لیست تلگرام
سفارش 09102909002 همه پیامرسانها
>
سه شنبه, ۵ تیر ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

قیمت ترموستات ۲۰۶

 

ترمز درب ۲۰۶

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات ۲۰۶ بابا پارت

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات ۴۰۵ بابا پارت

۴۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات پراید بابا پارت

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات پیکان بابا پارت

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۵۷۵ T&D

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۶۶۵ T&D

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۶۶۵ رایکالتون

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۸۳۵ چینی

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۸۹۰ چینی

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ رایکالتون

۴۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه تایم ۴۰۵ رایکالتون

۲۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی پراید پویا کار

۱۲۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی بغل پیکان پویا کار

۱۳۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی ۴۰۵

۱۳۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تقویت شیشه بالابر ۴۰۵

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تقویت شیشه بالابر پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ جلو پیکان فال

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ عقب ABS پیکان فال

۲۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ عقب ساده پیکان فال

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن ۴۰۵

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن پراید

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن پیکان

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن سمند

۹۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کمک فرمان ۴۰۵ اندیشه کوشا

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چکش برق ۵۳ پیکان

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چکمه ای بغل یاتاقان پیکان

۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چهار شاخ گاردان پیکان طوس

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

هلالی کارتل پراید

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

خار موشکی پیکان

۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک کوچک مشکی پیکان

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک بزرگ مشکی پیکان

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک بزرگ طوسی پیکان

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب ترموستات انژکتوری پراید

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب دلکو پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب دلکو پیکان

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب روغن پیکان

۷۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب فیلتر روغن آلومینیومی ۲۰۶

۱۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب فیلتر روغن پلیمری ۲۰۶

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگاه شیشه بالابر پیکان طوس

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره شیشه بالابر پیکان

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره درب بازکن بیرونی پیکان

۱۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره ثابت پیکان

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره درب بازکن داخلی پیکان

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما ۴۰۵ AMT

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما سمند AMT

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دلکو پیکان AMT

۴۸۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما پیکان HPC

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده استارت ۴۰۵

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده استارت پیکان

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده برنجی پیکان AMT

۲۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده سر میل لنگ پیکان همیاران

۴۹۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده سر میل لنگ پیکان فال

۵۳۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل پراید

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل ۴۰۵

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل پیکان

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۷۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۷۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان TMT

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دو شاخ کلاچ پیکان

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دو شاخ کلاچ پراید فرا قطعه

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ ۴۰۵ عظام پلاس

۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ پراید عظام پلاس

۸۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ پیکان عظام

۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ عظام

۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده دیشلی کامل پیکان

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

رله سه قلو شیشه ای پراید

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

رله دوبل شیشه ای

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ریگلاژ چرخ عقب ۴۰۵ ویدا

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ریگلاژ چرخ عقب سمند ویدا

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زبانه درب پیکان

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر و سفت کن پیکان دلیتکس

۲۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان CBS

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان فال صنعت

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان فال گستر

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر موتور پیکان فال گستر

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر موتور پیکان فای

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زه سینی جلو پیکان

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زه کاپوت پیکان

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زیر باطری فلزی پراید

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زیر باطری پلاستیکی پراید

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ساچمه گیربکس ریز پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ساچمه گیربکس درشت پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید ATC

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

سر پلوس ۲۲ خار AMT ۴۰۵ ABS

۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۴۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۴۲ م
 • تاريخ امروز: سه شنبه, ۵ تیر ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار