لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۵۱ ب.ظ

واشر meg

قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

۹۹.۱۱.۰۲

 

#بلبرینگ MEG

 

  بلبرینگ هرزگرد دینام SLX

۱۷۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵

۱۵۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام ۴۰۵

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام EF7 A

۱۴۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام EF7 B

۱۵۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام EF7 C

۱۶۳۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام شیاری EF7

۸۴۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم متحرک ۲۰۶ تیپ ۵

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ثابت کائوچویی ۲۰۶ تیپ ۵

۱۶۸۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲

۲۸۹۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام متحرک سوراخ گشاد ۲۰۶

۷۵۵۰۰۰ ریال

 

 

پایه آلترناتور ۲۰۶

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام زانتیا

۵۶۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

۱۳۷۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ال۹۰

۲۹۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد تایم ال۹۰

۱۷۵۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد دینام متحرک ال۹۰

۷۵۵۰۰۰ ریال

 

پایه آلترناتور ال۹۰

۳۱۲۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

#واشر سر سیلندر MEG

 

واشر سر سیلندر ۴۰۵ جور

۲۱۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر پنج لایه دوگانه ۴۰۵ جور

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر OEM ۴۰۵ جور

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ELX و زانتیا ۱۸۰۰ جور

۲۳۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر زانتیا ۲۰۰۰ جور

۲۳۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۲ جور

۲۱۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر پنج لایه دوگانه ۲۰۶ تیپ ۲ جور

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۵ جور

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر EF7 جور

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر کامل EF7

۱۳۸۸۰۰۰۰ ریال

 

واشر نیمه کامل EF7

۱۰۴۴۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ال۹۰ جور

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر مگان

۴۳۹۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر روآ

۲۰۶۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر پراید

۱۰۳۵۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر پراید یورو۴

۲۶۹۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

#کاسه نمد MEG

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۴۰۵

۷۰۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده ۴۰۵

۱۶۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد قیفی گیربکس ۴۰۵

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شیر فرمان ۴۰۵

۵۰۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ تیبا

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو پیکان

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پینیون پیکان

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲

۷۰۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶

۴۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ ۲۰۶

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد قیفی گیربکس ۲۰۶

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده ۲۰۶

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶ تیپ ۵

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵

۱۶۳۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵

۴۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ EF7

۲۸۱۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ EF7

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ زانتیا

۲۳۴۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سر میل لنگ ال۹۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ ال۹۰

۷۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ال۹۰

۲۲۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ال۹۰

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس بزرگ کربنی ۴۰۵

۳۶۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس کوچک کربنی ۴۰۵

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس بزرگ لبه دار ۴۰۵

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس کوچک لبه دار ۴۰۵

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس بزرگ ساده ۴۰۵

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس کوچک ساده ۴۰۵

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سر میل لنگ ۴۰۵

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پهن ۴۰۵

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ باریک ۴۰۵

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سر میل لنگ پراید

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سر میل لنگ پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پراید

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پراید

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ پراید هیوندایی

۶۴۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ پراید

۷۰۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ پراید

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو داخلی پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو بیرونی پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ عقب پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس پراید

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس پراید

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

۹۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده پراید

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ پراید یورو۴

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

#واشر و اورینگ MEG

 

واشر منیفولد هوا ساژم ۴۰۵ SET

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا زیمنس ۴۰۵ SET

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ انژکتور ۲۰۶

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ انژکتور ۲۰۶

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ پایه فیلتر ۳ تکه ۲۰۶

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ درجه داخل باک ۲۰۶

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ دور بوش ۲۰۶

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب پایه فیلتر روغن کوتاه ۲۰۶

۴۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ پایه واتر پمپ ۲۰۶

۲۱۰۰۰ ریال

 

واشر منیفلود هوا تیبا SET

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ واتر پمپ ۲۰۶

۲۷۰۰۰ ریال

 

واشر درپوش گیربکس ۲۰۶

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا ۲۰۶

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵

۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ دو راهی آب ۲۰۶ تیپ ۵

۲۵۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا ۲۰۶ تیپ ۵

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ ترموسات EF7

۲۱۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا SET ELX

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا زانتیا ۲۰۰۰

۳۰۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ دریچه گاز ال۹۰ SET

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

واشر منیفولد هوا ال۹۰ SET

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر کارتل ال۹۰

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ انژکتور ساژم ۴۰۵

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ انژکتور ساژم ۴۰۵

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ انژکتور زیمنس پراید و ۴۰۵

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ ترموستات ۴۰۵

۲۱۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب روغن موتور ۴۰۵

۴۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب روغن موتور ۴۰۵

۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ دور بوش ۴۰۵

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ دور راهی آب ۴۰۵

۳۰۰۰۰ ریال

 

هلالی کارتل پراید SET

۹۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

#وایر شمع MEG

 

وایر شمع ۲۰۶ تیپ ۲

۳۶۲۰۰۰ ریال

 

وایر شمع ۲۰۶ تیپ ۵

۳۶۲۰۰۰ ریال

 

وایر شمع رانا

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

وایر شمع EF7

۴۱۵۰۰۰ ریال

 

وایر شمع زانتیا و ELX

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

وایر شمع ال۹۰ مدل والئو

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

وایر شمع ال۹۰ مدل الدور

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

وایر شمع ال۹۰ مدل برو

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

#واشر درب سوپاپ MEG

 

واشر درب سوپاپ ۴۰۵ ۱۸۰۰

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ ۴۰۵ ۲۰۰۰

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ نرم ۲۰۶ تیپ ۵

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ سفت ۲۰۶ تیپ ۵

۶۹۵۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ زانتیا و ELX

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ پراید

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ پراید یورو ۴

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

واشر درب سوپاپ تیبا

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

۹۹.۱۱.۰۲

 

گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵ MEG

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ ۴۰۵ MEG

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس ۴۰۵ MEG

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵ MEG

۳۵۰۰۰ ریال

 

پولک میل سوپاپ ال۹۰ SET MEG

۴۰۰۰۰۰ ریال

توجه : قیمت این قطعه یدکی در تاریخ۰۳ بهمن ۹۹ ، ۰۰:۰۰ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره سايت

 • فروش لوازم یدکی عمده پراید و پژو لیست قیمت

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

فروش لوازم یدکی عمده پراید و پژو لیست قیمت

قیمت فروش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۵۱ ب.ظ
 • قدرت گرفته از یدک بازار