لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
سه شنبه, ۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

واسه نمد مگ

 

( @yadakbazar )

 

#اورینگ_MEG

 

اورینگ سوزن انژکتور ساژم ضد بنزین ۴۰۵

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ سوزن انژکتور ساژم ۴۰۵

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ سوزن انژکتور زیمنس پراید

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ ترموستات ۴۰۵

۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب روغن موتور ۴۰۵ درجه یک

۴۶۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب روغن موتور ۴۰۵

۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ درجه داخل باک ۴۰۵

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ بوش پیستون ۴۰۵

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ دو راهی آب ۴۰۵

۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ سوزن انژکتور ۲۰۶ درجه یک

۵۲۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ سوزن انژکتور ۲۰۶

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ پایه فیلتر ۳ تکه ۲۰۶

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ درجه داخل باک ۲۰۶

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ بوش پیستون ۲۰۶

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ درب پایه فیلتر روغن کوتاه ۲۰۶

۴۷۰۰۰ ریال

 

اورینگ پایه واتر پمپ ۲۰۶

۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ واتر پمپ ۲۰۶

۳۳۰۰۰ ریال

 

اورینگ واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵

۴۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ دو راهی آب ۲۰۶ تیپ ۵

۳۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ ترموستات EF7

۳۵۰۰۰ ریال

 

اورینگ دریچه گاز ال۹۰

۴۶۵۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

( @yadakbazar )

 

#کاسه_نمد_MEG

 

کاسه نمد پلوس بزرگ ۴۰۵

۳۲۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس کوچک ۴۰۵

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ ۴۰۵

۶۳۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پهن ۴۰۵

۹۹۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ باریک ۴۰۵

۹۹۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۴۰۵

۸۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده ۴۰۵

۲۱۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵

۶۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد قیفی گیربکس ۴۰۵

۲۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شیر فرمان ۴۰۵

۷۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶

۹۹۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شیر فرمان ۲۰۶

۷۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ ۲۰۶

۶۵۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ ۲۰۶

۹۹۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد قیفی گیربکس ۲۰۶

۲۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده ۲۰۶

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶ تیپ ۵

۲۷۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵

۲۳۸۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵ درجه یک

۶۸۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵

۵۸۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ EF7

۳۸۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ EF7

۹۹۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ زانتیا

۳۸۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ ال۹۰

۵۷۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ ال۹۰

۱۰۶۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ ال۹۰

۳۴۶۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ ال۹۰

۶۳۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید درجه یک

۲۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پراید

۵۲۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ پراید

۸۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ پراید درجه یک

۲۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد میل سوپاپ پراید

۱۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه پراید

۱۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید

۱۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ عقب پراید

۱۷۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس پراید درجه یک

۲۳۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پلوس پراید

۲۱۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید درجه یک

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

۱۵۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ماهک دنده پراید

۲۱۳۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ پراید یورو ۴

۱۵۴۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ساق سوپاپ تیبا

۱۷۸۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد چرخ جلو پیکان

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد پینیون پیکان

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

( @yadakbazar )

 

واشر سر سیلندر پنج لایه ۴۰۵ MEG

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر معمولی ۴۰۵ MEG

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

( @yadakbazar )

 

کوئل ساژم بهرام 

۳۰۵۰۰۰۰ ریال 

 

کوئل زیمنس پراید بهرام 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

کوئل زیمنس ۴۰۵ بهرام 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

کوئل سمند ملی بهرام 

۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

مدول بخاری ۴۰۵ بهرام

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

کوئل سمند ملی بهرام

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD پیکان 

۲۴۰۰۰۰۰ ریال 

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۱۰ پیکان 

۳۱۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۵ پراید

۲۱۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ پیکان

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ ۴۰۵

۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۵۰ ۴۰۵

۳۵۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD ۴۰۵

۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک STD پراید

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۲۰۶ تیپ ۵ STD

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک EF7 STD

۴۱۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک STD ۴۰۵

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۳۰ ۴۰۵

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۵۰ ۴۰۵

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک STD پراید

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۲۵ پراید

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک STD پیکان

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۱۰ پیکان

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۲۰ پیکان

۱۱۷۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک STD روآ

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۱۰ روآ

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۲۰ روآ

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان متحرک ۰۳۰ روآ

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

( @yadakbazar )

 

( @yadakbazar )

 

بغل یاتاقان EF7

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان STD پراید

۴۷۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۰۲۵ پراید

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۴۰۵

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان پیکان

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

 

( @yadakbazar )

 

بوش شاطون روآ IBBC

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش میل سوپاپ پیکان IBBC

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @yadakbazar )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۱ مهر ۰۰ ، ۰۰:۱۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: سه شنبه, ۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار