لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لوازم یدکی زانتیا

قیمت لوازم یدکی چینی

 

میل لنگ پراید عظام

۷۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۰۲۵ ۲۰۶ تیپ ۵ ریک

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۰۲۵ پراید یورو ۴ ریک

۴۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

پیستون پراید یورو ۴ عظام

۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

آفتامات دینام آردی AMT

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

کاسه نمد پلوس ۴۰۵ میلور

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

شیلنگ ترمز چرخ عقب ۴۰۵

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

واتر پمپ پراید سوخت آما

۲۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ دینا پارت

۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ دینا پارت

۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بوش پیستون ۴۰۵ هن ویت

۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

بوش پیستون ۲۰۶ هن ویت

۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۴۰۵ ماهله برزیل

۴۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۲۰۶ تیپ ۵ ماهله برزیل

۴۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۲۰۶ تیپ ۲ پرفکس

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۴۰۵ ۲۰۰۰ پرفکس

۴۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور ۴۰۵ GL ۱۶۰۰ پرفکس

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بوش پیستون زانتیا ۱۸۰۰ و پرشیا ELX با رینگ EDM

۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

سوپاپ زانتیا R&G

۵۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

گردگیر پلوس سمت چرخ j5 

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ mvm110 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ mvm315

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ لیفان

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ ۵۳۰ 

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ x33 

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ برلیانس 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس ۵۳۰

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس mvm110 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس mvm315 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس لیفان

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

گردگیر جعبه فرمان x33 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر جعبه فرمان ۵۳۰

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر جعبه فرمانmvm110 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

پیستون با رینگ ۲۰۶ تیپ ۵ STD هن ویت

۸۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پیستون بدون رینگ ۲۰۶ تیپ ۵ ۰۲۵ هن ویت

۶۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پیستون با رینگ ۲۰۶ تیپ ۵ ۰۵۰ هن ویت

۸۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

گردگیر کمک جلو ۶۲۰ 

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک جلو۵۳۰

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک جلو x33 

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک عقب ۵۳۰

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک جلو و عقب mvm 110 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ ۴۰۵ ۲۰۰۰ NB

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۵۰ ۴۰۵ ۲۰۰۰ کلبن اشمیدت

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ ۴۰۵ کلبن اشمیدت

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بغل یاتاقان ۲۰۶ فدرال اصلی

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

براکت سپر جلو جک j5  

۵۰۰۰۰۰ ریال

()

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بغل یاتاقان ۴۰۵ AE اصلی

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بغل یاتاقان زانتیا AE اصلی

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

سوپاپ ۴۰۵ ۲۰۰۰ فدرال اصلی

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

براکت سپر جلو x60  

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

()

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

براکت سپر جلو mvm 315 

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

()

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

وایر شمع ۴۰۵ بوجیکورد وارداتی

۲۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

گیت سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲ اصلی

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD زانتیا اصلی

۶۸۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ زانتیا اصلی

۷۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 ( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

رینگ موتور زانتیا ۲۰۰۰ اصلی

۷۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

لوله خرطومی ۴

۲۲۵۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۶

۲۵۵۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۹

۳۶۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۱

۴۲۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۳

۵۰۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۶

۶۵۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۹

۷۵۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۲۳

۸۸۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۳۰

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

بست شیلنگ ۱۳_۸ (۱۰۰ تایی)

۱۶۵۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۱۶_۱۰ (۱۰۰ تایی)

۱۶۵۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۱۹_۱۳ (۱۰۰ تایی)

۱۷۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۲۳_۱۶ (۱۰۰ تایی)

۱۹۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۲۵_۱۸ (۱۰۰ تایی)

۱۹۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۲۶_۱۹ (۵۰ تایی)

۴۷۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۳۰_۲۰ (۵۰ تایی)

۴۸۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۳۶_۲۲ (۵۰ تایی)

۵۰۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۴۲_۲۵ (۵۰ تایی)

۵۱۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۴۸_۲۵ (۵۰ تایی)

۵۴۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۵۸_۳۸ (۵۰ تایی)

۵۶۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۶۴_۴۴ (۵۰ تایی)

۵۸۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۷۲_۵۱ (۵۰ تایی)

۷۸۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۷۶_۵۷ (۵۰ تایی)

۷۸۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۸۲_۶۵ (۵۰ تایی)

۹۰۰۰۰ ریال

 

بست شیلنگ ۹۲_۷۶ (۵۰ تایی)

۵۴۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۲ ( )

 

#چینی 

 

رادیات آب mvm 315  

۹۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۵۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

آخرين عناوين

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار