

1,425,000 -TU5-206-TPCOژامبون عقب راست پالس 1901105012

45,000 ست فنر لنت عقب -TU3-206-T2-TPCO 1801102007

1,081,920 سگدست چپ پژو 206 1604003

1,081,920 سگدست راست پژو 206 1604005

3,448,480 بیترون اصل ایتالیا) 4 ALسلکتور دنده اتوماتیک

 602پژو)  (BC) 1601063

1,433,600 سوزن انژکتور تیپ 2 پژو 206 1602154

806,400 )(BC)سیبک فرمان چپ و راست پژو 602) راین 1603092

144,480 سیم درب موتور پژو 206 1602105

144,480 سیم گاز پژو 206 1602099

209,440 شلنگ بخاری روکش دار )2418 (پژو 206 1602135

248,640 شلنگ بخاری والف دار )3808 (پژو 206 1602134

535,360 شلنگ ترمز چرخ جلو پژو 206 1606023

قیمت شرح کال بارکد

427,840 شلنگ ترمز چرخ عقب پژو 206 1606022

175,840 شلنگ خروجی آب رادیاتور پژو 8068-206 1602124

2,940,000 شلنگ هیدرولیک فرمان فشار قوی رفت پژو 206 1603039

148,960 شلنگ ورودی آب رادیاتور )1608 (پژو 206 1602137

171,360 شلنگ ورودی آب رادیاتور پژو 602-تیپ 5 1602123

158,000 –T2(ELMA)شیلنگ بال رادیاتور پژو 206 115005070

148,000 -T2(ELMA)شیلنگ منبع انبساط پژو 206 115005182

79,520 ضربگیر ستاره ای پژو 206 1604025

688,800 فنرلول فابریک پژو 206 1603010

524,160 فولی تسمه سفت کن  بوش کوچک دینام پژو

206 -t2-t5 1602001

511,840 فولی تسمه سفت کن تیپ 5) بوش بلند لبه دارتایم( پژو 206 1602149

313,600 قرقری فرمان پژو 206 1603035

543,200 )(BC)قرقری فرمان پژو 602) راین 1603094

1,428,000 قفل داخل درب عقب راست اورجینال پژو 206 1605002

607,040 پژو 206 VITON لستیک سوپاپ اورجینال 1602038

1,386,560 ساخت کره Dina tech ()  لنت ترمز چرخ جلو

 602پژو-BC 5 تیپ 1606038

1,092,000 ساخت کره Dina tech ()  لنت ترمز چرخ عقبتیپ -BC206 5 پژو 1606039

688,000 لنت ترمز چرخ عقب -TU5-206-T5-TPCO 1804102004

800,000 BINICIلنت جلو پژو 602 تیپ 2 بی نی سی 400353

70,560 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 206 1606013

1,580,000 -T5(ELMA)لوله اکسل پژو 206 115005117

813,000 لوله اکسل تانکی-TU3-206-T2-TPCO 1901104011

1,005,760 لوله اکسل عقب )تانکی(پژو 206 1604004

852,320 لوله فرعی آب فلزی )پشت سیلندر (تیپ 2 پژو

206 1602270

478,240 مجموعه شلنگ خروجی بخاری تیپ 3 و 5 

)9018 (پژو 206 1602131

42,560 مجموعه شلنگ شیشه شوی پژو 206 1605077

200,480 مخزن شیشه شوی با گلویی پژو 206 1601016

361,760 مخزن هیدرولیک پژو 206 1603042

147,840 مقاومت فن پژو 206 1601027

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

325,920 منبع انبساط پژو 206 1602108

325,920 منبع انبساط تیپ 5 پژو 602 و رانا 1602173

171,360 مهره روغن 206 1601009

1,999,200 موتور فن پژو 602 دینا پارت 1601006

2,228,800 موتور فن کامل پژو 206 1601019

50,000 میخ وفنر لنت -TU3-206-T2-TPCO 1801102014

258,000 602میل توپی پژو- T2(ELMA) 115005079

259,000 میل توپی چرخ عقب -TU3-206-T2-TPCO 1901105005

740,320 میل تورشن چپ عقب پژو 206 1604015

888,160 میل تورشن راست عقب پژو 206 1604016

598,000 602میل رابط  پژو- SD-T5(ELMA) 115005078

585,000 (ELMA)میل رابط چپ پژو 206 115005061

585,000 (ELMA)میل رابط راست پژو 206 115005178

489,000 )-TU3-میل ژامبون راست )رابط

206-T2-TPCO 1901105008

576,800 میل ژامبون)رابط (چپ معمولی پژو 206 1604018

576,800 میل ژامبون)رابط (راست معمولی پژو 206 1604017

106,400 میل ماهک بلند پژو 206 1602012

97,000 میل ماهک بلند-TU3-206-T2-TPCO 1401107002

103,040 میل ماهک کوتاه پژو 206 1602011

504,000 )(BC)میل موجگیر با مهره پژو 602) راین 1603095

384,160 میل موجگیربا مهره  پژو 206 1603007

963,200 نوار دور درب صندوق عقب پژو 206 1605103

309,000 -TU3-هرزگرد)فولی-دو منظوره (فیبری دینام

206-T2-TPCO 2001104012

1,080,800 هواکش کامل تیپ 3 پژو602 1602138

1,414,560 (BC)تیپ 5 پژو 206 GSP واتر پمپ 1602256

155,680 واشر درب سوپاپ پژو 206 1602037

298,000 - T5 (ELMA)واشر درب سوپاپ هوا  پژو 206 115005169

55,000 واشر منیفولد هوا -TU3-206-T2-TPCO 1202110003

258,720 وایر کوئل )شمع(تیپ 2 پژو 206 1602041

قیمت شرح کال بارکد

232,960 وایر کوئل)شمع (تیپ 5 پژو 206 1602043

69,440 کائوچویی تنظیم کابل کلچ پژو 206 1602104

144,480 کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206 1602062

122,080 کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206 1602063

178,080 کاسه نمد ژامبون )اکسل عقب (پژو 206 1603073

86,240 کاسه نمد قیفی گیربکس پژو 206 1602160

870,000 کله شاسی )سر شاسی(چپ پژو 602 آستر بی نی BINICIسی 400954

870,000 کله شاسی )سر شاسی(راست پژو 602 آستر بی BINICIنی سی 400955

476,000 کلید شیشه بالبر تیپ 2 پژو 206 1601024

207,200 کیت کامل لوازم اگزوز پژو 206 1602004

795,200 -ufoاستپر موتور پژوcb504 1202373

1,281,280 آیینه کامل برقی چپ طرح جدید پژو 405 1205097

1,281,280 آیینه کامل برقی راست طرح جدید پژو 405 1205098

60,480 ابرویی زیر چراغ جلو چپ مشکی پژو 405 1205169

851,200 پیچ valeu- -3اتوماتیک استارت پژو 504-طرحسه 1201091

851,200 اتوماتیک استارت طرح یوگسلو پژو 504)دو2 

(پیچ 1201101

196,000 پژو VITON اورینگ بوش پیستون اورجینال

405 1202064

23,520 اورینگ درب روغن موتور پژو 405 1202182

53,760 اورینگ سوزن انژکتور پژو 405 1202135

1,416,800 اویل پمپ پژو 405 1202034

1,489,000 -XU7-405-TPCOبازویی پایه اتاق راست 1903103006

1,864,800 بازویی چپ محور)چرخ (عقب پژو 405 1204004

1,980,000 پژو ABS بازویی محور چرخ عقب چپ

405 (ELMA) 115001434

1,980,000 پژو ABS بازویی محور چرخ عقب راست

405 (ELMA) 115001458

1,680,000 بازویی محور چرخ عقب راست پژو 405

(ELMA) 115001269

17,920 بست گردگیر پلوس بزرگ 405 1205081

39,200 بست نگهدارنده شلنگ های بنزین پژو 405 1202240

238,560 بست نگهدارنده میل موج گیر پژو 504)لستیک 

(چاکدار 1203021

25,000 -XU7-بست نگهدارنده میل موجگیر فلزی

405-TPCO 1903109009

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

209,440   2بلبرینگ پلوسRS-6006 405 پژو BC) 

UNIX) 1203146

222,880 دینا پارت پژوRS 405 بلبرینگ پلوس_6006 2 1203045

962,080 (BC)پژو GMB 405 بلبرینگ تسمه تایم 1202374

799,680 بلبرینگ تسمه تایم دینا پارت پژو 405 1202083

715,680 پژو vkc2216 405 بلبرینگ دیسک و صفحه 1202167

395,360 بلبرینگ ژامبون بزرگ 439886 پژو 405 1203043

384,160 بلبرینگ ژامبون کوچک 339886 پژو 405 1203044

308,000 بلبرینگ سر کمک )0833601519 (پژو 405 1203086

91,840 بوش پایینی کمک فنر عقب پژو 405 1204079

79,520 بوش پلستیکی میل رابط پژو 504- لیوانی 1204047

4,000,000 PADMA-بوش پیستون پادما با گژنپین504 2001125

4,880,960 بوش پیستون پژو 504 با گژنپین 1202128

46,000 )-XU7-405-TPCO)بوش داخل بازویی)اکسلکلنگی 1903104008

274,400 (بوش طبق جناقی پژو 504) راین 1203149

203,840 -ISPبوش طبق جناقی پژو 405 1203018

128,800 (بوش طبق لبه دار پژو 504) راین 1204081

107,520 -ISPبوش طبق لبه دار پژو 405 1204015

29,000 بوش کارتل-XU7-405-TPCO 2202106001

169,000 -XU9-405-پایه پمپ هیدرولیک نبشی

2000-TPCO 2002101002

490,000 پایه تبدیل کولر-XU7-405-TPCO 2202104003

1,823,360 پایه راست اتاق پژو 405بازویی 1204007

632,800 BC) UFO)پتانسیو متر پژو 405 1201149

733,600 پتانسیومتر پژو 504 دیناپارت 1201020

158,000 (ELMA)پروانه فن پینی پژو 405 115001273

3,142,720 پمپ بنزین کامل پژو 504 دینا پارت صفر درجه 1201053

350,560 پمپ داخل درب عقب 2 فیش پژو 405 1205010

361,760 پمپ درب صندوق عقب پژو 405 1205005

889,000 -XU7-پوسته ترموستات )هوزینگ(ساژم

405-TPCO 1204107001

999,000 -XU7-پوسته ترموستات)هوزینگ (زیمنس 3فیش

405-TPCO 1204107011

قیمت شرح کال بارکد

29,120 پیچ کورکن سرسیلندر دوگانه سوز 0081 پژو

405 1202150

27,000 -XU7-پیستون دندانه دار پینیون فرمان

405-TPCO 1703102004

218,000 (ELMA)ترموستات 57 درجه پژو 405 115001222

218,000 (ELMA)ترموستات 38 درجه پژو 405 115001204

1,312,640 آلمان (پژوRR1029) (405 تسمه تایم)114 1202277

1,080,800 (6تسمه دینامPK1663) 405 پژو Roulunds کره 1202278

1,580,000 (ELMA)تسمه سفت کن کامل دینام پژو 405 115001087

226,240 تقویت دستگاه شیشه بالبر پژو 405 1201084

456,960 توپی سر کمک جلو طرح جدید )طرح پژو 206 (

 504پژو-ISP 1203067

113,000 -XU7-توپی سر کمک فنر جلو3پیچ

405-TPCO 1903101006

222,880 توپی سرکمک پژو 405 1203011

509,600 تیغه برف پاک کن کامل دیناپارت 405 1205035

219,520 جعبه فیوز کالسکه ای پژو 405 1201004

657,440 چراغ خطر عقب چپ پژو 405 1205044

65,000 (ELMA)چراغ راهنما روگلگیرزرد پژو504 115001071

49,000 درب ترموستات -XU9-405-2000-TPCO 1205107001

189,280 درب ترموستات با درب پوش هواگیری پژو 405 1201052

159,040 درب رادیاتور پژو 405 1202079

64,960 درب روغن موتور پژو 405 1202155

85,120 درب مخزن هیدرولیک پژو 405 1203022

369,600 درجه باک بنزین پژو 405 1201096

1,638,560 دستگاه شیشه بالبر راست پژو 405 1201027

86,240 دستگیره درب بازکن داخلی راست پژو 405 1205082

683,200 دستگیره مچی عقب چپ بژ پژو 405 1205250

683,200 دستگیره مچی عقب چپ مشکی پژو 405 1205246

683,200 دستگیره مچی عقب راست بژ پژو 405 1205249

683,200 دستگیره مچی عقب راست مشکی پژو 405 1205245

199,360 دسته موتور گرد پژو 405 1203006

279,000 XU7-405-TPCOدو شاخه دنده عقب فیبری 1402106024

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

222,880 دوشاخه ماهک تعویض دنده پژو 405 1202022

890,000 (ELMA)دیسک ترمز چرخ جلو پژو 405 115001291

3,234,560 رام زیر موتور پژو 405 1203050

154,560 رله زرد UFO 405 پژوBC 1201139

156,800 رله زرد پژو 405 1201029

162,400 (BC)پژوUFO 405 رله شیشه ای 06 آمپر 1201131

153,440 رله مشکی )04 امپر (پژو 405 1201003

151,200 رله مشکی UFO 405 پژو-BC 1201143

165,760 -BCپژو) UFO 405 رله کلهدار )رله گرد 1201141

970,000 BINICI-روکش درب عقب چپ پژو405آستر 400443

2,296,000 رینگ موتور )رینگ روغن دو تیکه (پژو 405

BC) UNIX) 1202392

67,200 زبانه قفل پژو 405 1205064

44,800 زبانه قفل طرح جدید پژو504 1205181

75,000 (ELMA)زغال دینام پژو 405 115001189

67,200 زه درب جلو چپ پژو 405 1205162

67,200 زه درب جلو راست پژو 405 1205161

67,200 زه درب عقب چپ پژو 405 1205164

24,640 زه گلگیر چپ پژو 405 1205166

879,000 -XU7-ست دنده دیشلی 16دنده کامل

405-TPCO 1502101001

9,500,000 BP- سر سیلندر 504 دوگانه سوز-پادما

PADMA 2001123

646,240 سنسور میل سوپاپ پژو 504-زیمنس 1201078

1,085,280 سوئیچ استارت تکی پژو 405 1201032

330,400 )(BC)سیبک طبق پژو 504) راین 1203126

481,600 (سیبک فرمان چپ پژو 504) راین 1203154

322,560 سیبک فرمان چپ دینا پارت پژو 405 1203042

481,600 (سیبک فرمان راست پژو 504) راین 1203153

441,280 پژو 405 ABS سیلندر چپ چرخ عقب 1202227

222,880 سیم کلچ کوتاه پژو 405 1202137

560,000 (ELMA)شاتون 0081 پژو 405 115001177

قیمت شرح کال بارکد

125,440 شلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیفولد پژو

405 1202196

446,880 شلنگ خروجی آب رادیاتور )کلمپدار (پژو 405 1202154

318,080 شلنگ هیدرولیک فرمان برگشت پژو 405 1203057

337,120 شلنگ ورودی آب رادیاتور )کلمپدار (پژو 405 1202153

265,440 شلنگ ورودی آب رادیاتور پژو 405 1202158

160,160 شلنگ ورودی هوا به هواکش پژو 405 1202195

509,600 شیشه شوی کامل )مخزن و پمپ (پژو 405 1201056

299,000 ضربگیر اکسل عقب-XU7-405-TPCO 1903103005

82,880 ضربگیر ستاره ای)قارچی (پژو 405 1204016

298,000 (ELMA)ضربه گیر اکسل عقب پژو 405 115001212

187,040 -ISPضربه گیر زیر باطری پژو 504-دسته موتور 1204046

42,000 ASفلپ نقره ای روی آیینه بغل سمند  راست 31998

278,000 (ELMA)فندک کامل پژو 405 115001162

826,560 فنرلول فابریک پژو 405 1203007

234,080 فولی تسمه سفت کن پژو 504 دینا پارت 1202052

650,000 (ELMA)فولی سرمیل لنگ  1800پژو 405 115001033

688,800 فولی میل لنگ 504 دینا پارت 1202027

347,200 )(BC)قرقری فرمان پژو 504) راین 1203125

420,000 قفل درب جلو چپ اورجینال پژو 405 1205001

420,000 پژو 405 Valeo قفل درب جلو چپ طرح جدید 1205144

420,000 قفل درب جلو راست اورجینال پژو 405 1205002

420,000 قفل درب عقب چپ اورجینال پژو 405 1205003

420,000 قفل درب عقب راست اورجینال پژو 405 1205004

107,520 گردگیر پلوس چرخ پژو 405 1203038

86,240 گل پخش کن عقب راست پژو 405 1205060

78,000 گل پخش کن عقب راست پژو 504 بی نی BINICIسی 400223

89,000 لستیک گردگیر راست پوسته فرمان دوسر 

گشاد-XU7-405-TPCO 1703102005

115,000 لستیک گردکیر چپ پوسته فرمان یک سر 

گشاد-XU7-405-TPCO 1703102006

740,000 (ELMA)لنت ترمز چرخ جلو پژو 405 115001231

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

980,000 (ELMA)لنت ترمز چرخ عقب پژو 405 115001164

991,200 پژو UNIX 405 لنت و کفشک عقب 1206022

69,440 لوازم چرخ جلو پژو 405 1203049

153,440 گاز سوز پژو)X5 405 لوله )شلنگ 1202220

29,000 -XU7-لوله )شلنگ(ورودی هوابه فیلتر

405-TPCO 1204108007

136,640 هواکش موتور پژو X5 405 لوله 1202087

870,240 لوله اکسل بلند عقب پژو)تانکی 405( 1204008

870,000 تانکی(ELMA)لوله اکسل پژو 405 115001152

89,600 لوله چهار خم هیدرولیک پژو 405 1203078

49,000 -XU7-لوله)شلنگ (ترمز چرخ عقب مدل بال

405-TPCO 1803106002

2,299,000 -XU7-مجموعه ژامبون عقب راست پلس

405-TPCO 1903104012

441,280 مجموعه شلنگ بخار روغن )خرچنگی (پژو 405 1202152

398,000 -CNG مجموعه شیلنگ بخار روغن پژو504

(ELMA) 115001055

398,000 مجموعه شیلنگ بخار روغن خرچنگی پژو

405 (ELMA) 115001058

136,640 مخزن شیشه شوی پژو 405 1201055

526,400 مغزی سوئیچ استارت پژو 405 1201106

35,840 منجید اگزوز پژو 405 1205101

158,000 (ELMA)مهره آب مشکی زیمنس پژو 405 115001419

157,920 مهره دنده عقب پژو 405 1202072

133,280 مهره روغن 405 1201008

157,920 (مهره فن پژو 504) سرآبی 1201015

1,999,200 موتور فن پژو 504-پینی 1202100

364,000 میل توپی پژو 405 1204003

585,000 (ELMA)میل رابط  چپ پژو 405 115001386

585,000 (ELMA)میل رابط راست پژو 405 115001151

571,200 میل ژامبون )رابط (چپ پژو 405 1204001

571,200 میل ژامبون )رابط (راست پژو 405 1204002

1,293,600 (میل سوپاپ پژو)0081 (504) چیلد کاست 1202046

3,864,000 میل لنگ 0081 پژو 405 1202082

قیمت شرح کال بارکد

87,360 میل ماهک بلند پژو 405 1202004

114,240 میل ماهک بلند جدید پژو504 1202090

215,040 میل موجگیر کوتاه پژو 405 1203029

1,550,000 PADMA-واتر پمپ 504 پادما 2001101

1,629,600 واتر پمپ پژو 405 1202023

120,000 BPواشر درب سوپاپ 504 اورجینال 2001117

59,000 -XU7-405-TPCOواشر منیفولد هوا 1204109002

138,000   (ELMA)واشردرب سوپاپ 0081 پژو504 115001009

612,640 وایر شمع 0081 دو گانه سوز پژو 405 1202073

595,000 (ELMA)پژو CNG 405 وایر شمع انژکتور 115001456

646,240 کابل مثبت باطری کامل پژو 405 1202172

308,000 کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 405 1202089

657,440 پژو VITON کاسه نمد عقب میل لنگ اورجینال

405 1202067

558,880 کاسه نمد عقب میل لنگ پهن )قطر 21 (پژو 405 1202224

69,000 -XU7-405-TPCOکاسه نمد قیفی گیربکس 1402103008

108,640 کاسه نمد قیفی گیربکس پژو 405 1202136

123,200 کاسه نمد ماهک پژو 405 1202171

4,480 کلیپس )خار (شیشه چراغ جلو پژو 405 1205068

498,000 (ELMA)کنیستر بنزین پژو  405 115001208

1,411,200 اویل پمپ سمند  -خودرو ملی 1402002

266,560 بازویی برف پاک کن چپ سمند 1405041

266,560 بازویی برف پاک کن راست سمند 1405042

632,800 BC) UFO)پتانسیو متر سمند 1401054

222,000 EF7(ELMA)ترموستات 57 درجه سمند 115006103

224,000 EF7ترموستات 38 درجه 1402040

1,932,000 2364سمند -خودرو ملیPKتسمه دینام 6 1401020

599,200 تیغه برف پاکن سمند 1405002

1,415,680 چراغ جلو راست معمولی سمند 1405075

492,800 (BC) (SNT)چراغ مه شکن راست سمند 1405123

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

189,000 -EF7-درپوش شمع های موتور با بست-TPCOسمند 1101103028

1,638,560 دستگاه شیشه بالبر راست سمند 1401014

84,000 دستگیره بیرونی راست سمند 1405044

1,068,480 EF7دسته موتور پایین راست 1402070

1,114,400 دیسک ترمز سمند ماندو و زانتیا 1406003

3,077,760 EF7شلنگ هیدرولیک فرمان بافشنگی روغن 1403008

91,840 شیشه آیینه چپ سمند 1405018

178,000 EF7(ELMA)شیلنگ بالی رادیاتور سمند 115006007

408,800 دینام EF7-فولی هرزگرد 1402057

1,448,160 ساخت کره Dina tech ()  لنت ترمز چرخ جلو

-BCسمند ملی 1406018

1,030,400 لنت و کفشک عقب سمند ملی 1406012

499,000 -EF7-لوله)شلنگ (ورودی آب خنک کننده روغن-TPCOسمند 1201123020

240,000 طرح EFP مجموعه تزئینی سپر جلو سمند سورن BINICIجدید 400976

35,840 منجید اگزوز سمند 1405061

155,680 EF7مهره  روغن سمند 1401051

180,320 مهره آب طوسی سمند 1401035

128,800 EF7میل گیج 1402026

350,560 میل موج گیر چپ سمند 1403001

350,560 میل موج گیر راست سمند 1403002

985,600 میل موجگیر )تعادل (راست  و چپ سمند با مهره )) (BC)راین 1403020

629,000 A-EF7-TPCOهرزگرد فیبری دینام پایه بلند 2005101004

394,000 -TPCOسمند-EF7-واشر درب سوپاپ 1101103002

704,480 Brands Center (واشر منیفولد اگزوز سمند

(تمل 1402077

795,200 استپر موتور BC) L90 UFO) 2202059

325,920 l90پروانه فن 2202010

258,000 L90 (ELMA)ترموستات67 درجه با اورینگ 115008057

2,545,760 ) L90آلمان()1148RRتسمه تایم132) 2202024

175,840 L90درب منبع انبساط 2202036

669,000 -L90-TPCOدسته موتور شاتونی 1206102001

قیمت شرح کال بارکد

1,736,000 GSP) L90)BCسر پلوس اتوماتیک 2203041

789,600 شیلنگ )خروجی (آب پایین رادیاتور طرح جدید

L90 2202065

789,600 شیلنگ )خروجی (آب پایین رادیاتور طرح قدیم

L90 2202053

385,280 L90شیلنگ )ورودی (آب بال رادیاتور طرح جدید 2202051

183,680 L90شیلنگ )ورودی (آب بال رادیاتور طرح قدیم 2202052

244,160 L90گردگیر پلوس بغل گیربکس 2203014

817,600 L90کاسه نمد عقب میل لنگ 2202041

674,240 تسمه دینام (Roulands/ Raykalton RD (4PK1420 1301009

446,880 RDپژوPK-1420 تسمه دینام 4 1301005

812,000 ROAپژو ABS دیسک ترمز چرخ جلو 2306001

282,240 RDکابل کلچ انژکتور 1302016

173,600 آفتابگیر پایه پلستیکی چپ کرم پراید 1505169

173,600 آفتابگیر پایه پلستیکی راست کرم پراید 1505170

380,800 آیینه کامل چپ تاشو معمولی پراید 1505150

380,800 آیینه کامل راست تاشو معمولی پراید 1505155

77,000 ابرویی چراغ خطر عقب راست بدون آستر پراید 

 -131صباBINICI 400148

851,200 اتوماتیک استارت پراید 1501089

851,200 پراید valeoاتوماتیک استارت طرح 1501090

274,400 انگشتی  1 _2 راست سوپاپ با پیچ و مهره پراید 1502039

163,520 اهرم دو شاخ کلچ پراید 1502095

108,640 بست نگهدارنده باطری پراید 1502103

319,200 پراید RS6304 بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس 1502079

397,600 بلبرینگ پینیون )شفت گیربکس اصلی 578225( پراید 1504005

775,040 پراید PU245 zz بلبرینگ تسمه تایم 1502049

319,200 پرایدRS 62/22 بلبرینگ ته شفت ورودی 2 1502081

152,320 بلبرینگ ته میل لنگ پراید2026 1502170

826,560 بلبرینگ چرخ جلو 026544 جدید دینا پارت پراید 1503022

426,720 بلبرینگ چرخ جلو 01/94396 قدیم دینا پارت پراید 1503023

355,040 بلبرینگ چرخ عقب بزرگ قدیم و جدیددینا پارت پراید 01/94644L 1504017

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

285,600 بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم 11749 پراید 1504019

175,840 پرایدRS بلبرینگ دینام بزرگ 630202 1502168

217,280 پراید B8-85D بلبرینگ دینام کوچک 1502169

439,040 دینا پارت پراید L68149/10 بلبرینگ هوزینگ 1504014

463,680 بلبرینگ کوچک شفت پینیون 30223 پراید 1502080

32,480 بوش )لستیک (کمک فنر پایینی  -نر -پراید 1503076

108,640 بوش لستیکی اکسل عقب پراید 1504002

32,480 بوش لستیکی میل موجگیر پراید-کله قندی 1503059

98,560 بوش کمک فنر )فلزی (پراید 1503144

372,960 بوق پراید 1501101

632,800 BC) UFO)پتانسیو متر ساژم جدید پراید 1502421

632,800 BC) پتانسیو متر طرح ساژم پیکان و پراید

UFO) 2101132

378,000 (ELMA)پمپ داخل درب جلو 5 سیم پراید 115002186

330,400 پمپ داخل درب جلو چپ پراید 131 1505097

330,400 پمپ داخل درب جلو راست پراید 131 1505098

368,000 (ELMA)پمپ داخل درب عقب 2 سیم پراید 115002185

361,760 پمپ داخل درب عقب پراید 131 1505099

1,890,000 (ELMA)پوسته گیربکس پراید 115002305

43,680 پیچ 55*21 پشت رام پراید 1503058

26,880 پیچ چرخ پراید 1503029

17,920 پیچ دیسک به توپی پراید 1505135

219,520 پینیون دنده کیلومتر پراید 1502012

219,520 ترموستات 67 درجه پراید 1502126

218,000 (ELMA)ترموستات 67 درجه پراید 115002219

218,000 (ELMA)ترموستات 28 درجه پراید 115002199

347,200 تسمه کولر(AX34) پراید Roulunds کره 1502248

222,880 تقویت دستگاه شیشه بالبر پراید 1501084

500,640 توپی چرخ جلو پراید جدید 1503014

580,000 (ELMA)توپی چرخ جلو قدیم  پراید 115002075

قیمت شرح کال بارکد

288,960 پراید ABS توپی چرخ عقب 1504018

328,000 (ELMA)پرایدABSتوپی چرخ عقب 115002120

1,150,000 BINICIتودری پراید 132 400049

330,400 تیغه برف پاک کن دیناپارت پراید 1505006

330,400 ADGتیغه برف پاکن پراید 1505276

87,360 چراغ راهنما بغل گلگیر زرد بالمپ پراید 1505051

87,360 چراغ راهنما بغل گلگیر سفید بالمپ پراید 132 1505259

812,000 چهار شاخه فرمان بدون پینیون پراید 1503015

3,360 خار جلو پنجره پراید 1505069

105,280 درب پوش ترموستات یورو4 پراید 1502272

109,760 درب پوش ترموستات کاربراتور پراید 1502271

3,370,000 BINICIبی نی سی - X100 درب جلو چپ پراید 400454

3,370,000 بی نی - X100  درب جلو راست پراید

سیBINICI 400084

75,040 درب رادیاتور پلیمری پراید 1502037

991,200 درب سوپاپ انژکتور پراید 1502130

1,023,680 درب سوپاپ کاربراتور پراید 1502131

3,370,000 BINICIبی نی سی - X100 درب عقب چپ پراید 400455

45,920 درب مخزن آب اضافه پراید 1501029

509,600 درجه باک بنزین پراید 1501096

1,638,560 دستگاه شیشه بالبر چپ پراید 1501002

1,508,640 دستگاه شیشه بالبر دستی جلو چپ پراید 1505228

29,500 GTX(ELMA)دستگیره درب بازکن داخلی پراید 115002004

1,490,000 (ELMA)دسته راهنما کامل پراید 115002171

319,200 دسته موتور پراید 1 1503007

342,720 دسته موتور پراید 3 1503006

901,600 دنده 2 پراید 1502316

138,000 (ELMA)دنده برنجی 1 پراید 115002365

138,000 (ELMA)دنده برنجی 2 پراید 115002366

690,000 (ELMA)دنده برنجی کامل پراید 115002364

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

117,600 دو شاخ کلچ شرکتی پراید 1502002

128,000 (ELMA)دوشاخه کلچ پراید 115002007

162,400 دیاق فن پراید 1502112

545,000 (ELMA)دیسک ترمز چرخ جلو پراید 115002162

258,720 رله فن دو قلو دیناپارت پراید 1501091

285,600 -BCپراید UFO رله فن دوقلو 1501153

350,560 رله فن سه قلو دیناپارت پراید 1501037

1,282,400 رینگ چرخ فولدی پراید 1503078

85,000 ASزه ابرویی نقره ای زیر چراغ جلو پراید راست 7008

39,000 زه ابرویی نوک مدادی زیر چراغ جلو پراید چپ

AS 7009

310,000 BINICIبی نی سی HB زه اطراف کامل پراید 400123

17,920 زه گلگیر چپ پراید 131 1505204

623,840 ساعت نور سفید پراید 1501076

778,400 پراید ABS سگدست چپ 1503028

778,400 پراید ABS سگدست راست 1503027

98,560 سنسور روغن ترمز قدیم پراید 1501087

487,200 سنسور میل سوپاپ زیمنس پراید 1501065

222,880 سنسور کیلومتر اتومات )جدید (پراید 1501063

222,880 سنسور کیلومتر پراید 1501012

288,000 (ELMA)سنسورسرعت پراید 115002038

1,117,760 سوئیچ استارت تکی پراید 1501127

1,526,560 سوئیچ استارت کامل پراید 1501102

26,880 سوئیچ لی درب پراید 1501082

243,040 سیبک چپوقی جعبه فرمان پراید 1503020

331,520 )(BC)سیبک چپوقی جعبه فرمان پراید )راین 1503127

215,000 (ELMA)سیلندر ترمز چرخ عقب پراید 115002198

137,760 سیم گاز انژکتور پراید 1502113

398,000 (ELMA)شاتون پراید 115002179

51,520 شلنگ راست بخاری انژکتور پراید 1502137

قیمت شرح کال بارکد

76,160 شلنگ راست بخاری کاربراتور پراید 1502139

77,280 شلنگ ورودی آب بالی رادیاتور پراید 1502128

57,120 شلنگ کج بخاری کاربراتور پراید 1502140

36,000 (ELMA)شیلنگ درب سوپاپ انژکتور پراید 115002322

59,000 (ELMA)شیلنگ کج بخاری کاربراتور  پراید 115002056

536,480 طبق چرخ جلو با بوش پلستیکی پراید 1503114

704,480 (طبق چرخ جلو با بوش پلستیکی پراید )راین

(BC) 1503125

37,500 ASفلپ سفید روی آیینه بغل سمند  راست 31996

37,000 ASفلپ گوشه سپر عقب پژو پارس راست 2036

234,080 فولی هرزگرد کولر پراید 1502009

155,680 قاب بال و پایین تسمه تایم پراید 1502117

178,000 (ELMA)قاب تسمه تایم کامل پراید 115002130

81,760 قاب زیر باطری اتمیک )درجه یک (پراید 1505023

119,840 گردگیر پلوس بغل چرخ پراید 1503024

207,200 گردگیر طبق چرخ جلو چپ فلزی پراید 1503057

207,200 گردگیر طبق چرخ جلو راست فلزی پراید 1503056

86,240 گردگیر فنرلول جلو پراید 1502086

85,120 لستیک تیغه برف پاک کن پراید 1505278

41,440 لستیک زیر فنرلول جلو معمولی پراید 1503039

41,440 لستیک زیر فنرلول عقب معمولی پراید 1503038

89,600 (لستیک میل موجگیر پراید)چاکدار 1503060

455,000 (ELMA)لنت ترمز چرخ جلو پراید 115002275

554,400 لنت و کفشک عقب پراید 1506001

45,920 لوازم چرخ عقب پراید 1506014

722,400 لوازم هرزگرد کامل پراید-دنده دیشلی 1502003

154,560 لولی درب جلو پایین چپ پراید 1505138

165,760 لوله )شلنگ(فرعی آب با بست و شلنگ یورو 4 پراید 1502223

232,960 لوله)شلنگ (واتر پمپ اصلی پراید 1502044

1,012,480 مپ سنسور جدید پراید 1501079

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

2,072,000 مجموعه بلبرینگ گیربکس پراید 1502219

476,000 مجموعه حبابگیر باک بنزین انژکتور پراید 1502152

406,560 مجموعه حبابگیر باک بنزین کاربراتور پراید 1502151

562,240 پراید CNG مجموعه شلنگ باک 1505077

500,640 مجموعه شلنگ باک معمولی پراید 1505078

141,120 محرک ماهک 5 و دنده عقب پراید 1502167

113,120 مخزن آب اضافه پراید 1501022

446,880 مغزی سوئیچ استارت پراید 1501085

147,840 مقاومت فن پراید 1501017

28,000 (ELMA)منجید اگزوز پراید 115002437

145,000 (ELMA)مهره آب مشکی زیمنس پراید 115002018

66,080 -BCپراید UFO-مهره استپ ترمز 1501161

67,200 مهره استپ ترمز پراید 1501048

164,640 مهره دنده عقب پراید 1502119

155,680 مهره دو فیش سر مشکی زیمنس پراید 1501086

136,640 مهره روغن پراید 1501038

105,280 مهره فن حرارتی پراید 1501042

303,520 موتور شیشه شوی پراید 1501099

1,005,760 میل سوپاپ ساژم پراید 1502075

1,260,000 (ELMA)میل سوپاپ یورو 4 پراید 115002310

1,005,760 میل سوپاپ کاربراتوری پراید 1502076

3,472,000 میل لنگ پراید 1502120

79,520 نوار آبگیر بیرونی عقب چپ پراید 1505223

72,800 نوار آبگیر بیرونی عقب راست پراید 1505218

79,520 نوار آبگیر داخلی جلو چپ پراید 1505220

79,520 نوار آبگیر داخلی جلو راست پراید 1505219

79,520 نوار آبگیر داخلی عقب چپ پراید 1505221

79,520 نوار آبگیر داخلی عقب راست پراید 1505224

361,760 نوار درب عقب راست پراید 1505124

قیمت شرح کال بارکد

4,172,000 هوزینگ کامل مگنتی پراید 1504054

1,331,680 واتر پمپ پراید با واشر 1502001

110,000 BPواشر درب سوپاپ پراید اورجینال 1001107

59,000 (ELMA)واشر هللی کارتل پراید 115002349

76,160 واشر کاتالیزور پژو 206 1602247

495,040 وایر شمع ساژم پراید 1502054

129,920 کابل رها کننده درب باک پراید 1505262

129,920 کابل رها کننده درب باک پراید هاچ بک 1505264

436,800 کابل منفی باطری پراید 1501126

770,560 کارتل پراید و تیبا 1502013

711,200 پراید ABS کاسه چرخ عقب 1506018

666,400 کاسه چرخ عقب جدید پراید 1506006

70,560 کاسه نمد توپی چرخ عقب پراید 1502082

112,000 کاسه نمد چرخ جلو بزرگ پراید 1502074

173,600 کاسه نمد چرخ جلو کوچک پراید 1502073

194,880 کلید شیشه بالبر تک پل سایپایی پراید 1501006

222,880 کلید شیشه بالبر دو پل سایپایی پراید 1501007

628,320 (جلو پنجره نقره ای پرشیا با آرم )جعبه تکی 1705066

1,638,560 دستگاه شیشه بالبر عقب راست پرشیا 1701003

48,000 فلپ بژ روی آیینه بغل پژو پارس معمولی چپ

AS 2096

48,000 فلپ بژ روی آیینه بغل پژو پارس معمولی راست

AS 2095

55,000 فلپ نقره ای روی آیینه بغل پژو پارس راهنمادار  

 ASراست 31726

48,000 فلپ نقره ای روی آیینه بغل پژو پارس معمولی 

 ASراست 2088

117,600 فنر صندوق عقب پرشیا 1705042

57,120 میل گیج پرشیا 1702004

1,848,000 کارتل پژو 405و پرشیا 1702001

395,360 آیینه کامل چپ تاشو پیکان 1105031

395,360 آیینه کامل راست تاشو پیکان 1105030

463,680 بلبرینگ هوزینگ پیکان 1104027

 

 

 

قیمت شرح کال بارکد

265,440 بوش طبق جلو پیکان 1103017

733,600 پتانسیومتر طرح ساژم پیکان و پراید 1101009

224,000 . ترموستات 47 درجه پیکان 1102075

31,360 خار کرکره ای پینیون دنده کیلومتر پیکان 1102078

90,720 درب رادیاتور پیکان 1102033

388,000 (ELMA)دسته موتور بهینه با پایه  پیکان 115003071

439,040 شلنگ ترمز چرخ جلو پیکان 1106032

398,720 شلنگ ترمز چرخ عقب پیکان 1106033

126,560 شلنگ کج بخاری پیکان 1102086

387,520 (قفل دربهای جانبی پیکان)سوئیچ دوگانه 1105035

153,440 مهره  چراغ دنده عقب پیکان 1101048

239,680 مهره آب سبز سه فیش پیکان 1101007

112,000 مهره روغن تک فیش پیکان 1101036

852,320 مهره روغن دو فیش پیکان 1101001

258,720 کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان 1102115

1,776,320 باک بنزین تیبا 2505027

151,200 بوش طبق با واشر تیبا 2503026

3,028,480 ( پمپ بنزین تیبا  )سرپلیمری 2502044

32,480 پیچ چرخ تیبا 2505045

357,280 (4تسمه دینامPK885) تیبا Roulunds کره 2502032

380,800 دسته موتور تیبا 3 2503004

890,000 (ELMA)دیسک ترمز چرخ جلو تیبا 115009063

147,840 -BCطوسی UFOرله 30آمپر تیبا 2501023

798,560 سگدست راست طرح جدید تیبا 2503007

82,880 شلنگ پایین رادیاتور تیبا 2502002

77,280 شلنگ ورودی بخاری تیبا 2502003

178,080 فیلتر بنزین با براکت تیبا 2502019

33,600 قاب زیر باطری تیبا 2505008

299,040 قفل داخل درب جلو راست تیبا 2505035

قیمت شرح کال بارکد

322,560 قفل داخل درب عقب چپ تیبا 2505036

322,560 قفل داخل درب عقب راست تیبا 2505037

174,720 منبع آب اضافه )طرح جدید (بدون لوله تیبا 2505038

61,600 مهره چرخ تیبا 2505046

715,680 نوار دور درب جلو چپ تیبا 2505020

685,440 نوار دور درب عقب چپ تیبا 2505021

790,720 کارتل نیسان 2502012

488,320 شلنگ خروجی پایین رادیاتور )3918 (رانا 2602001

259,000 رانا-TPCO-وایر شمع 2011101001

174,720 کلید صندوق پران رانا 2601003

1,781,920 (731تسمه تایمRR1073)(آلمان) RIO 2402008

2,596,160 آلمان (زانتیا()1157RRتسمه تایم136) 1802012

109,000 درب ترموستات -XU7JP4-ELX-

-TPCOزانتیا 1204203005

1,561,280 ساخت کره Dina tech ()  لنت ترمز چرخ جلو

-BCزانتیا 1806004

1,125,600 ساخت کره Dina tech ()  لنت ترمز چرخ عقب

-BCزانتیا 1806005

109,000 -XU7JP4-ELX-واشر منیفولد دود

-TPCOزانتیا 1204208001

392,000 بلبرینگ پینیون LM88048  پیکان وDR,AORبزرگ 2104005

281,120 آیینه وسط پژو 504 و پژو 602 و پراید 2105047

715,680 ROAآیینه کامل معمولی چپ پژو 504 و 2105016

715,680 ROAآیینه کامل معمولی راست پژو 504 و 2105015

379,680 84548پیکان و LMبلبرینگ پینیون کوچک

ROARD 2104006

1,402,240 پایه تسمه سفت کن بهینه )آلترناتور (پژو 602 و

207 2102083

5,821,760 پمپ هیدرولیک فرمان سمند و پژو 504) کد

) 0230 2103011

303,520 سمند و پرشیاELX جعبه فیوز کالسکه ای 6تیغه 2101030

62,720 درب پوش محافظ روی درجه شناور داخل باک بنزین سمند-504 -پرشیا 2105056

68,320 ROAدرب فیلتر هوای پیکان و 2102042

601,440 ( رگلتور بنزین  )فشارشکن بنزین 2102009

187,040 پژو 504 و UFO  رله آیینه تاشو برقی

-BCپارس 2101119

159,040 رله شیشه ای 06 آمپر پژو 504 و602 2101066

 

قیمت شرح کال بارکد

قیمت شرح کال بارکد

175,840 BCپژو پرشیا و سمند UFO رله صندوق پران 2101121

368,480 پژو 504 و پژو) UFO رله هشدار دهنده )بازر 206 -BCو پرشیا 2101123

178,080 دینا پارتcc آبی DOT4 250 روغن ترمز 2107003

199,360 روغن هیدرولیک 1 لیتری دینا پارت 2107006

110,880 پراید و UFO  سنسور دمای آب مشکی زیمنس

 504پژو (BC) 2101130

47,040 سوپاپ بوستر 9 اینچ پژو 504 و سمند و پژو

206 2106009

73,920 شاسی لی درب 504 و پرشیا 2101009

215,040 شلنگ ورودی آب رادیاتور روکش دار تیپ 5 

)2808 (پژو 602 و رانا 2102035

172,480 موتور تیپ) R2 (شلنگ ورودی بخاری 8091)

( 5 پژو 504 و پارس 2102039

182,560 موتور تیپ) R2 (شلنگ ورودی رادیاتور 8090)

( 5 پژو 504 و پارس 2102038

140,000 (BC)پژو 504 و پرشیا UNIX شمع تک پلتین 2102096

147,840 شمع دو پلتین RFS42LZ2E،UNIX پژو

 405  (BC)و پرشیا و پراید 2102097

285,600 و  ROA پژو 504 و UNIX شمع سوزنی

(BC)پراید 2101125

33,600 لوله)شلنگ (گلویی هواکش سمند و پژو 405 2102031

1,180,000 (ELMA)مپ سنسور زیمنس پراید_تیبا_پژو 115010057

451,360 میل آنتن سمند و پژو 405 2105025

57,120 میل گیج سمند و پژو 405 2102029

940,800 میل موجگیر)تعادل (راست و چپ  تیبا و ریو ))(BC)راین 2103031

147,840 واشر درب سوپاپ پارس و سمند504 2102005

244,160 واشر درب سوپاپ پژو 504 و پارس و (تملBrands Center (سمند 2102069

44,800 کائوچویی کلچ پژو 504 و سمند 2102034

170,240 کلید قطع کن بنزین پژو 504-اینرسی 2101013

795,200 (BC)نیسان UFO استپر موتور 1902073

834,400 استپر موتور نیسان 1902026

632,800 BC) UFO)پتانسیو متر نیسان 1901004

733,600 پتانسیومتر نیسان 1901001

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۴ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار