لیست تلگرام
سفارش 09102909002 همه پیامرسانها
>
دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۳۷ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

لیست قیمت مغزی پمپ بنزین

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH

۱۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

درب رادیاتور پلیمری پراید رویش

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

درب رادیاتور فلزی پراید رویش

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

درب رادیاتور پیکان رویش

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ عقب قدیم پراید MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ جلو پیکان MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کوئل زیمنس بهرام

۳۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

زه اطراف پراید صبا

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

طبق ۴۰۵ شرکتی

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶ میلور

۵۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

دنده استارت پراید

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۱۲۶۴۹ KOYO

۱۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۶۲۲۲ KOYO

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۶۹۳۴۹ KOYO

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴( @ )

 

بلبرینگ ۶۸۱۴۹ KOYO

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ۳۲۲۰۴ KOYO

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ تیمکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۴۰۵ تیمکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی سر تخت پراید سانکی

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

لاستیک ساق سوپاپ روآ سال CBS

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پیکان 

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان CBS

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان CBS

۱۶۲۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان CBS

۱۱۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان CBS

۱۶۲۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۴۰۵ MWH

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

لنت جلو ۴۰۵ FORT

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

آفتامات چراغ MWH

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله سه قلو MWH

۶۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

آفتامات دینام آردی MWH

۹۵۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله فن ۴۰۵ MWH

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

رله فن پراید MWH

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ MWH

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵ MWH

۱۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان MWH

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ پیکان MWH

۹۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ MWH

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید MWH

۶۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ پراید MWH

۱۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ MWH

۱۰۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

کیت کلاچ ۴۰۵ MWH

۹۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور دریچه گاز پراید و جدید پیکان 

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور اکسیژن سیم بلند ۴۰۵ NTK

۶۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سنسور اکسیژن ال۹۰ NTK

۶۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واشر سر سیلندر یک رو فلز ۴۰۵ PGI ( قابل نصب روی خودرو های تک سوز )

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واشر سر سیلندر ۴۰۵ P.AMT

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۲ ترک 

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی سر گرد پراید سانکی

۹۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره فن مشکی پراید سانکی

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره فن سبز پراید سانکی

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

مهره حرارتی اتوماتیک پراید سانکی

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۱.۱۴ ( @ )

 

سوپاپ ۴۰۵ EVEL

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۵ فروردين ۰۱ ، ۲۳:۵۷ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 

نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۴۲ م
 • تاريخ امروز: دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۳۷ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار