لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۲۹ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت تسمه


🔹شماره فنی: 841

🔸مورد مصرف: ساعتی تایم 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: کورام

🔸قیمت: 4.500.000

TS

🔹شماره فنی: 842

🔸مورد مصرف: ثابت تایم 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 2.300.000

TS

🔹شماره فنی: 907

🔸مورد مصرف: ثابت تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 2.700.000

TS

🔹شماره فنی: 908

🔸مورد مصرف: ساعتی تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 4.100.000

TS

🔹شماره فنی: 817

🔸مورد مصرف: ثابت تایم L90

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 2.150.000

TS

🔹شماره فنی: 859

🔸مورد مصرف: ساعتی تایم L90

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 3.950.000

TS

🔹شماره فنی: 848

🔸مورد مصرف: ثابت تایم ریو

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 2.800.000

TS

🔹شماره فنی: 885

🔸مورد مصرف: ساعتی تایم ریو

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 3.050.000
TS

🔹شماره فنی: 0060

🔸مورد مصرف: بلبرینگ کلاچ پژو 405

🔹برند: کورام

🔸قیمت تک فروشی: 1.400.000

TS

🔹شماره فنی: 107

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پراید

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 1.650.000

TS

🔹شماره فنی: 114

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: پاورگریپ 

🔸قیمت تک فروشی: 1.750.000

TS

🔹شماره فنی: 104

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 و 3

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 1.900.000

TS

🔹شماره فنی: 134

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 2.800.000

TS

🔹شماره فنی: 127

🔸مورد مصرف: تسمه تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 2.850.000

TS

🔹شماره فنی: 132

🔸مورد مصرف: تسمه تایم L90

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 4.000.000

TS

🔹شماره فنی: 136

🔸مورد مصرف: تسمه تایم زانتیا

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت: 3.300.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1660

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 1.540,000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1573

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 1.600.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1565

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 206 تیپ 2 و 3

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 1.650.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1822

🔸مورد مصرف: تسمه دینام L90

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 2.300.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK2364

🔸مورد مصرف: تسمه دینام سمند موتور ملی EF7

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 2.350.000

TS

🔹شماره فنی: Kit 132

🔸مورد مصرف: کیت تایم L90

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 10.800.000

TS

🔹شماره فنی: Kit 134

🔸مورد مصرف: کیت تایم پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 9.800.000

TS

🔹شماره فنی: 107

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پراید

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 2.300.000

TS

🔹شماره فنی: 114

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: کنتی 

🔸قیمت تک فروشی: 2.500.000

TS

🔹شماره فنی: 104

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 و 3

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 3.000.000

TS

🔹شماره فنی: 134

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 4.300.000

TS

🔹شماره فنی: 127

🔸مورد مصرف: تسمه تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 3.800.000

TS

🔹شماره فنی: 132

🔸مورد مصرف: تسمه تایم L90

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 5.300.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1660

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 2.400.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1570

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 2.600.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1567

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 206 تیپ 2 و 3

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 2.400.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK2360

🔸مورد مصرف: تسمه دینام سمند موتور ملی EF7

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 2.700.000

TS

🔹شماره فنی: 5PK1255

🔸مورد مصرف: تسمه کولر TU5

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 1.700.000

TS

🔹شماره فنی: 4PK855

🔸مورد مصرف: تسمه دینام TU5

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 1.500.000

TS

🔹شماره فنی: 4PK885

🔸مورد مصرف: تسمه دینام ریو و پراید یورو 4

🔹برند: کنتی

🔸قیمت تک فروشی: 1.500.000

TS

🔹شماره فنی: 107

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پراید

🔹برند: دایکو

🔸قیمت تک فروشی: 1.700.000

TS

🔹شماره فنی: 114

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: دایکو 

🔸قیمت تک فروشی: 1.900.000

TS

🔹شماره فنی: 104

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 و 3

🔹برند: دایکو

🔸قیمت تک فروشی: 1.900.000

TS

🔹شماره فنی: 134

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 و 6

🔹برند: دایکو

🔸قیمت تک فروشی: 3.200.000

TS

🔹شماره فنی: 127

🔸مورد مصرف: تسمه تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: دایکو

🔸قیمت تک فروشی: 3.200.000

TS

🔹شماره فنی: 107

🔸مورد مصرف: تسمه تایم پراید

🔹برند: میتسوبیشی

🔸قیمت تک فروشی: 1.040.000

TS

🔹شماره فنی: 6PK1665

🔸مورد مصرف: تسمه دینام پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: GBK

🔸قیمت تک فروشی: 1.350.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: کیت کامل چرخ جلو پژو 405

🔹برند: FAG

🔸قیمت تک فروشی: 4.500.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: بلبرینگ چرخ جلو پژو 405

🔹برند: FAG

🔸قیمت تک فروشی: 4.000.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: کیت کلاچ پژو 206 تیپ 5,6

🔹برند: LUK

🔸قیمت تک فروشی: 18.500.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: کیت کلاچ پژو 405

🔹برند: LUK

🔸قیمت تک فروشی: 18.500.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: تسمه سفت کن تایم پژو 405

🔹برند: INA

🔸قیمت تک فروشی: 3.400.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: بلبرینگ ثابت و متحرک پژو 206 تیپ 5,6

🔹برند: INA

🔸قیمت تک فروشی: 8.500.000

TS

🔹شماره فنی: 0000

🔸مورد مصرف: هرزگرد سوراخ تنگ پژو 206 تیپ 2,3 و 5,6

🔹برند: INA

🔸قیمت تک فروشی: 2.400.000

TS

🔹شماره فنی: Kit 127

🔸مورد مصرف: کیت تایم سمند موتور ملی EF7

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 10.800.000

TS

🔹شماره فنی: Kit 114

🔸مورد مصرف: کیت تایم پژو 405، پارس، سمند LX

🔹برند: پاورگریپ

🔸قیمت تک فروشی: 4.300.000

TS

🔹شماره فنی:  Kit 132 - 29R

🔸مورد مصرف: کیت تایم L90

🔹برند: اورجینال

🔸قیمت تک فروشی: 14.950.000

TS

🔹شماره فنی:  Kit 132 - 78R

🔸مورد مصرف: کیت تایم L90

🔹برند: اورجینال

🔸قیمت تک فروشی: 13.400.000

TS

تامین کننده انواع تسمه تایم، شیاری و کیت کامل

TS

با سلام 

قابل توجه همکاران گرامی
قیمت تسمه های دانگیل و پاورگریپ (Gates) موجود در کانال با توجه به افزایش قیمت به روزرسانی شده اند .

TS

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۵ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۲۹ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

آخرين عناوين

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۲۹ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار