لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۸:۳۳ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت شید پارت

 

#شید_پارت

 

دنده یک پراید

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده دو پراید

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده سه پراید

۱۴۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده چهار پراید

۱۶۹۰۰۰۰ ریال

 

دنده پنج ثانویه پراید

۱۳۶۰۰۰۰ ریال

 

دنده پنج اولیه پراید

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده پینیون پراید

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده عقب پراید

۱۲۷۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی یک پراید

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی دو پراید

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی سه و چهار پراید

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی پنج پراید

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی یک و دو دوبل تیبا وساینا

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده دیشلی کامل پراید

۱۲۹۰۰۰۰ ریال

 

دنده دیشلی کامل تیبا

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده دیشلی کامل ۴۰۵ (۱۴و ۱۶ دندانه)

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده دیشلی کامل۲۰۶

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

شفت ورودی پراید

۴۶۰۰۰۰۰ ریال

 

شفت خروجی پراید

۵۴۰۰۰۰۰ ریال

 

کشویی کامل یک و دو پراید

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

کشویی کامل سه و چهار پراید

۱۷۵۰۰۰۰ ریال

 

کشویی کامل پنج پراید

۱۲۴۰۰۰۰ ریال

 

مغزی کشویی یک و دو پراید

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

مغزی کشویی سه و چهار پراید

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

مغزی کشویی پنج پراید

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

پوسته کشویی یک و دو پراید

۲۱۵۰۰۰۰ ریال

 

پوسته کشویی سه و چهار پراید

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پوسته کشویی پنج پراید

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

میل و واشر دیشلی پراید

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

میل و واشر دیشلی تیبا

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#شید_پارت

 

هوزینگ معمولی پراید

۷۸۸۰۰۰۰ ریال

 

هوزینگ مگنتی پراید

۸۰۸۰۰۰۰ ریال

 

هوزینگ یورو ۴ پراید

۹۳۵۰۰۰۰ ریال

 

هوزینگ بهبود یافته تیبا

۱۰۹۲۰۰۰۰ ریال

 

هوزینگ یورو ۴ تیبا

۱۰۷۱۰۰۰۰ ریال

 

هوزینگ پراید ۱۵۱

۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

میل دیشلی پراید

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

میل دیشلی ۴۰۵

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

مهره فن انژکتور مشکی پراید و ۴۰۵

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

مهره فن انژکتور سبز پراید و ۴۰۵

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

فشنگی دنده عقب پراید

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

فشنگی روغن پراید

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

مهره حرارتی مشکی پراید

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

مهره حرارتی قرمز پراید

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

دنده داخل گیربکس (النگویی) پراید

۵۵۰۰۰ ریال

 

النگویی مگنتی پراید

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

اهرم تقسیم دنده (شیر سماوری) پراید

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

صفحه تقسیم دنده پراید

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

خار شفت کشویی یک و دو پراید

۲۰۰۰۰ ریال

 

خار شفت کشویی سه و چهار پراید

۲۰۰۰۰ ریال

 

خار شفت کوچک پراید

۲۰۰۰۰ ریال

 

میل تعویض دنده (میل T) پراید

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

محرک ماهک سه و چهار فولادی پراید

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

محرک ماهک پنج فولادی پراید

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

ماهک یک و دو فولادی پراید

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

ماهک سه و چهار آلومینیومی پراید

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

ماهک پنج و عقب آلومینیومی پراید

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

میل ماهک یک و دو پراید

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک سه و چهار پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک پنج پراید

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

پین و واشر دیشلی پراید

۹۰۰۰۰ ریال

 

اهرم دو شاخ کلاچ معمولی پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

اهرم دو شاخ کلاچ یورو ۴ پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

آهنربای گیربکس پراید

۸۰۰۰۰ ریال

 

ساچمه لوبیایی کوچک پراید

۲۰۰۰۰ ریال

 

ساچمه لوبیایی بزرگ پراید

۳۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر میل تعویض دنده پراید

۷۰۰۰۰ ریال

 

دوشاخ کلاچ پراید

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

میل دیشلی ۲۰۶

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

پوسته کلاچ قدیم پراید

۶۰۰۰۰۰۰ ریال

 

پوسته گیربکس قدیم پراید

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

پوسته کلاچ پراید یورو ۴

۶۰۰۰۰۰۰ ریال

 

پوسته گیربکس جدید پراید

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_پیکان

 

کابل گاز انژکتور

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز کاربراتور

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز مدل ۸۴

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز مدل ۸۰

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ مدل ۸۴ انژکتور

۴۲۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ مدل ۹۰ بهینه

۴۳۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ آرژانتینی بلند

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ آرژانتینی کوتاه

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی بغل قلاب دار

۴۵۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی وسط

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

کابل کیلومتر ۵۹

۳۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور بهینه

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل ساسات دولوکسی

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل ساسات بهینه

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کاپوت کش بلند

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

کابل کیلومتر گیربکس آلمانی (قیفی)

۴۳۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_آردی

 

کابل گاز انژکتور

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز کاربراتور

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ انژکتور

۴۳۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ کاربراتور

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی

۴۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل ساسات

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ دو سر قلاب روآ سال

۴۵۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_۲۰۶ و رانا

 

کابل گاز ۲۰۶

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز رانا کوتاه

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور ۲۰۶

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ۲۰۶ رگلاژ دستی معمولی

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ۲۰۶ یودار معمولی تیپ ۱

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک

۶۵۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک یودار تیپ ۱

۶۸۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۱ و ۲ کوتاه

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۳ و ۵ بلند

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ۲۰۶ SD رگلاژی وزنه دار

۴۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ رانا اتوماتیک و ۲۰۶ SD

۷۵۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ رانا رگلاژی بدون وزنه

۴۳۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_۴۰۵

 

کابل کاز انژکتور ۱۸۰۰

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز کاربراتور ۲۰۰۰

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ کوتاه انژکتور

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی شاخه اصلی

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل ساسات

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ TU5 وزنه دار،R2،پرشیا TU5

۴۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کیلومتر GLX پژو ۲۰۰۰

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ پژو پارس TU5 ریگلاژی مدل ۹۵ به بالا

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_پراید

 

کابل گاز انژکتور

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز کاربراتور

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ انژکتور بهینه

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ سربی انژکتور

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل کیلومتر انژکتور

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

کابل کیلومتر کاربراتور

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب صندوق

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب باک

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب صندوق ۱۱۱

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب باک ۱۱۱

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

مجموعه باک و صندوق

۶۵۵۰۰۰ ریال

 

مجموعه کابل شیشه بالابر

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی تک سوز و دوگانه سوز

۷۳۰۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ یورو ۴ وزنه دار

۴۳۵۰۰۰ ریال

 

لوله فرعی آب

۳۲۵۰۰۰ ریال

 

لوله فرعی آب یورو ۴

۳۲۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_سمند

 

کابل گاز

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ EF7 و SE رگلاژ دستی

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ SE رگلاژ اتوماتیک

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ سمند R2 جدید،پرشیا TU5،رانا،۲۰۶ TU5 جدید

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_زانتیا و ال۹۰

 

کابل گاز زانتیا

۲۳۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ کوتاه ۱۸۰۰

۴۱۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ بلند ۲۰۰۰

۴۲۵۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی کوتاه زانتیا

۳۸۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی بلند زانتیا

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور زانتیا

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کابل گاز ال۹۰

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ ال۹۰

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#مهار_تیبا

 

کابل گاز

۲۴۵۰۰۰ ریال

 

کابل کلاچ تیبا و ریو

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب موتور تیبا

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب صندوق تیبا

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

کابل رها کننده درب باک تیبا

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

مکانیزم دستگاه باک و صندوق تیبا

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی تیبا شاخه اصلی

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

کابل ترمز دستی تیبا شاخه فرعی

۲۴۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#NTK

 

سنسور اکسیژن قدیم ۴۰۵

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن ساژم بلند ۴۰۵

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن زیمنس تیبا و پراید

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن زیمنس پراید

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن رانا

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سنسور اکسیژن سبز ۲۰۶

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین ۴۰۵ MWH

۱۵۸۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید کارتنی = تخفیف

 

۰۰.۰۲.۰۴

عایق حرارتی ۴۰۵ ساده بیکو

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

عایق حرارتی ۴۰۵ یورو ۴ بیکو

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

واتر پمپ پراید سوخت آما

۲۰۸۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

#یاتاقان 

#IBBC 

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۱۰ پیکان

۴۸۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۰ پیکان ( تعداد محدود )

۵۱۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ پیکان

۳۹۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD پراید

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۵ پراید

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD ۴۰۵

۴۴۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ ، ۴۰۵

۴۴۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۴۰۵ استاندارد

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۳۰ ، ۴۰۵ 

۲۲۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۵۰ ، ۴۰۵

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک EF7 STD

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک استاندارد ۲۰۶ تیپ ۲

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد روآ

۳۹۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۱۰ روآ 

۴۸۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۰ روآ

۵۲۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ روآ

۴۰۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک استاندارد روآ

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۱۰ روآ

۱۵۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۲۰ روآ

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۳۰ روآ

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان استاندارد پیکان

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان استاندارد پراید 

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۰۵۰ پراید 

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۴۰۵ 

۹۲۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان سمند ملی

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

انگشتی ۱ و ۲ پراید دیناپارت

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

انگشتی ۳ و ۴ پراید دینا پارت

۲۹۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۴

 

کوئل رانا SFR

۷۹۸۰۰۰۰ ریال

 

کوئل ۲۰۶ تیپ ۵ SFR

۷۱۰۰۰۰۰ ریال

 

کوئل ساژم SFR

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کوئل زیمنس SFR

۲۸۸۵۰۰۰ ریال

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۰۹ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

آخرين عناوين

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

فروش لوازم یدکی عمده پراید و پژو لیست قیمت

قیمت فروش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۸:۳۳ ق.ظ
 • قدرت گرفته از یدک بازار