لیست تلگرام
سفارش 09102909002 همه پیامرسانها
>
دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۳۹ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

پخش سرسیلندر ماشین

 

بلبرینگ تایم پراید شرکتی سایپا

۳۲۰/۰۰۰ تومان 

 

بلبرینگ تایم پراید فرانتک 

۲۱۰/۰۰۰ تومان 

 

بلبرینگ تایم پراید MWH

۲۲۰/۰۰۰ تومان 

 

بلبرینگ تایم پراید حامد

۳۲۰/۰۰۰ تومان

 

۱۴۰۲/۵/۲۱

 

پیستون استاندارد پراید شرکتی سایپا

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 

 

 

پیستون ۲۵ پراید شرکتی سایپا

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 

 

 

پیستون ۵۰ پراید شرکتی سایپا

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 

 

 

پیستون استاندارد یورو۴ شرکتی سایپا

 

 

پیستون استاندارد تیبا شرکتی سایپا

۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان

 

۱۴۰۲/۵/۲۱

 

لنت جلو تیبا ( ریو) شرکتی سایپا

۳۲۵/۰۰۰ تومان 

 

لنت عقب تیبا شرکتی سایپا

۳۴۵/۰۰۰ تومان 

 

لنت جلو پراید شرکتی سایپا

۱۸۵/۰۰۰ تومان 

 

لنت عقب پراید شرکتی سایپا

۱۹۸/۰۰۰ تومان

 

لنت جلو ال۹۰ شرکتی سایپا

۵۹۵/۰۰۰ تومان  

 

لنت جلو شاهین شرکتی سایپا

۶۵۰/۰۰۰ تومان 

 

موجوده

 

۱۴۰۲/۵/۲۱

 

اکسل عقب تک سوز پراید رویین صنعت

۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان 

 

اکسل عقب دوگانه سوز پراید رویین صنعت

۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان

 

اکسل عقب تیبا ۲ رویین صنعت 

۱/۹۹۰/۰۰۰ تومان 

 

اکسل عقب تیبا ۱ رویین صنعت 

۱/۹۹۰/۰۰۰ تومان

 

اکسل عقب وانت رویین صنعت

۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان

سرسیلندرلخت‌TU2ایساکو ۴.۹۹۰.۰۰۰

•سرسیلندرکامل‌TU2ایساکو ۶.۲۹۰.۰۰۰

•سرسیلندر‌لخت‌TU5ایساکو۵.۵۵۰.۰۰۰

•سرسیلندر‌کاملTU5ایساکو ۹.۳۹۰.۰۰۰

•سرسیلندر‌لخت‌EF7ایساکو ۶.۵۹۹.۰۰۰

•سرسیلندرکاملEF7ایساکو ۹.۷۹۰.۰۰۰

•شمع‌دو‌پلاتین‌عظام‌‌و‌فرانتک ۵۲.۰۰۰

•شمع‌دو‌پلاتین‌بوش‌آلمان‌و‌روس ۵۷.۰۰۰

•شمع‌دو‌پلاتین‌اکیوم‌فرانسه ۵۹.۰۰۰

•شمع‌دو‌پلاتین‌رنویی‌فرانسه ۵۵.۰۰۰

•شمع‌دو‌پلاتین‌انجیکا‌ژاپن ۵۷.۰۰۰

•موتور‌برف‌پاک‌کن‌تیبا‌امکو ۴۸۹.۰۰۰

•موتور‌برف‌پاک‌کن‌نیسان‌امکو ۴۸۹.۰۰۰

•‌موتور‌شیشه‌بالابر‌تیبا‌امکو ۵۹۹.۰۰۰

•موتور‌شیشه‌بالابر‌پراید‌امکو ۵۹۹.۰۰۰

•موتور‌شیشه‌بالابر‌پژو۴۰۵امکو ۶۲۹.۰۰۰

•پیستون‌تیبا‌سایپا‌شرکتی ۱.۰۲۹.۰۰۰

•واترپمپ‌پراید‌سایپا‌شرکنی ۴۹۹.۰۰۰

•اویل‌پمپ‌پراید‌و‌تیبا‌شرکتی ۵۱۵.۰۰۰

•پیستون‌استاندارد‌EF7عظام ۱.۶۸۰.۰۰۰

•یاتاقان‌متحرک‌پیکان(IBBC) ۲۱۹.۰۰۰

•یاتاقان‌متحرک‌پراید(IBBC) ۱۵۹.۰۰۰

•یاتاقان‌متحرک‌۴۰۵(IBBC) ۶۷۹.۰۰۰

•شاطون‌پراید‌عظام ۲۵۹.۰۰۰

•شاطون‌پژو۴۰۵‌عظام ۳۶۹.۰۰۰

•شاطون‌روآ‌و‌پیکان‌عظام ۴۲۵.۰۰۰

•بلبرینگ‌‌جلو‌پراید‌‌(MWH) ۲۶۹.۰۰۰

•بلبرینگ‌چرخ‌جلو۴۰۵(MWH)۳۷۹.۰۰۰

•بلبرینگ‌‌جلو‌پیکان(MWH) ۱۶۹.۰۰۰

•تسمه‌تایم‌۴۰۵‌ایساکو ۳۵۹.۰۰۰

•چهارشاخ‌گاردان‌پیکان(AMT) ۱۲۰.۰۰۰

•سه‌شاخ‌پراید(AMT) ۱۱۹.۰۰۰

•تسمه‌تایم‌پراید‌میتسوبیشی ۱۵۹.۰۰۰

•جعبه‌فرمان‌‌پیکان(P&B) ۲.۵۵۰.۰۰۰

•کله‌گاوی‌پیکان(P&B) ۵.۸۹۰.۰۰۰

•دیسک‌چرخ‌جلو‌سمند‌عظام ۵۶۹.۰۰۰

•دیسک‌چرخ‌جلو‌پراید‌عظام ۲۸۹.۰۰۰

•کاسه‌چرخ‌عقب‌‌پراید‌عظام ۳۲۹.۰۰۰

•کاسه‌چرخ‌عقب‌تیبا‌عظام ۴۵۹.۰۰۰

•شیرفرمان‌پژو۲۰۶هرینگتون ۱.۹۹۹.۰۰۰

•بلبرینگ‌‌جلو‌پراید‌هرینگتون ۲۶۹.۰۰۰

•بلبرینگ‌‌جلو۴۰۵هرینگتون ۴۱۵.۰۰۰

•شیرفرمان‌۴۰۵‌هرینگتون ۱.۹۹۹.۰۰۰

•موتورفن‌پراید‌عظام ۵۳۹.۰۰۰

•آفتامات‌دینام‌۴۰۵عظام ۹۶۹.۰۰۰

•آفتامات‌دینام‌۲۰۶‌عظام ۱.۶۴۰.۰۰۰

 

سیلندرکامل۴۰۵دنابهریز ۶.۳۲۰.۰۰۰

•سرسیلندرکامل۴۰۵(IBBC) ۶.۹۵۰.۰۰۰

•سرسیلندرکامل۴۰۵‌سانکس ۷.۱۹۹.۰۰۰

•شمع‌تک‌پلاتین‌بوش‌و‌انجیکا ۵۳.۰۰۰

•شمع‌تک‌پلاتین‌عظام‌و‌فرانتک ۴۵.۰۰۰

•شمع‌تک‌پلاتین‌رنویی‌و‌دنسو ۵۱.۰۰۰

•شمع‌تک‌پلاتین‌اکیوم‌کددار ۵۵.۰۰۰

•بوش‌پیستون‌۴۰۵‌جدید‌عظام ۱.۴۰۰.۰۰۰

•پوسته‌کلاچ‌پراید‌نیرو‌محرکه ۱.۵۰۰.۰۰۰

•موتورفن‌خاری‌و‌پراید‌مادپارت ۵۵۰.۰۰۰

•مجموعه‌فن‌پراید‌مادپارت ۷۳۰.۰۰۰

•مجموعه‌فن‌پژو۲۰۶‌مادپارت ۸۴۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پراید‌SECO‌شرکتی۲.۲۹۰.۰۰۰

•مغزی‌پمپ‌بنزین‌۴۰۵‌عظام ۲۹۹.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پراید(‌EMCO) ۲۵۹.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پژو۴۰۵‌(EMCO) ۴۶۰.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پراید(GOLD) ۱۷۰.۰۰۰

•استارت‌کامل‌۴۰۵‌(EMCO) ۱.۸۲۰.۰۰۰

•استارت‌کامل‌پراید(EMCO) ۱.۹۹۹.۰۰۰

•میل‌لنگ‌پیکان‌و‌پراید‌عظام ۱.۶۶۰.۰۰۰

•میل‌لنگ‌پژو۴۰۵‌عظام ۲.۰۷۰.۰۰۰

•بغل‌یاتاقان(STD)‌پراید(IBBC)۶۳.۰۰۰

•بغل‌یاتاقان‌پژو‌۴۰۵(IBBC) ۱۵۰.۰۰۰

•بغل‌یاتاقان‌‌سمند(IBBC) ۱۰۵.۰۰۰

•بغل‌یاتاقان‌تیپ۲و۵‌(IBBC) ۱۱۲.۰۰۰

•پلوس‌کامل‌بلند‌۴۰۵‌فراتتک ۲.۲۸۰.۰۰۰

•پلوس‌کامل‌کوتاه‌۴۰۵‌فرانتک ۲.۰۵۰.۰۰۰

•تسمه‌تایم‌پراید‌رایکالتون ۱۷۵.۰۰۰

•تسمه‌تایم‌پژو۴۰۵‌رایکالتون ۲۰۵.۰۰۰

•رینگ‌موتور‌۴۰۵‌(NE)‌اصلی ۱.۵۲۰.۰۰۰

•بوش‌میل‌سوپاپ‌پیکان(HPC) ۶۲۰.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پژو۴۰۵‌تکستار ۶۲۰.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پراید‌پارس‌آبی ۲۴۰.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلوپیکان‌پارس‌آبی ۲۱۵.۰۰۰

•لنت‌ترمز‌جلو‌پژو۴۰۵‌پارس‌آبی ۳۷۰.۰۰۰

•سرپلوس‌ال۹۰عظام ۸۱۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پیکان‌شایان ۱.۵۵۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پراید‌(SECO)شایان۱.۲۵۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پراید‌پلاس‌شایان ۱.۳۱۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پژو۴۰۵‌هرینگتون ۱.۹۹۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پراید‌هرینگتون ۱.۳۴۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پیکان‌هرینگتون ۱.۵۹۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌تیبا۲۰۰هرینگتون ۱.۸۴۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌تیپ۵‌هرینگتون ۲.۱۹۰.۰۰۰

•‌واشر‌سرسیلندر۴۰۵‌مولتی‌کیک۵۲۰.۰۰۰

•واترپمپ‌پراید‌و‌پیکان(‌TRM) ۳۱۵.۰۰۰

•واترپمپ پژو۴۰۵(TRM) ۳۵۰.۰۰۰

•اویل‌پمپ‌پراید‌و‌پیکان‌دیناپارت ۴۷۰.۰۰۰

•اویل‌پمپ‌پژو۴۰۵‌دیناپارت ۵۵۰.۰۰۰

•ماهک‌کوتاه‌و‌بلند‌آبان‌توسعه ۳۲.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌پراید‌(SECO) ۱.۸۹۹.۰۰۰

•غلطک‌هرزگرد‌۴۰۵‌دایکو(رنویی)۴۴.۰۰۰

•سرپلوس۲۰خار(AMT-ABS) ۵۶۵.۰۰۰

•سرپلوس۲۲خار(AMT-ABS) ۶۵۰.۰۰۰

•سرپلوس۲۴خار(AMT-ABS) ۶۷۰.۰۰۰

•پیستون‌پراید‌جور‌عظام ۹۷۰.۰۰۰

•دیسک‌ترمز‌جلو‌پراید‌عظام ۲۸۰.۰۰۰

•دیسک‌ترمز‌جلو‌۴۰۵‌عظام ۴۸۰.۰۰۰

•پیستون‌STD‌و‌۲۰‌پیکان‌عظام ۱.۴۳۰.۰۰۰

•آفتامات‌دینام‌۴۰۵‌عظام ۹۸۰.۰۰۰

•آفتامات‌دینام‌۲۰۶‌عظام ۱.۵۹۰.۰۰۰

•ترموستات‌پرایدپیکان‌۴۰۵عظام ۶۴.۰۰۰ 

•بازویی‌چپ‌و‌راست‌۲۰۶عظام ۹۴۰.۰۰۰ 

•مغزی‌پمپ‌بنزین‌پرایدکلاو ۲۷۹.۰۰۰

•مغزی‌پمپ‌بنزین‌۴۰۵کلاو ۲۹۰.۰۰۰         

•مغزی‌پمپ‌بنزین‌پراید‌بوش ۲۸۰.۰۰۰

•مغزی‌پمپ‌بنزین‌۲۰۶‌بوش ۳۰۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ‌۴۰۵‌دایکن‌ایساکو ۳.۶۴۰.۰۰۰

•کیت‌کلاچ۴۰۵(phc)ایساکو ۲.۸۹۰.۰۰۰

•رینگ‌موتور۴۰۵(SM)اصلی ۱.۴۵۰.۰۰۰

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۰۰:۱۳ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا با شماره 09102909002 در ساعات کاری تماس بفرمایید و یا در واتساپ روبیکا ایتا پیام ارسال فرمایید.
 

نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: بازار تهران چراغ برق پاساژ کاشانی شماره ۴۴۲ م
 • تاريخ امروز: دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۳۹ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار