لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

یدکی پیکان

یدکی پیکان

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

رله سه قلو پراید 

 

۵۸۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

صافی بنزین کاربراتوی پراید 

 

۱۴۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

درب رادیاتور فلزی پراید 

 

۱۳۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

آفتامات چراغ دلیفر 

 

۴۷۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

لاستیک سوپاپ ۴۰۵ ویژن 

 

۸۶۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

سر پلوس ۱۹ ABS ماشین کاران 

 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

شغالدست یکان 

 

۳۸۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

بلبرینگ ۶۳۰۲ حامد 

 

۲۴۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

میل ماهک بلند ۴۰۵ 

 

۱۴۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

سنسور دریچه گاز ساژم ۴۰۵ بیکو 

 

۱۰۸۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

فنر لنت عقب پیکان 

 

۸۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

فنر برگرداننده کفشک پیکان 

 

۷۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

فنر لنت عقب EF7 

 

۱۰۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

کیت فنر لنت عقب پراید ABS

 

۹۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

گردگیر اتصالات کالیپر چرخ جلو ۴۰۵ ABS 

 

۵۷۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

اهرم ترمز دستی پیکان پویا کار

 

۶۶۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

کرکره کیلومتر پیکان ماهان 

 

۵۳۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

لوازم دسته دنده پیکان 

 

۱۱۵۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

دو شاخ کلاچ پیکان 

 

۷۰۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۵ ( @ )

 

لاستیک کاربراتور پیکان فال 

 

۱۰۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

آلترناتور ۲۰۶

۱۳۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

انگشتی سوپاپ پراید آماتا

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتا

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

اویل پمپ کاربراتوری پیکان آماتا

۱۹۴۰۰۰۰ ریال

 

اویل پمپ پراید آماتا

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

اویل پمپ ۴۰۵ آماتا

۲۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

بوش پیستون ۲۰۶ عظام

۶۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

بوش ته میل لنگ پیکان

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

بوش شاطون و میل سوپاپ روآ HPC

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش شاطون و میل سوپاپ پیکان HPC

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش میل سوپاپ پیکان HPC

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

بوش ته میل لنگ پراید POS

۸۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

بوق ۴۰۵

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

بوق پراید

۴۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پایه برف پاک کن ۴۰۵

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

پایه برف پاک کن انژکتوری پیکان

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

پایه برف پاک کن کاربراتوری پیکان

۲۱۵۰۰۰ ریال

 

پایه برف پاک کن پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پلاتین پیکان AMT

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

فیوز پیکان AMT

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

فیوز پیکان والتون

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پمپ شیشه شور ۴۰۵ SMART

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پوسته کمک پیکان (با ضمانت)

۳۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پمپ بنزین کاربراتوری پیکان MVH

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

پمپ بنزین کاربراتوری پراید MVH

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پنجه ای دسته موتور ۴۰۵

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پیچ و مهره شاطون پیکان فدرال

۸۰۰۰۰ ریال

 

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پیکان فدرال

۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پولک آب پیکان اصفهان

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

پیستون روآ عظام

۴۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

چکمه ای بغل یاتاقان پیکان

۳۵۰۰۰ ریال

 

چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵

۳۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

چهار شاخ فرمان کوتاه پراید طوس

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

چهار شاخ فرمان ۴۰۵ طوس

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

چهار شاخ فرمان آردی طوس

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

جعبه فرمان پراید ژنرال

۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

چکش برق پیکان AMT

۱۲۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

خار موشکی پیکان فدرال

۳۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

خار النگویی پیکان فدرال

۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

درب باک کوچک مشکی پیکان

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ مشکی پیکان

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ طوسی پیکان

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

خروسکی کاپوت ۴۰۵

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

درب دلکو پراید فدرال

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

درب دلکو پیکان فدرال

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

درب روغن پیکان

۶۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما پیکان AMT

۱۶۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

دسته موتور پایین کامل ۴۰۵

۲۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

دسته موتور شماره ۲ پراید رزن یدک

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

دنده برنجی پیکان AMT

۱۶۳۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی پیکان والتون

۲۲۵۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی پیکان فدرال

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی پیکان NBR

۱۶۸۰۰۰۰ ریال

 

دنده برنجی پراید طرح آیس

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۵.۰۶ ( @ )

 

دنده سر میل لنگ پراید فال گستر

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۶ مرداد ۰۰ ، ۰۸:۵۲ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

آخرين عناوين

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار