لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸ ق.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

قیمت ترموستات ۲۰۶

 

ترمز درب ۲۰۶

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات ۲۰۶ بابا پارت

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات ۴۰۵ بابا پارت

۴۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات پراید بابا پارت

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ترموستات پیکان بابا پارت

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۵۷۵ T&D

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۶۶۵ T&D

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۱۶۶۵ رایکالتون

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۸۳۵ چینی

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه ۸۹۰ چینی

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ رایکالتون

۴۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تسمه تایم ۴۰۵ رایکالتون

۲۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی پراید پویا کار

۱۲۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی بغل پیکان پویا کار

۱۳۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تفنگی ترمز دستی ۴۰۵

۱۳۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تقویت شیشه بالابر ۴۰۵

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تقویت شیشه بالابر پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ جلو پیکان فال

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ عقب ABS پیکان فال

۲۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

توپی چرخ عقب ساده پیکان فال

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن ۴۰۵

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن پراید

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن پیکان

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

تیغه برف پاک کن سمند

۹۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کمک فرمان ۴۰۵ اندیشه کوشا

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چکش برق ۵۳ پیکان

۱۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چکمه ای بغل یاتاقان پیکان

۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

چهار شاخ گاردان پیکان طوس

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

هلالی کارتل پراید

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

خار موشکی پیکان

۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک کوچک مشکی پیکان

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک بزرگ مشکی پیکان

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب باک بزرگ طوسی پیکان

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب ترموستات انژکتوری پراید

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب دلکو پراید

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب دلکو پیکان

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب روغن پیکان

۷۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب فیلتر روغن آلومینیومی ۲۰۶

۱۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

درب فیلتر روغن پلیمری ۲۰۶

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگاه شیشه بالابر پیکان طوس

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره شیشه بالابر پیکان

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره درب بازکن بیرونی پیکان

۱۴۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره ثابت پیکان

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دستگیره درب بازکن داخلی پیکان

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما ۴۰۵ AMT

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما سمند AMT

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دلکو پیکان AMT

۴۸۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دسته راهنما پیکان HPC

۵۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده استارت ۴۰۵

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده استارت پیکان

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده برنجی پیکان AMT

۲۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده سر میل لنگ پیکان همیاران

۴۹۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده سر میل لنگ پیکان فال

۵۳۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل پراید

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل ۴۰۵

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده فلایویل پیکان

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۷۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان فال

۷۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده میل سوپاپ پیکان TMT

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دو شاخ کلاچ پیکان

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دو شاخ کلاچ پراید فرا قطعه

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ ۴۰۵ عظام پلاس

۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ پراید عظام پلاس

۸۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ پیکان عظام

۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ عظام

۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

دنده دیشلی کامل پیکان

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

رله سه قلو شیشه ای پراید

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

رله دوبل شیشه ای

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ریگلاژ چرخ عقب ۴۰۵ ویدا

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ریگلاژ چرخ عقب سمند ویدا

۲۵۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زبانه درب پیکان

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر و سفت کن پیکان دلیتکس

۲۰۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان CBS

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان فال صنعت

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر سفت کن پیکان فال گستر

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر موتور پیکان فال گستر

۱۰۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زنجیر موتور پیکان فای

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زه سینی جلو پیکان

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زه کاپوت پیکان

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زیر باطری فلزی پراید

۴۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

زیر باطری پلاستیکی پراید

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ساچمه گیربکس ریز پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

ساچمه گیربکس درشت پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید ATC

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۱.۰۲.۰۶ ( @ )

 

سر پلوس ۲۲ خار AMT ۴۰۵ ABS

۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۰۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۴۸ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸ ق.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار