لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت مغزی پمپ بنزین

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH

۱۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

درب رادیاتور پلیمری پراید رویش

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

درب رادیاتور فلزی پراید رویش

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

درب رادیاتور پیکان رویش

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ عقب قدیم پراید MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ جلو پیکان MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کوئل زیمنس بهرام

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

زه اطراف پراید صبا

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

طبق ۴۰۵ شرکتی

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶ میلور

۵۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

دنده استارت پراید

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۱۲۶۴۹ KOYO

۱۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۶۲۲۲ KOYO

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۶۹۳۴۹ KOYO

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴( @ )

 

بلبرینگ ۶۸۱۴۹ KOYO

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۳۲۲۰۴ KOYO

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ تیمکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۴۰۵ تیمکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی سر تخت پراید سانکی

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

لاستیک ساق سوپاپ روآ سال CBS

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پیکان 

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان CBS

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان CBS

۱۶۲۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان CBS

۱۱۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان CBS

۱۶۲۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۴۰۵ MWH

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

لنت جلو ۴۰۵ FORT

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

آفتامات چراغ MWH

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله سه قلو MWH

۶۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

آفتامات دینام آردی MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله فن ۴۰۵ MWH

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله فن پراید MWH

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ MWH

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵ MWH

۱۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان MWH

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ پیکان MWH

۹۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ MWH

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید MWH

۶۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ پراید MWH

۱۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ MWH

۱۰۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کیت کلاچ ۴۰۵ MWH

۹۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور دریچه گاز پراید و جدید پیکان 

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور اکسیژن سیم بلند ۴۰۵ NTK

۶۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور اکسیژن ال۹۰ NTK

۶۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واشر سر سیلندر یک رو فلز ۴۰۵ PGI ( قابل نصب روی خودرو های تک سوز )

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واشر سر سیلندر ۴۰۵ P.AMT

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۲ ترک 

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی سر گرد پراید سانکی

۹۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره فن مشکی پراید سانکی

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره فن سبز پراید سانکی

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی اتوماتیک پراید سانکی

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سوپاپ ۴۰۵ EVEL

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۵ فروردين ۰۱ ، ۲۳:۵۷ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار